DA LI FIJAT I DALJE IMA ISTE PRIVILEGIJE I BENEFITE?

Društvo Ekonomija Istraživanje

Prošao je 29. septembar, a Fijat je i dalje u Kragujevcu

Dvadeset deveti septembar 2018., označavan kao “dan D“, kad je o(p)stanak  Fijata u Srbiji,  prošao je pre gotovo deset dana, a Fijat je još uvek u Kragujevcu, i nema nikakvih naznaka da namerava da ode. Naprotiv, sa proizvodnih i montažnih traka u kragujevačkoj fabrici – Fijat Krajsler aut omobili Srbija – i posle 29. septembra, kad je istekao desetogodišnji  ugovor države Srbije i Fijata o formiranju zajedničke automobilske kompanije,  radi se uobičajeno u dve smene, a iz pogona svakodnevno izlazi standardnih  410  gotovih automobila dnevno.

Otuda uveliko deplasirano zvuče i deluju medijske „ekskluzive“, plasirane iz Vlade  Srbije, da fijat sigurno ostaje u Srbiji i Kragujevcu. Nije zato, naodmet, ponoviti i ovom prilikom da nije gotovo nikakva novost, posebno za nešto upućeniji deo javnostui, da Fijat ostaje ovde, već da bi bila novost kad bi se (sa)znalo: pod kojim  to uslovima Fijat ostaje u Srbiji i Kragujevcu.

Iz menadžmenta kompanije Fijat Krajsler automobili Srbija još proletos u stizale informacije, strogo nezvanične, doduše, da će ugovor države Srbije i  Fijata, bez obzira što se bliži 29. septembar,  da važi i traje i nakon tog datuma, osnosno  sve dok se jedna od ugovornih strana ne povuče iz njega. Ali, šta to u praksi znači?

Poznavaocima ove problematike nije nepoznato da u Italiji nepovlačenje iz poslovnih sporazuma neretko podrazumeva ne samo logični nastavak saradnje ugovornih strana u prethodno ugovorenom roku, no i nastavak te saradnje pod uslovima koji su važili ranije. Da li je to tako i kad su ugovor države Srbije I Fijata u pitanju, pouzdano se ne zna.

Ono što se u vezi sa tim zna jeste da se premijerka Ana Brnabić krajem septembra u Beogradu srela sa predstavnicima Fijata, konkretno sa Alfredom Ledjerom, koji je u Gupaciji  Fijat Kr ajsler automobili (FCA) nadležan za proizvodnju u svim evropskim Fijatovim fabrikama, te sa generalnom menadžrekom kragujevačke fabrike Silvijom Verneti i njenim saradnicima.

Sve i da je htela, Brnabić sa njima nije mogla da pregovara o uslovima pod kojima će Fijat  da nastavi da radi u Srbiji. Vlada Srbije o tome možeda pregovara jedino sa top menadžmentm  FCA,  predvodjenimAmerikancem Majklom Menlijem i njegovim prvim saradnikom Pietrom Gorlierom, koji je ovih dana imenovan (umesto Alfreda Altavile) za direktora  FCA Gupacije za EMEA grupu, koja obuhvata sve Fijatove fabrike u Evropi, Africi, te Bliskom i Srednjem istoku, prema  tome i onu u Kragujevcu.

Pregovore izmedju Vlade Srbije i top menadžmenta FCA Grupacije, medjutim, ne najavljuju ni jedna ni druga strna. Da li to, onda, znači da Fijat nastavalja  da posluje u Srbiji po starom, odnosno sa svim privilegijama i benefitima koje je imao i do sada. Podsetimo da je Fijat, prema  ugovoru koji je 29. septembra 2008., potpisao sa ondašnjom Vladom Srbije, oslobodjen plaćanja svih poreza(na imovinu, plate, dobit), kao i svih državnih i lokalnih doprinosa i taksi.

Fijat je, nadalje, svake godine dobijao i po nekoliko milijardi dinara, na ime subvencija. U 2016. , kragujevačkoj fabrici su, na primer,  iz državnog budžeta uplaćene subvencije  od 3,7 milijardi dinara, dok je lane taj isznos prepolovljen na 1,8 milijradi. Kako je ugovor sa Fijatom tek delimično dostupan javnosti osnov za rečeno subvencinisanje proizvodnje u  Fijatovoj fabrici u Kragujevcu nije do kraja jasan. Zbog toga se ne zna  ni koliko će Fijatu, ukoliko nastavi da posluje „po starom“, iz državne kase da bude isplaćeno ove godine, niti prema kojim kriterijumima se te subvencije dodeljuju.

No, ako je uslov Fijata za o(p)stanak  te kompanije  u Srbiji i Kragujevcu bio taj da nastavi da radi postar om, to jest uz sve benefite i privilegije koje je imao i do sada, onda je Vlada  Srbije to mogla i da javno obznani. Kragujevački radnici sigurno ne bi kritikovali Vladu zbog takvog odnodsa prema Fijatu, odnosno  Grupaciji Fijat Krajsler automobili, dok oni koji bi imali primedbe ne bi mogli da izazovu socijalne nemire,ili na bilo koji nači ugroze opstanak aktuelne vlasti.

Donekle čudi što aktuelna vlast u Srbiji koja je onoliko kritikovala svoje „žute prethodnike“  zbog povlastica datih Fijatu, danas i sama to, po svemu sudeći, isto čini.

Piše: Zoran Radovanović

NEISPUNJENE OBAVEZE

Vlada Srbije je uoči ovogodišnjeg  29. septembra mogla da podseti menadžment FCA Grupacije da je ugovorom iz 2008., bilo predvidjeno da se pet posto rezervnih delova za svetsko tržište proizvodi u Kragujevcu. Ovde, doduše, ima te proizvodnje, ali, koliko je javnosti, poznato ne u predbidjenom obimu. Vlada  Srbije je, nadalje, desetogodišnjicu ugovora sa Fijatom mogla da iskoristi i za pravljenje sgtrategije razvoja domaće automobilske indust rije, kojom bi, primerice, bilo predbidjeno da delove za ugradnju u Fijatove automobile u Šumadiji i srbiji proizvodi na stotine, pa i hiljade malih i porodičnihj firmi, o čemu se, nakon dolaska Cfijata u Srbiju, naveliko govorilo.

Vlada to, naravno, nije učinila, kao što nije ispunila ni obaveze prema Fijatu vezane za izgradnju auto-puta do koridora 10i obilaznica oko Kragujevca, modernizaciju pruge lapovo-Kragujevac-Kraljevo. Rok za ispunjenje te obaveze istekao je pre ravno šest godina.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *