74.610 NEREŠENIH PREDMETA STARIJIH OD DVE GODINE

Društvo Grad

Svi sudovi na području Apelacionog suda u Kragujevcu imaju ukupno manje od 150.000 nerešenih predmeta, što je upola manje u odnosu na 2014. godinu, rečeno je danas.

Polovinu nerešenih predmeta čine predmeti stariji od dve godine.Predsednica Apelacionog suda u Kragujevcu Dubravka Damjanović kazala je danas novinarima da je potrebno još značajnije smanjiti broj starih predmeta.

“To je i najveći problem srpskog pravosuđa, jer dugo čekana pravda postaje nepravda. I mi imamo problem sa predmetima o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Moramo da završimo tu priču da se čeka godinama na sudsku pravdu”, rekla je Damjanović posle predstavljanja Godišnjeg izveštaja o radu Apelacionog suda u Kragujevcu, osam viših i 22 osnovna suda.

Ona je ocenila da je rok od dve godina relativno kratak za rešavanje svakog predmeta.

“To često nije moguće, a naročiti u situaciji kada pojedini sudovi dobiju takozvane masovne predmete, odnosno hiljade tužbi za mesec ili dva. Normalno je da to ne može da se savlada za dve godine, pošto sudovi imaju i druge stare predmete, kao i one hitne iz porodičnih odnosa koji moraju da se rešavaju prioritetno”, rekla je Damjanović i dodala da kod tih masovnih predmeta dolazi do starenja i da je to najveći problem.

Ona smatra da bi bila bolja situacija u sudovima kada se “oslobode” takozvanih masovnih grupa predmeta sa istim pravnom osnovom, u čemu bi mogla da pomogne i izvršna vlast i država da se sistemski rešavaju takvi predmeti pre nego što dođu u sud.

Damjanović je navela da je u 2018. godini u sudovima na području kragujevačke apelacije bilo raznih masovnih predmeta po tužbama ratnih vojnih rezervista, zatim za nadoknade iz radnog odnosa zaposlenih u MUP-u, a postoji i grupa predmeta iz domova zdravlja u Užicu i zaposlenih u Hitnoj pomoći.

Svi sudovi na području Apelacionog suda u Kragujevcu rešili su u 2018. godini ukupno 333.710 predmeta kao i 120.269 predmeta po zahtevima građana za overu potpisa, rukopisa, izdavanje uverenja, zamolnica i drugo.

Na kraju 2018. godine bilo je 149.755 nerešenih predmeta, od čega je 74.610 starih predmeta.

U 2018. godini primljeno je blizu 295.000 novih predmeta.

Damjanović je rekla da je dobar učinak sudova u 2018. rezultat povećanih napora i velikog entuzijazma zaposlenih s obzirom da sudovi rade sa nedovoljnim brojem sudija, njihovih pomoćnika i državnih službenika kao i u nekomfornim uslovima.

“Svakom sudu nedostaje određeni broj sudija i oni rade sa manjim brojem sudija u odnosu na broj predviđen odlukom Vrhovnog kasacionog suda. U Apelacionom sudu u Kragujevcu, na primer, u 2018. godini je efektivno radilo 40 sudija od predviđenih 53. Inače, na celom području je 40 mladih sudija prvi put stupilo na funkciju”, kazala je Damjanović.

IZVOR: NOVI MAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *