KONCERT ALEKSANDRA RUŽIČIĆA I DUŠANA TOROMANA U UNIVERZITETSKOJ GALERIJI

Kultura

Koncertna sezona Univerzitetske galerije se nastavlja u utorak, 18. juna 2019. godine, sa početkom u 19 časova.

Na koncertu će nastupiti profesori Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, Aleksandar Ružičić (flauta)i Dušan Toroman (klavir)

Na programu koncerta biće dela Franca Šuberta, Franca Ksaver Mocarta i Ludvig van Betovena.

Aleksandar Ružičić je rođen u Čačku. Srednju školu završio je klasi profesora Karolja Maročika, a diplomirao u Beogradu na Fakultetu muzičke umetnosti u klasi Miodraga Azanjca. Specijalizirao je kamernu muziku na FMU u klasi prof. Gorana Marinkovića i trenutno je na doktorand na studijama kamerne muzike kod istog profesora. Ostvario je veliki broj solističkih i kamernih nastupa u zemlji i inostranstvu , kao i saradnju sa eminentnim umetnicima. Trenutno radi kao viši umetnički saradnik na Filološko umetničkom fakultetu u Kragujevcu i šef Katedre za duvačke instrumente FILUM-a.

Dušan Toroman je rođen u Čačku, gde je počeo da uči klavir sa deset godina u klasi Nade Milošević. Srednju muzičku školu završio je u Zemunu, u klasi Zlate Maleš. U toku školovanja osvojio je veliki broj prvih nagrada na omladinskim klavirskim takmičenjima, među kojima se ističu: “Città di Gorizia”, “Petar Konjović. Pohađa studije čembala na Konzervatorijumu „Đ. Rosini“ u Pezaru u klasi Marije Luize Baldasari, studirajući uporedo sa Emilijom Fadini. Član je ansambla “Arbor Dianae” sa kojim izvodi muziku osamnaestog i devetnaestog veka na autentičnim instrumentima. Angažovan je kao klavirski saradnik na katedri za solo pevanje Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu. Član je Udruženja muzičkih umetnika Srbije.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *