KRAGUJEVAC U DUŽNIČKOM ROPSTVU

Društvo Grad

Ukupna zaduženost grada Kragujevca za uzete dugoročne kredite prema bankama poslednjeg dana juna iznosila je 24.378.674,88 evra stoji u odgovoru Gradske uprave za finansije na pitanje Glasa Šumadije o kreditnoj zaduženosti grada. Dalje u pisanom odgovoru, pošto je sagovornika na ovu, ali i druge teme, u lokalnoj samoupravi nemoguće dobiti, piše da su „mesečne obaveze po kreditnom zaduženju za mesec jul tekuće godine 37.973.927 dinara“, kao i da su poslednjeg dana maja ova godine „kreditna zaduženja javnih i javno-komunalnih preduzeća bila 385.740.638 dinara“.

Takozvani „prikriveni dugovi“ mnogo su već, tvrdi nekadašnji gradonačelnik Kragujevca i lider Zajedno za Šumadiju Veroljub Stevanović. U „prikrivene dugove“ i „dilove“ Stevanović ubraja dug za nabavku uglja i podseća da se ugalj iz Pljevalja ranije dovozio do Prijepolja, pa vozom do Kragujevca.

 • Sada sve ide kamionima. Znači – neko je „u poslu“. Neko je „u igri“ i za tri miliona evra koje su date za Servis. Sada je neko zaštićen, ali ne može zauvek da bude zaštićen. Kad su me smenili, dugoročni dug je iznosio devet miliona evra, za sve investicije koje smo imali. Sada je taj dug preko 130 miliona evra, a za pet godina vlast Radomira Nikolića nije ni tekuće održavanje radila. Pitam se – gde su tolike pare? Aleksandar Vučić je direktno iz budžetske rezerve Kragujevcu dao 30 miliona evra za pet godina. Nije reč o transfernim sredstvima. Samo u februaru ove godine Kragujevac je iz budžetskih rezervi dobio 446 milona dinara.

Nekadašnji gradski funkcioner Nebojša Vasiljević ocenjuje da je „grad već u ovom trenutku prezadužen“

 • Ako se ima u vidu ostavrenje budžeta, vidi se da se tekuće obaveze izmiruju pre svega zahvaljujući zaključenim reprogramima za struju i grejanje i dospelosti kredita. Neprihvatljivo je da se ovaj trend nastavi jer će samo obaveze u 2020. biti blizu 800.000.000 dinara. Ako se u potpunosti realizuje kredit sa Ebr-ijem obaveze grada biće blizu 60.000. 000 evra, što je već dužničko ropstvo.

Vasiljević ističe da ne samo ne samo da nema prostora za kapitalne investicije „već će biti dovedeno u pitanje i finansiranje osnovnih obaveza grada – plate, socijalna davanja, komunalno održavanje….“

Podaci o zaduženosti grada, komunalnih preduzeća i celog sistema lokalne samouprave sve više izazivaju zabrinutost Kragujevčana.

 • Grad pod vlašću Srpske napredne stranke i njenih koalicionih partnera ostaje bez imovine, ingerencija i prava da samostalno odlučuje o svom razvoju, kaže Bojan Stojadinović, šef Odborničke grupe „Šumadijska regija-Pokret slobodnih građana“ u SG Kragujevca.

Na pitanje – koje kredite, i za koje namene su odbornici izglasali na poslednjoj sednici gradskog parlamenta (9,5 miliona evra, zaduženje JKP Šumadija, prim. GŠ),  Gradska uprava za finansije nema odgovora.

Nebojša Vasiljević smatra da će „novo zaduživanje grada (indirektno) preko JKP Šumadija u potpunosti će potopiti ne samo komunalni sektor vec i čitav grad“:

 • Izlaz je pre svega u poveravanju komunalnih delatnosti. Garaža bi trebalo da bude realizovana sa privatnim investitorima, a grad treba samo da naplaćuje taksu po svakom započetom satu. Besmisleno je da grad kupuje asfaltnu bazu, finisera građevinsku mehanizaciju kada ona neće biti iskorišćena ni deset procenata. Preduzeće će samo stvarati gubitak koji grad neće moći da pokrije. To će sve skupa u potpunosti blokirati grad. Sadašnji koncept će i definitivno u potpunosti devlastirati grad. Neprihvatljivo je da se u 21. veku sprovodi koncept državnog kapitalizma odnosno da grad pokušava da bude najveći ”kapitalista”.

I Stojadinović poslednje zaduženje ocenjuje kao „još jedan razlog za lošu ocenu lokalne vlasti“:

 • Setimo se njihovog ekstremističkog predloga o ukidanju Parking servisa, a sada gradimo najskuplju garažu u Evropi, ili priča o enormnoj prezaduženosti, da bi sad bilo nemoguće na jednom listu papira napisati sve dugove koje je napravila naprednjačka administracija. Poslednje zaduženje JKP ‘Šumadija Kragujevac’ od 9.5 miliona evra je još jedan prilog za lošu ocenu lokalne vlasti. Šumadijska regija i Pokret slobodnih građana smatraju  da je u uslovima totalne centralizacije države, loše vreme za investicije iz budžeta i iz kredita, već treba podstaći investicije u gradske resurse kroz  partnerstvo privatnog i javnog sektora, uz  odlučujuću kontrolnu funkciju grada u oblasti cena izvršenih usluga. Naravno investicije treba da stvore uslove za očuvanje i povećanje zaposlenosti, a nikako za otpuštanja i pogoršanje socijalne situacije u gradu.

Odbornik Liberalno demokratske partije u Skupštini Kragujevca Edis Durgutović istiće da će, zbog „čuvenog grejs perioda“, obaveze grada od 2020. godine biti tolike „da je prosto nemoguće da grad to izdrži a da život u gradu ne ispašta“.

 • Do sada su građani ispaštali nemanjem investicija (nikakvih, ni u jednom segmentu), sada se ti isti građani dodatno zadužuju, samo ovaga puta kroz formu JKP Šumadija, a pod plaštom investicija, dodatno im se stavlja omča oko vrata sa naravno neizostavnim GREJSOM, a pritom sve te investicije su toliko sumanuto prenaglašene, a u suštini bespotrebno skupe, odnosno, bolje rečeno, grad Kragujevac nije u situaciji da na taj način i toliko „investira“ bacajući novac građana a imajući u vidu sva dugovanja koja su Kragujevčanima stavljena na leđa. Da se razumemo, nismo mi protiv investicija, ali smo protiv nekontrolisanih i preskupih investicija. Garaža DA ali nismo u situaciji da bacimo tri mil evra, jer ista garaža može da se napravi i za jedan milion. Mislimo da je previše milion eura za groblja… Mislimo da grad može bolje i efikasnije da investira, mislimo da mnogo bolje od zaduživanja građana je da politika grada bude usmerena ka javno- privatnom partnerstvu. Uvereni smo da će i ova i svaka druga gradska vlast ove i ovakve zablude platiti propadanjem grada, a naravno na kraju račun ispostaviti Kragujevčanima.
Dugovi Elektroprivredi i Energetici blizu tri milijared dinara
 • Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije 05 broj 401-9941/2018 o saglasnosti sa Programom mera za izmirivanje obaveza grada Kragujevca i subjekata čiji je grad Kragujevac osnivač, prema Javnom preduzeću Elektroprivreda Srbije, kao i subjekata za koje grad Kragujevac ima obavezu finansiranja tekućih rashoda, koji je donela Vlada na sednici održanoj 18. oktobra 2018. godine – dug prema Javnom preduzeću Elektroprivreda Srbije je reprogramiran, uz obavezu da bude izmiren u deset uzastopnih godišnjih anuiteta sa grejs periodom do 29. februara 2020. godine. Ukupna vrednost reprograma iznosi 1.662.242.327 dinara, piše u odgovoru, a na pitanje Glasa Šumadije.

Sporazum o reprogramu postignut je i sa Energetikom. Kao i sa Elektroprivedom – sa grejs periodom, pa otplata tih obaveza počinje prvog januara 2020. godine:

 • Na osnovu sporazuma o izvršenju obaveza direktnih i indirektnih korisnika budžeta grada Kragujevca broj 400-1624/16-II i Aneksa Sporazuma od 15. oktobra 2018. godine – dug prema Privrednom društvu Energetika doo Kragujevac reprogramiran je uz obavezu da bude izmiren u 108 rata, u visini mesečne rate u iznosu od 11.490.724 dinara sa početkom otplate od 1.1.2020. godine. Ukupna vrednost reprograma iznosi 1.240.998.180 dinara;
RTK

I dok grad Kragujevac, kao jedina lokalna samouprava u Srbiji, kršeći Zakon o javnom informisanju ne raspisuje konkurs za sufinansiranje javnog interesa u javnom informisanju, za prvih šest meseci ove godine iz budžeta Grada na račun Radio televizije Kragujevac po osnovu subvencija preneto 20.389.000,32 dinara, a po osnovu usluga prenosa sednica ukupno je preneto 718.560,00 dinara.

Poslovne banke kod kojih je grad zadužen:
– Erste banka – iznos kredita, EUR 4.500.000,
– Komercijalna banka – iznos kredita, EUR 5.000.000,
– Aik banka – iznos kredita, EUR 2.500.000,
– Banka Inteza – iznos kredita, EUR 4.000.000,
– Societe Generale banka – iznos kredita EUR 770.000,
– Unikredit banka – iznos kredita, EUR 6.977.690 i to: kredit uzet 2016. godine u iznosu od EUR 4.000.000 i kredit uzet u 2018. godini u iznosu od EUR 3.011.000

Ugovoreni investicioni kredit sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, povučen je u iznosu od EUR 2.253.960;

zahtev3

Odgovori – Internet portal glas Šumadije

 

Tagovi:

3 komentara

 1. Niko ne spori da je ova gradska vlast nešto što je veoma loše. Ali, poštovana gospodo, odakle pravo da o stanju u gradskoj kasi govori Nebojša Vasiljević??? Zar stvarno mislite da je on neko ko je kompetentan da o budžetu grada kaže i reč? Čovek koji je zadužio i prezadužio ovaj grad, čovek koji je u svakom poslu imao veliku finansijsku blagodet za sebe, sada nam govori o zaduženosti grada. Treba li podsećati na „sjajne ideje“ Nebojše kada su u pitanju direkcija za urbanizam, kada je u pitanju Niskogradnja, kada je u pitanju direkcija za izgradnju, kada su u pitanju gradjevinski poslovi za vreme mandata. . . .
  I vi nam takvog čoveka ovde dajete da nam on drži predavanje kako je grad pred kolapsom.
  A koliko je on ostavio duga? O tome ni reči? Vi hoćete da budete objektivni. Ali, objektivno novinarstvo nije objektivno ako pokušavate da prikrijete imuljanja ovih koji se nalaze u vašem tekstu. Oni nikako ne mogu da predstavljaju stranu koja ima i znanja i časti i morala da bilo šta kaže aktuelnoj vlasti. Ponavljam, vlast u gradu je loša, ali ovi koji je kritikuju, a naročito gospoda u ovom tekstu su još veće zlo po ovaj grad. I oni su to dokazali.

 2. Odličan tekst…mada treba jano razgraničiti uloge , odgovornosti i štetu koju su Verko i Nedja prethodno naneli. Verko voli Kragujevac a ljubav prema proviziji, mu je preneo Vasiljević koji pseudonim KOMŠIJA dobija kvadrate za sredjivanje veće izgradnje na poejdinim parcelama, kada je za to koristio direktore Urbanizma koji su mu zarad funkcije, slali obradjivače koji bi ucrtavali velike zgrade tamo gde se pojave investitori, koji bi bili voljni da komšiju časte ako se kvadratura uveća. Sve je to naravno znao i Verkoi i PSG Milenić, ali se nisu javno o tome oglašavali dok ih Vasiljević nije prodao Radomiru zarad aboliranja za prethodno stečene kvadrate. E sad zašto se baš sad Vasiljejvić okomio na Nikolića i javno ga kritikuje, iako mu je Nikolić zahvalan za obaranje prethodne vlasti, je verovatno sadašnje stanje stvari, a to je situacija u kojoj je i vrapcima jasno da bez kanbdidature Vučića u Kraguejevcu pobedjuje svako sem SNS, jer neće biti Vučićeve slike na Radomirovoj plakati . Verko da je pametan da raskrsti sa Vasiljevićem i pozove neukaljane stručnjake da sa njim vdie grad to bi imalo smisla ovako… Sve liči na ponovne šeme VERKO – NEDJA jer su ponovo fikisrali zajedničkog neprijatelja sada Radomira, pa bi se pomirili zarad toga ali i zarad novih talova. Ako Verko i Nedja imaju prljav veš on će se kad tad pojaviti. Mada to neće biti problem, jer sad i mali Radomir ima kupovinu privatne parcele za autobusku stanicu, ali i nedozvoljene nadgradnje poslednjih etaža po centru grada, suprotno planovima jer em moraju da imaj krov sa malim nagibom, em može samo jedan etaža i to povučena a svuda sve duplo, pa je jasno da NEKO uzima sefte da ne šalje inspekcijui. Ko sada vodi grad zna se !!!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.