KONFERENCIJA MANxKRAGUJEVAC

Društvo Grad

U organizaciji Kancelarije za mlade i NVO Centar E8 uz podršku Grada Kragujevca u prostorijama Biznis inovacionog centra održana je konferencija “MANxKragujevac“ na kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti sprovedeni u okviru projekta IMAGES Srbija koje je deo globalnog istraživanja sprovedenog u više od dvadeset zemalja sveta. Istraživanje i prezentacija projekta realizuje se u partnerstvu sa UNFPA i Ministarstvom omladine i sporta RS u okviru zajedničkog projekta “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji II“.

O tome kako muškarci i žene vide rodnu ravnopravnost, da li je moguć kvalitetan dijalog između žena i muškaraca u Srbiji ili kakav je odnos muškaraca prema fizičkom i psihičkom zdravlju na konferenciji je govorila prof. dr Marina Hjuson Blagojević, sociolog i istraživač u oblasti rodnih studija, međunarodni rodni ekspert. Predstavljajući rezultate istraživanja ona je istakla da su veoma kompleksni ali da ovakva i slična istraživanja mogu doprineti u uspostavaljanju kvalitetnog dijaloga između žena i muškaraca u Srbiji.

Ovo istraživanje je urađeno sa aspekta naučnog bavljenja problemima rodnosti. Nesumnjivo je da dolazi do pozitivne promene na mikro nivou, kada se porede muškarci očevi i muškarci sinovi. Tu se vidi da je sve više rodne ravnopravnosti na mikro nivou ili na nivou mikro praksi, ističe prof. dr Hjuson Blagojević ali se problem uviđa na njegovom prezentovanju koje je puno konfliktnosti, jer je odnos između muškaraca i žena veoma trivijalizovan i banalizovan, što isključuje svaki smisleni odnos. U nizu primera i analiza prof. dr Hjuson je navela i istraživanje zadovoljstva brakom koje pokazuje da je više izražen kod muškaraca, što ukazuje na svesnost žena o putu koji je još potrebno preći do prave ravnopravnosti. To je razlika između očekivanja koja na dnevnom nivou proizvodi visok nivo konfliktnosti, objasnila je ona.

Konferenciji i prezentaciji istraživanja prisustvovala je član Gradskog veća, dr Gordana Damnjanović koja je istakla da je tema rodne ravnopravnosti na lokalnom kao i na nacionalnom nivou izuzetno važno. U prilog tome govori i priprema javne rasprave o rodnoj ravnopravnosti koja će do kraja juna biti održana. Grad Kragujevac je jedan od prvih gradova u Srbiji koji ima potpisan protokol o intersektorskoj saradnji kada se govori o prevenciji porodičnog nasilja. Komisija za rodnu ravnopravnost u prethodnom periodu je bila veoma aktivna. Urađeno je istraživanje o bezbednosti žena na nivou lokalne samouprave. Prošle godine je potpisan dokument koji nosi niz mera kojima se unapređuje i posmatra ovaj problem u sasvim drugom svetlu. Međutim, ova tema daleko više izlazi iz ovih okvira pa je tu i rodno odgovorno budžetiranje, finansijski programi kojima se lokalnim samouprava stavlja zadatak koliko se sredstava ciljano izdvaja za populacionu politiku, demografsku politiku, prevenciju nasilja nad ženama, rekla je dr Damnjanović.

Prema rečima organizatora kvantitativno istraživanje je sprovedeno na nacionalno reprezentativnom uzorku od preko hiljadu muškaraca i 540 žena, starosti od 18 do 60 godina, a kvalitativna komponenta je obuhvatila tri fokus grupe i 15 intervjua sa različitim grupama učesnika.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *