Kragujevčanin Bogdan Pavlović analizirao objedinjenu naplatu komunalnih usluga u Kragujevcu

Grad Istraživanje
 • Ja neću imati ništa protiv već ću na to samo reći jedno veliko hvala na podršci u moje ime i ime sve dece grada Kragujevca! Sadržaj nema nikakvih političkih niti bilo kakvih drugih primesa već isključivo ukazivanje na tvoju zabludu, da si prevaren i da si u zabludi ali i kako to sve možeš na veoma lak način, iz fotelje, da ispraviš ako želiš i hoćeš – zbog sebe a ne zbog mene, ovim rečima počinje pismo Glasu Šumadije Kragujevčanin Bogdan Pavlović.

Pavlović je, naime, analizirao objedinjenu naplatu komunalnih usluga u Kragujevcu, tvrdi da je preko 2,000,000 neispravno izdatih računa, kao i da je više od 50,000 evra nesrazmerno utrošenog novca do sada.

Glas Šumadije prenosi njegovu analizu bez izmena i komentara:

U svoje lično ime, u ime obespravljenih i prevarenih građana grada Kragujevca, u ime sve dece grada Kragujevca, te pozivam da se pridružiš pozivu kao odgovorni građanin grada Kragujevca i sebi i svojim bližnjima omogućiš bolje danas i bolje sutra.

Ovo je poziv na ostvarivanje prava koja ti pripadaju pre svega iz ugla Ustava i Zakona zemlje u kojoj živiš, radiš, plaćaš poreze i račune.

Pozivam te da svojim ličnim primerom i svojim građanskim upornim delovanjem pokažeš da ti je stalo da imaš normalan život i normalne stvari danas i sutra za sebe i svoje bližnje (tvoju pordicu, decu, komšije, rodbinu, …).

Ovo je poziv za sprečavanje mogućih zloupotreba u tvoje ime i u ime ostalih građana grada Kragujevca a od strane javnih preduzeća.

Pozivam te da svojim učešćem i podrškom omogućiš sebi, svojima ali i ostalim građanima normalan komunalni i drugi građanski korisnički servis i usluge.

Pre informacija kako bi trebalo da deluješ u skladu sa ovim pozivom i šta bi bilo poželjno da uradiš u vezi ove stvari u kratkim crtama iznosim suštinu gde se pokazuje neophodnost ovog građanskog poziva da se preduzmu određene radnje i isprave problemi koji se tiču svih nas u gradu Kragujevcu.

Ovo je tvoja lična stvar a ne moja… ako ti ne deluješ za sebe niko drugi neće!

Zamolio bih te da odvojiš 5 minuta svog vremena i isčitaš sve navedeno sa pažnjom i razumevanjem!

Dobro došli u sistem objedinjene (na)plate

Grad Kragujevac je svojom odlukom poverio posao objedinjene naplate komunalnih i drugih usluga grada javnom preduzeću JSP Kragujevac (u narodu poznat kao SON) koje je ujedno i pravno lice koje je registrovano da radi i posluje po zakonima Srbije i na koje bi trebalo da se primenjuju svi zakoni Srbije.Gradska odluka o objedinjenoj naplati komunalnih i drugih uslugaPreuzmi


Ko je ko i ko šta radi u sistemu objedinjene (na)plate

JSP Kragujevac obračunava, izdaje, štampa i naplaćuje preko svojih izdatih računa usluge korisnika objedinjene naplate od strane korisnika komunalnih i drugih usluga.

Dakle, korisnici objedinjene naplate su uglavnom pravna lica koja svoje usluge pružaju i vrše potraživanja i naplatu preko JSP Kragujevac kao na primer JKP Šumadija, Energetika DOO, stambene zajednice i sl.

Korisnici komunalnih i drugih usluga su uglavnom fizička lica (građani) koja se nalaze na teritoriji grada Kragujevca odnosno gde je nadležnost gradske uprave grada Kragujevca a koji po osnovu korisničkih ugovora dobijaju i vrše plaćanje komunalnih i drugih usluga pružaocima tih usluga preko JSP Kragujevac (u narodu poznat kao SON).

Pravno gledano iz ugla JSP Kragujevac, i korisnici objedinjene naplate i korisnici komunalnih i drugih usluga su klijenti odnosno korisnici usluga JSP Kragujevac.

U slučaju da imate bilo kakvih problema sa bilo kojom uslugom iz sistema objedinjene naplate istu je potrebno reklamirati određenom pravnom licu iz sistema objedinjene naplate.

Na primer, ako imate problem sa odnošenjem smeća po bilo kom osnovu a po dobijenom računu od JSP Kragujevac onda to reklamirate JKP Šumadija (pre je to bilo JKP Gradska čistoća).

Dakle, u slučaju da imate problem sa uslugom gradskog centralnog grejanja i sve što je vezano za tu uslugu, to reklamirate Energetici DOO, Kragujevac.

U slučaju da imate neki generalni problem oko samog računa a da to nisu usluge po računu onda se obraćate pravnom licu koje je taj račun izdalo odnosno JSP Kragujevac (u narodu poznat kao SON).

U slučaju da imate više problema onda se obraćate i reklamirate svakom pravnom licu posebno.
Na primer ako imate problem sa uslugama za iznošenje smeća i centralnim grejanjem onda se obraćate i JKP Šumadija i Energetici DOO.

Prigovor i reklamacije na račune

Na osnovu gore pomenute gradske odluke o objedinjenoj naplati komunalnih i drugih usluga predviđeno je da korisnik komunalnih i drugih usluga može izjaviti prigovor tj. reklamaciju po dobijenom računu u periodu od 8 dana o dana dobijanja računa.

Konkretno, to znači da ako ste imali recimo probleme sa centralnim grejanjem koje vam pruža Energetika u decembru mesecu, 2020. god. to možete da reklamirate u tom periodu odnosno u toku januara 2021. god. ali u periodu ne dužem od 8 dana nakon dobijanja i uručenja računa za protekli period.

Vremenski period od 8 dana je opšti propisani rok za reklamacije po svakom dobijenom računu od JSP Kragujevac a koji se primenjuje na osnovu člana 27. već pomenute gradske odluke.

Par reči o situaciji naplate potraživanja preko javnog izvršitelja i Sudskim putem

U slučaju neplaćanja računa i ako dođe do naplate potraživanja sudskim putem odnosno preko javnog izvršitelja pravni zastupnik koji pokreće postupak naplate je JSP Kragujevac a ne korisnici objedinjene naplate (JKP Šumadija, Energetika DOO, stambena zajednica i sl.).
U tom slučaju to isto znači i da ako dođe do sudskog spora po tom osnovu i tom prilikom JSP Kragujevac više nije samo pravno lice koje vam dostavlja račune već je i pravni zastupnik druge strane u sporu.
Po tom osnovu sledi, narodski rečeno, da je JSP Kragujevac advokat i pravni zastupnik pružaocu usluga i korisniku usluga objedinjene naplate (JKP Šumadija, Energetika DOO, stambena zajednica i sl.) i da štiti i brani njihov interes u toj pravnoj stvari.
Imaj na umu da to isto znači i da je vrlo mala verovatnoća (ako neko zna neka javno napiše u komentarima) da će se JSP Kragujevac staviti na stranu korisnika komunalnih i drugih usluga tj. građanina grada Kragujevca po bilo kom osnovu i u bilo kojoj pravnoj stvari ako dođe do bilo kakavog sporenja – logično a i što bi pošto je u pitanju još jedna gradska tj. državna firma i oni uglavnom do danas žele samo da demonstriraju uticaj i silu i da što više novca naplate od građana na ovaj ili onaj način a da pritom niti mare niti ih briga za korisnike usluga.

Pošto smo završili sa osnovnim pravilima sledi pojašnjenje gde su stvarni problemi i čemu ovaj moj poziv tebi građanine grada Kragujevca.

U čemu je problem?

Ima ih 8 pa krenimo redom.

Problem I – opšti problem

U prethodnom delu smo rekli da je JSP Kragujevac (SON) zadužen za izdavanje računa krajnjim korisnicima tj. korisnicima komunalnih i drugih usluga a na osnovu važećih korisničkih ugovora koji krajnji korisnici imaju zaključeno sa pružaocima usluga (na primer sa Energetikom DOO, JKP Šumadija, stambenom zajednicom i sl.). Pored toga smo rekli i da se na JSP Kragujevac primenju i svi zakoni Srbije pošto je to zvanično pravno lice koje posluje i radi u Srbiji. Pored ovih činjenica koje uopšte nisu sporne i lako dokazive, JSP Kragujevac je i PDV obveznik što takođe nije sporno i lako je dokazivo uvidom u javni registar poreske uprave.

Na osnovu pomenutog a na osnovu materijalnih dokaza sledi:

 • JSP Kragujevac sve do danas nije izdavao račune koji su ispravni i pravno valjani u skladu sa zakonima Srbije te su svi izdati računi krajnjim korisnicima tehnički neispravni i nisu u skladu sa Zakonima Srbije, zaključno sa poslednjim računom za juli, 2020. god. a koji ste verovatno dobili u avgustu, 2020. god.

Konkretno, svi računi koji su izdati do danas nisu u skladu sa članom 42. Zakona o PDV u kome je propisano šta obavezno sve svaki račun mora da sadrži kako bi bio pravno važeće jednostrano pismeno u formi računa koje izdaje JSP Kragujevac.

Kao dokaz priložio sam izvod iz Zakona o PDV koji se odnosi na član 42 ali i račune od 2015. god. pa do danas gde se mogu videti ti nedostatci.Izvod iz Zakona o PDV – član 42PreuzmiRačun 2015. god. mesec 03Račun 2015. god. mesec 12Račun 2016. god. mesec 01Račun 2016. god. mesec 12Račun 2017. god. mesec 01Račun 2017. god. mesec 12Račun 2018. god. mesec 01Račun 2018. god. mesec 12Račun 2019. god. mesec 01Račun 2019. god. mesec 12Račun 2020. god. mesec 01Račun 2020. god. mesec 06Račun 2020. god. mesec 07

Dakle, već običnom vizuelnom proverom mogu se ustanoviti nedostatci, samo je potrebno da obratiš pažnju.

Za tvoju informaciju treba da znaš da ne postoje delimično ispravni računi već samo ispravni ili neispravni računi.

To konkretno znači da na svim računima koje je izdao JSP Kragujevac, na primer, nema datuma i mesta izdavanja računa, nema vremenskog perioda obračuna OD – DO odnosno vremesnkog perioda prometa usluga i dobara za koji je predmetni račun i tako redom a što je bilo potrebno navesti a sve u skladu sa članom 42. pomenutog Zakona kako bi račun tehnički bio valjan, ispravan i važeći.
Da je ovako nešto uradilo bilo koje privatno pravno lice ono bi momentalno bilo kažnjeno i procesuirano za više prestupa koja nisu samo poreskog tipa već može da ima i elemente drugih zakonskih prekršaja a posebno ako je to privatno pravno lice (firma) obveznik PDV-a.

Postavite sebi pitanje, za koji vremenski period ste platili usluge navedene na isporučenom računu od strane JSP Kragujevac?

Da li sa sigurnošću od 1000% možete da tvrdite za koji vremenski period ste platili određene usluge ako recimo u ugovoru za grejanje je vremenski period obračuna različiti vremenski period prometa i merenja potrošnje i može da bude promenljiv svakog meseca u toku grejne sezone?

Da li ste za avansno plaćene usluge kao što su bile recimo usluge hitnih intervencija nekada a sada investiciono održavanje, dobili bar na kraju svake godine presek koliko je utrošeno a koliko je ostalo novčanih sredstava iz tih avansnih uplata sa vaše strane?

Apsurdno je i da ste određeno vreme u proteklom periodu plaćali hitne intervencije u avansu (unapred). Postavlja se i logično pitanje da li je u sledećem mesecu uopšte i bilo hitnih intervncija i u kom obimu kao i da li ste možda ostali u pretplati za ta zaduženja, šta je sa tim uplatama ali možda ste ostali nešto i dužni?

Da li vam na računu piše da je to avansna uplata uopšte (onda hitna intervencija a sada investiciono održavajne)? Ovo je opet isto bitno iz ugla Zakona o PDV pošto je i to predviđeno kako se obračunava na već izdatim računima i koje su obaveze pravnog lica prilikom prijema avansnih uplata i izdavanja računa ali i iz ugla poreskih PDV prijava.

U slučaju da ste u pretplati a pod uslovom da nemate nikakvih zaostalih dugovanja iz prethodnog perioda na računu će ti uvek stajati rečenica kako vam se zahvaljuju što redovno izmirujete svoje obaveze ali nećeš imati informaciju da si u pretplati niti će se sledeći iznos računa umanjiti za iznos pretplate koju si možda već imao.

Sve ovo pomenuto trebalo je da stoji kao informacija i da je pravoremeno navedeno na računima a nije!

Da ovo ne bi bilo samo jedina stvar, pokazuju i dokazi u vidu dobijenog odgovora od strane JSP Kragujevac na upućenu rekalamciju građanina po sličnoj stvari a koji je tražio da se predmetni račun izda u skladu sa zakonom tj. da bude u skladu sa članom 42. Zakona o PDV. Inače, JSP Kragujevac do 07. septembra, 2020. god. mu nije izdao tj. ispravio račun u skladu sa zakonom ali je već i u docnji.Upućena reklamacija JSP KragujevacPreuzmiZvaničan odgovor JSP Kragujevca dobijen na e-mail adresuPreuzmi


U slučaju da imate neizmirene obaveze u prethodnom periodu iznos će vam biti prikazan ‘stidljivo’ i jedva primetno na računu.

Dodatno, ako imate dugovanja po osnovu neizmirenih obaveza treba da znate i da se uglavnom iznosi neizmirenih obaveza ne poklapaju i sa vašom analitičkom karticom za isti vremenski period. Konkretno, u većem broju slučajeva iznos dugovanja po analitičkoj kartici je manji za isti vremenski period gde je obuhvaćen i sam račun na kome se prikazuje iznos dugovanja nego što je napisano i tvrdi se na predmetnom računu što je opet nemoguće jer bi trebalo da bude obratno.

To konrektno može da predstavlja i da postoje možda dve evidencije ili da je program koji se koristi neispravan i da ne obračunava zaduženja kako treba – dakle poslovanje sa greškom.

Da li sutra u bilo kakvom sporu sa bilo kojim pružaocem usluga (JKP Šumadija, Energetika DOO i tako redom) možeš da dokažeš da si platio usluge baš za određeni vremenski period OD – DO koje bi recimo bile predmet spora?

Vrlo teško jer vam ni sudski veštak neće pomoći a baš sve iz razloga što je ovaj račun ovakav kakav jeste – mutan a ne čist i jasan.

Da li znaš da će recimo Sud a pod uticajem javnih preduzeća možda uzeti i u obzir da nisi podneo u roku reklamaciju na ove neispravne račune iako bi sam Sud prvo trebalo da naloži JSP Kragujevac odnosno drugoj strani da reizda račun odnosno da ne prihvati račune jer nisu izdati tehnički u skladu sa zakonima Srbije? Da li će Sud obratiti pažnju na ovaj procesno-tehnički problem i pravnu smetnju i nedostatak, dobro je pitanje…

Čim to Sud uradi on je tebi uskratio prava i jednostavno ti nije omogućio ravnopravni tretman u pravnoj stvari i tvoje šanse da uspeš u postupki su odmah u startu manje tj. nemaš isti start kao druga strana u postupku. Znači, IT žargonom, već postoji predikcija ‘Add to Favorites’ od strane Suda!

Da bi bolje razumeo ove stvari, slobodno uzmi i uporedi račune koje dobijaš od JSP Kragujevac i račune koje dobijaš od JP EPS, Srbija Gasa, Telekoma, VIP, Telenora, SBB i sl. i primetićeš da kod svih ovih pomenutih a nisu računi JSP Kragujevac, vidiš i znaš koji je obračunski period obuhvaćen računom ali i kada ti je račun izdat.

Dokazivanje šta je plaćeno i šta je trebalo da se plati je jasno i precizno i sa tvoje strane ali i sa strane izdavaoca računa te ta stvar se uopšte ne dovodi u pitanje.

U slučaju JSP Kragujevac ovo je sporno pa je njihov račun i neispravan i nevažeći ali ni sudski veštaci nisu u mogućnosti da odgonetnu u skladu sa pravilima struke da li je račun ispravan jer će se na njih vršiti uticaj ali jednostavno će reći i da oni ne tumače zakon i da li je nešto u skladu sa zakonom jer to bi trebalo pravnici da rade, dakle Sud. Ako je Sud u startu naklonjen sistemu tj. javnim preduzećima, ti si opet obezpravljen.

Zaključak se sam nameće po ovoj pomenutoj stvari a on glasi da računi JSP Kragujevac koje dobijaš moraju da budi tehnički ispravni i u skladu sa zakonima Srbije što trenutno nisu.

Problem II – mogući dodatni problem ako si korisnik centralnog grejanja preko Energetike

Ako si korisnik usluge centralnog grejanja preko Energetike i sa njima imaš potpisan sada već stari ugovor onda i po tom osnovu račune koje dobijaš od JSP Kragujevac još od decembra, 2017. god. nisu ispravni jer nisu urađeni i izdati u skladu sa ugovorom o isporuci toplotne energije.

Pored opisanog problema br. I ovo je još jedan dodatni problem za tebe.

Suština problema je sledeća:

Na osnovu (starog) ugovora dogovreni su uslovi isporuke i prodaje usluge grejanja gde je definisano da je jedina promenljiva gde nije potrebna tvoja saglasnost cena po jedinici mera i da je promena cene moguća bez tvoje saglasnosti tj. potpisanim ugovorom si se saglasio sa mogućom promenom cene u budućem periodu od dana potpisivanja ugovora.
Sve ostale promene iz ugovora su moguće ali, kako se navodi u ugovoru, uz tvoju saglasnost.

U (starom) ugovoru u članu br. 5 na strani br. 2 jedinica mere po kojoj se vrši obračun je metar kubni (m3).

U računima koje dobijaš od novembra, 2017. god. jedinica mere na računima je metar kvadratni (m2) što je suprotno tvom važećem ugovoru.

Pošto jedinica mere nije odgovarajuća onda sledi i da cena po jedinici mere nije odgovarajuća pa tako i sama ukupna vrednost dela računa koja se odnosi na usluge grejanja nije valjana i tačna i samim time je sporan i taj deo računa.

Pored ovih neispravnosti takođe nemate ni vremenski period obračuna tj. kada je izvršen promet dobara i usluga ali i po kojoj metodologiji je izvršen obračun.

Zvanično po starom ugovoru su moguće dve (2) metodologije tj. po broju grejnih dana i po potrošnji očitavanjem vašeg kalorimetra ako ga imate – to sve stoji u ugovoru.

Nezvanično postoje ustvari tri (3) metodologije i to dve (2) već pomenute ali i treća metodologija koju ljudi iz Energetike zovu paušalni obračun.

Imaj na umu da paušalni obračun nije isti što i grejanje po broju grejnih dana posebno ako u zgradi imaš situaciju da neko ima a neko nema svoj kalorimetar jer onda ovaj na paušalu ako ‘odvrne’ ventil može da ugrozi sve ostale što se tiče grejanja ako je recimo loša ili stara podstanica ili postoje problemi u instalacijama.

Kako bi ti ovo dokazao u prilogu imaš i stari i novi ugovor da bi video da jabuke i kruške nisu isto voće, odnosno m3 nisu što i m2. Pored svega toga imaš i račune od JSP Kragujevac kao dokaz od 2015 pa do 2020. god. koji su priloženi za I problem. Da bih bio još temeljniji prilažem i javni poziv za potpisivanje novih ugovora od strane Energetike koji se s vremena na vreme štampao na računima na zadnjoj strani.Model starog korisničkog ugovora EnergetikePreuzmiModel novog korisničkog ugovora EnergetikePreuzmiJavni poziv Energetike za potpisivanje Novog ugovoraPreuzmi

U slučaju da nemaš potpisan ni jedan ugovor onda se naplata vrši po poslednjem (novom) ugovoru, odnosno tvoja ugovorna obaveza počinje danom isporuke dobara i usluga po trenutno važećim uslovima i pravilima u skladu sa zakonom o obligacionim odnosima, zakonu o zaštiti potrošača i gradskim odlukama, te gore pomenute stvari nisu važeće za tebe.

Ako si jedan od korisnika koji ima samo potpisani trenutno stari ugovor onda ovu neispravnost bi trebalo reklamirati Energetici DOO kako bi ti ovo ispravili pored gore pomenute I neispravnosti koju bi trebalo reklamirati JSP Kragujevac pod obavezno.

Dodatno, tvoj stari ili novi potpisani ugovor ima veće pravno dejstvo od gradske odluke pa tako sve dok je na snazi se mora primenjivati bez obzira kakve su gradske odluke donete u međuvremenu!

Problem III – ako imaš problem sa centralnim grejanjem preko Energetike

U slučaju da imaš probleme sa grejanjem a da bi sutra u slučaju bilo kakvog spora sebi olakšao spor poželjno je da od momenta kada se pojavi problem sa grejanjem pa sve dok se problem ne reši, svaki račun koji dobiješ u tom vremenskom periodu dok traju problemi reklamiraš Energetici u roku od 8 dana od dana prijema računa.

Ovo je posebno bitno ako dođe do sudskog spora jer Sud jedva čeka da se uhvati za bilo šta što bi išlo u korist javnim preduzećima tj. u ovoj pravnoj stvari Energetici preko ili mimo JSP Kragujevac. Imaju na umu da Sud zna da ignoriše i Zakon i tvoj ugovor i da se recimo uhvati samo za gradsku odluku što je najniži akt koji pravno ima manju pravnu snagu od tvog ugovora!

Na primer, imao si problem sa grejanjem u vremenskom periodu decembar, januar, februar i mart a ti si samo reklamirao račun za decembar i pritom su ti ljudi iz Energetike rekli i obećali da će ti rešiti problem a problem i dalje traje i u januaru, februaru i martu i tako dalje i ti zbog toga nisi podneo reklamacije za ta tri (3) meseca… Sud će tebi to uzeti za zlo i proglasiti te za nesavesnog kupca/potrošača jer nisi reklamirao račune u roku (konkretno u roku od 8 dana po dobijanju računa) i za januar, feburar i mart usluge grejanja.

Dodatno nemoj da očekuješ da će Energetika da stane na tvoju stranu i da potvrdi da nisi imao grejanje u periodu koji nisi reklamirao, upravo možeš samo da očekuješ suprotno jer njima nije cilj da ti dobiješ pravni spor nego opet suprotno iako nisi imao adekvatnu uslugu grejanja!

Problem IV – problem ako si utužen i ako se naplata vrši preko javnog izvršitelja i Suda

U slučaju da si utužen od strane JSP Kragujevac i ako se nad tobom pokrenuo postupak naplate preko javnog izvršitelja i Suda, treba da obratiš pažnju na sledeće bitne stvari i činjenice.

 • Vremenski period za koji je predmetni spor pokrenut.
 • Rok za podnošenje prigovora (obično je 8 dana od dana prijema rešenja o izvršenju).
 • U rešenju o izvršenju se prilaže izvod svih računa po kojima si utužen i za koji period su isti u formi izvoda iz poslovnih knjiga JSP Kragujevac, u tom slučaju.

U tom delu je potrebno obavezno obratiti pažnju na brojeve računa koji se nalaze u spisima rešenja o izvršenju jer ti brojevi računa uglavnom nisu saglasni sa brojevima računa na računima koje si verovatno već dobio u proteklom periodu a za koje si ustvari trebalo da budeš utužen.

Konkretno u spisima u rešenju o javnom izvršenju pojaviće se brojevi računa u obliku na primer 1812/1 odnosno 1812 1 odnosno 1812-1 odnosno 18121 a ne pravi brojevi računa.

Postavi sebi pitanje da li si dobio račune sa takvim brojevima računa (format/oblik broja računa) ili ne?

Ako nisi dobio onda imaš dodatni razlog da napišeš prigovor na rešenje javnog izvršitelja jer te račune nisi fizički nikada dobio.
Dodatno, u istom prigovoru možeš i da tražiš da ti dostave račune sa tim brojevima računa jer ih nisi do sada nikada dobio pa tako se onda uzima u obzir datum naknadne dostave tih računa.

Brojevi računa koji još uvek cirkulišu i koji se još uvek zvanično pojavljuju i štampaju na računima JSP Kragujevac imaju oblik (format) kao na primer 12-071123-20081-0091350.

Po našim Zakonima ali i po zakonima drugih zemalja (hipotetički da JSP Kragujevac izdaje račune po zakonima Švajcarske) nije moguće da jedan račun ima dva (2) broja računa tj. konkretno na primer 12-071123-20081-0091350 i 20081 (i u oblicima/varijacijama 2008/1 ili 2008 1 ili 2008-1).

U prilogu imaše dokaze ove činjenice tj. primer računa i izvod iz poslovnih knjiga JSP Kragujevac – kako to konkretno izgleda.Primer računa koji bi trebalo da bude predmet utuženjaPreuzmiPrimer izvoda iz poslovnih knjiga iz rešenja javnog izvršiteljaPreuzmi

Broj računa na računu koji je dobijen od JSP Kragujevac nije isti sa brojem računa u izvodu iz poslovnih knjiga JSP Kragujevac!

Ovim se dolazi i do novog zaključka da možda poslovne knjige nisu vođene kako treba pošto proizilazi da postoje dva (2) računa ili da postoji jedan račun sa dva (2) broja računa a što je kako smo već rekli suprotno zakonima Srbije.

Problem V – ako si u pretplati a dobiješ nešto sasvim drugo na računu… možda bingo a možda sedmicu ili čak celu hiljadarku

U proteklom periodu primetan je i problem da JSP Kragujevac pojedinim korisnicima iako su sve svoje obaveze redovno i o roku izmirivali stigne napomena u vidu informacije da imaju neizimirene obaveze u iznosu koji je preko 1,000 din. Recimo, iznos 1,180 1,200 1,400 din.

Problem nastaje u situaciji ako vi uopšte ne reklamirate račun nego i to kao deo dugovanja platite prilikom plaćanja računa gde se nalazi i taj sporni deo.

U slučaju da si kao neki građani reklamirao isto možeš da očekuješ totalno neočekivan odgovor od JSP Kragujevac.

Konkretno, mogu da ti napišu na primer da si u pretplati određeni iznos i da ne pomenu uopšte da imaš neizmirene obaveze iako su ti na računu napisali crno na belo suprotno ali i da dobiješ pojašnjenje, u vidu da kada dobiješ sledeći račun, iznos sa tog računa sam umanjiš i putem opšte uplatnice izvršiš plaćanje a oni će to onda sami tamo da srede u tvoje ime.
Da li će baš da se sete tebe za meseca, dva? („…mene, ako se sete na dan obračuna – sete se, ako se ne sete, nikom ništa. To je bila moja dužnost, da radim. Najveće zadovoljstvo biće mi misao da sam jednog čoveka izveo na pravi put…“ – Balkanski špijun, 1984.)

E sad, sve bi bilo lepo da JSP Kragujevac ima par korisnika kojima izdaje račune ali kada ih je mnogo… onda i mašta o sedmici na lotou može da proradi pa tako i pojedinci iz grada mogu da budu ‘srećni dobitnici’ ovakovog računa i da bez protesta to plate. Naravno, cela priča po sistemu APP (ako prođe prođe) u vidu nagradne igre može da se vrti svakog meseca pošto se izdaje dosta računa od strane JSP Kragujevac pa tako opet i određeni broj „srećnih dobitnika“ će biti različit svakog meseca, namerno ili ne – mi to nismo u stanju da proverimo i znamo.

Ako platiš neosnovane neizmirene obaveze, sutra te dodatne pare ćeš možda videti a možda nećeš – zavisi kakav im je program a i kako vode evidenciju 🙂
Verovatno si čuo recimo i za crne fondove koji su bez poreza (tax free) što ova priča podseća i liči na to… obračunali pdv, predali prijavu za pdv, tebi napisali da duguješ hiljadarku, ti dao tu hiljadarko a nisi trebao a oni ti kasnije o tome niti pišu niti pominju na računima u budućem periodu, tako da ta tvoja hiljadarka sa ostalima iz loto bubnja ko zna gde je uopšte?

Imaš dokaze o ovoj mojoj tvrdnji u vidu računa, reklamacije ali i samog odgovora JSP Kragujevac.Primer računa ‘srećnog’ dobitnikaPreuzmiUpućena reklamacija na račun ‘srećnog’ dobitnikaPreuzmiOdgovor JSP Kragujevac na reklamacijuPreuzmi


Problem VI – Svi računi kao jedan

Iz svega gore već navedenog dolazi se do sledećeg:

Dragi moj Kragujevčaninu, po poslovnim knjigama svi mi koji dobijamo račune od JSP Kragujevac za komunalne i druge usluge imamo isti broj računa koji se izdaju svakog meseca od strane JSP Kragujevac, sa velikom verovatnoćom!

Dobro si pročitao, po poslovnim knjigama JSP Kragujevac a ne po izdatim računima imamo svi iste brojeve računa. Iz ugla poslovnih knjiga ima ih ukupno samo 12 u toku jedne kalendarske godine!

Ova stvar je suportna zakonima Srbije!

Pored toga što svaki naš račun ima po dva (2) broja računa za jedan račun, svi mi imamo isti broj računa po poslovnim knjigama JSP Kragujevac.

Po zakonu pravno lice je u obavezi da vodi evidenciju izdatih računa gde je u obavezi a u skladu sa već pomenutim članom 42. Zakona o PDV i da svakom računu dodeli jedinstveni (redni) broj!

Za nas građane sve dok ne dođe do bilo kakvog spora (javnog izvršitelja, Suda, … znači bilo kakvog spora) mi imamo jedinstveni broj ali ne i ako dođe i ako se malo baci pogled na poslovanje JSP Kragujevac ispod haube i obrati pažnja na papire koji cirkulišu u spornim situacijama!

Ovo ukazuje možda na veoma problematično, haotično i mutno knjigovodstvo pošto jedno pišu nama, jedno pišu javnom izvršitelju i sudu!

Šta je onda ispravno ako sve što JSP Kragujevac izdaje (račune, analitičke kartice tj. izvode iz poslovnih knjiga i sl.) izdaje na bazi verodostojne isprave?

Skrećem ti pažnju i na primer starog ugovora o isporuci toplotne energije gde u članu br. 13 se isto tvrdi da će se računi izdavati i smatrati kao verodostojna isprava.

Čak šta više pravni zastupnici JSP Kragujevac znaju da tvrde u odbranu svojih činjenica i sledeće (obrati pažnju dobro):

Na računu broj računa nije broj računa već je broj računa poziv na broj u kome je sadržan i broj računa!

Ako je ova teza i tvrdnja tačna onda je upravo to to što sam ti napisao, da svi mi imamo isti broj računa… pa pa paradoks!

Primer broja računa sa računa JSP Kragujevac
12-071123-20081-0091350

Primer broja računa iz poslovne evidencije i knjiga za svakog korisnika komunalnih i drugih usluga kojima je izdat račun (tačnije mogući oblici istog broja kako se može pojaviti koji bi predstavljali primer na osnovu tvrdnje JSP Kragujevac)
20081 ili 2008/1 ili 2008 1 ili 2008-1

Da bih ti dokazao ovo najprostije, uzmi svoj račun koji ti je stigao u avgustu, 2020 god. za prethodni mesec pa proveri da li imaš i ti broj 20081.

Logično pitanje zašto poreska uprava i revizor nisu reagovali? Šta misliš zašto?

(ništa bez ironije i komedije)

A zašto Šoić voli da pretače med u skladu sa propisi?

Dokaz zvanična izjava pravnog zastupnika JSP Kragujevac uzeta iz zapisnika sudskog spora pred Osnovnim sudom u Kragujevcu da na našem računu broj računa nije broj računa.Deo iz sudskog zapisnikaPreuzmi

Obrati pažnju i da dokumenat (fizički papir) koji dobijaš od JSP Kragujevac se sastoji fizički od dva (2) tipa (vrste) dokumenata i to prvi veći deo je račun a drugi deo je već opredeljen nalog za uplatu bez mogućnosti bilo kakve naknadne promene.

Skrećem pažnju da bi bilo poželjno da pored uplatnice čuvaš i sam račun kao dokaz bar godinu dana a posebno iz razloga što račun je do sada imao i zakonske nedostatke.


Problem VII – količina u opticaju

Preko 2,000,000 neispravnih računa za vremenski period od 2017. do avgusta, 2020. god.

Treba da znaš da JSP Kragujevac godišnje izdaje preko 700,000 računa pa tako prostor za bilo kakvu grešku treba da bude sveden na minimum.

Iz gore pomenutih činjenica se jasno vidi da JSP Kragujevac pokušava da skretanjem pažnje sakrije slona ispred publike a da pritom sebe i svoj rad predstavlja kao vrednu pčelicu iz Kragujevačkog kraja u ime i za računa svih Kragujevčana!

Tačnije po zvaničnim podacima JSP Kragujevac treba da je izdao:

 • za period 2017. – 2018. – 850,000 računa
 • za period 2018. – 2019. – 780,000 računa
 • za period 2019. – 2020. – 744,000 (434,000 do sada) računa

Što do danas je sve ukupno 2,064,000 izdatih računa krajnjim korisnicima koji nisu ispravni i u skladu sa članom 42. Zakona o PDV.

Što se tiče ukupnih troškova po osnovu štampanja računa, pakovanja i dostave oni iznose ukupno za sada 9,008,640.00 din. (neto 7,507,200.00 din.) za period od 2017. do 2020. god. što plaćamo svi mi građani.

Ko će platiti ovu štetu da se računi reizdaju i usaglase poslovne knjige?

Ko je za ovo lično odgovoran? Ja, ti, svi građani ili …?

Problem VIII – preko 50,000 evra nesrazmerno i prekomerno utrošena finansijska sredstva do sada

JSP Kragujevac je za period od 2017. pa do zaključno sa 2020. god. utrošio ukupno 7,556,160.00 din. (neto 6,296,800.00 din.) za potrebe usluga zakupa, održavanje, izmene i razvoja software za obradu podataka i vođenje evidencije komunalnih i drugih usluga sistema objedinjene naplate (SON-a) – skraćeni naziv, na primer, ‘zakup software za SON’.

Tačnije, utrošena sredstva po godinama za ove namene su:

 1. god. – 2,380,800.00 din. (neto 1,984,000.00 din.)
  JNMB-1.2.5/2017 – odluka o dodeli ugovora od 09.02.2017.
 2. god. – 1,725,120.00 din. (neto 1,437,600.00 din.)
  JNMB-1.2.9-1/2018 – odluka o dodeli ugovora od 22.02.2018.
 3. god. – 1,725,120.00 din. (neto 1,437,600.00 din.)
  JNMB-1.2.10-1/2019 – odluka o dodeli ugovora od 11.02.2019.
 4. god. – 1,725,120.00 din. (neto 1,437,600.00 din.)
  JNMB-1.2.12/2020 – odluka o dodeli ugovora od 20.02.2020.

Ovim se pokazuje da je program verovatno plaćen čak oko 2/3 puta više nego što isti stvarno vredi na našem tržištu (ovo je trenutna cifra).

Paradoks je i da je samo ovo rešenje možda čak skuplje i od renomiranih softwareskih rešenja koje prave SAP, Microsoft i sl. Poznavaoci IT prilika mogu sami da naslute o čemu govorim.

Imaj na umu da će verovatno i u sledećoj godini od strane JSP Kragujevac biti plaćeno koliko i poslednje 2020. godine što onda povećava ukupan iznos za dodatno još preko 14,000 evra ukupno utrošenu vrednost za ove namene.

Ima li tome kraja i zarad čega se rasipa toliki novac?

Postavlja se i opravdanost ove investicije i troška jer građani grada Kragujevca ne dobijaju ispravne račune u skladu sa Zakonom za komunalne i druge usluge a trebalo bi?

Ako je all inclusive usluga onda treba tako i da bude jer mi to sve plaćamo preko računa čak i u vidu stavke ‘naknada za vođenje matične evidencije’. Ova stavka je recimo bila izostavljena na poslednjem računu, za juli 2020. god. svesno ili ne, opet možemo samo da se pitamo.

Dakle, postoje jasne indicije prekomernog trošenja novca i to svake godine po istom osnovu.

Kao dokaz prilažem odluke o dodeli ugovora gde se vidi sve što je navedeno.Odluka o dodeli ugovora iz 2017. god.PreuzmiOdluka o dodeli ugovora iz 2018. god.PreuzmiOdluka o dodeli ugovora iz 2019. god.PreuzmiOdluka o dodeli ugovora iz 2020. god.Preuzmi

Pored toga, isto se na osnovu javno dostupne dokumentacije može naći i da pored ovih troškova postoje i dodatni možda takođe neopravdani troškovi a koji se tiču IT, knjigovodstvenih i pravnih usluga pre svega.

Dodatni primer neprimerenih troškova

Pored svoje postojeće pravne službe JSP Kragujevac vrši dodatno angažovanje pravnika i advokata kao treća lica i za te usluge pravi dodatni naknadni bespotrebni trošak.
Umesto da pravnici iz pravne službe JSP Kragujevac zastupaju interese svoje firme gde je to potrebno o tome se staraju treća lica.
Na sve to, ljudi uposleni u pravnoj službi JSP Kragujevac uredno primaju platu svakog meseca na ime obavljanja pravnih poslova ali i treća lica do sada po osnovu takođe pravnih poslova dobijaju ugovorenu materijalnu naknadu.

S tim u vezi evo kako izgleda struktura planiranih troškova u 2019. god. po zvaničnim izveštajima JSP Kragujevac a koji se direktno ili indirektno tiču gore pomenutih računa i problema sa njima gde se pokazuje neracionalnost i prekomerno trošenje novca a da pritom računi nisu saglasni sa zakonom.

Planirani rashodi u 2019. po osnovu:
Advokatske usluge – 1,600,000
Savetovanja i seminari – 250,000
Stručno obrazovanje i usavršavanje – 90,000
Usluga uvođenja FUK-a (finansijsko upravljanje i kontrola) – 300,000
Konsultantske usluge – 490,000
Iznajmlјivanje softvera za SON i knjigovodstvo – 1,700,000
Usluga štampanja i pakovanja računa SON-a – 2,800,000
Usluga dostave računa SON-a – 17,000,000
Ukupni rashodi – 24,230,000

Ako na to dodamo činjenicu da je svima nama građanima na svakom izdatom računu u 2019. god. uračunata i naknada za vođenje matične evidencije u iznosu od 41.00 din. bez PDV i da je u tom periodu izdato 744,000 računa to pravi očekivani ukupni prihod od 30,504,000 din. samo po toj stavci.

Zaključite sami – interesantno (rashodi ~24M, deo prihoda ~30M).

U izveštajima se može pronaći i da je JSP Kragujevac nelikvidno pa je prinuđeno da koristi bankarske kredite kako bi na vreme i adekvatno moglo da obavlja redovne i poverene poslove i isplaćuje zarade zaposlenima.
Interesantno je i to da u istom izveštaju piše i da se JSP Kragujevac finansira iz sopstvenih ostvarenih prihoda na tržištu usluga kao i od sredstava subvencija odobrenih na osnovu programa o raspoređivanju subvencija javnim preduzećima.

Osnivač JSP Kragujevac je grad Kragujevac odnosno svi građani grada Kragujevca.

Osnovna delatnost i usluge koje vrši JSP Kragujevac u realnosti je izdavanje računa za komunalne i druge usluge po sistemu objedinjene naplate te sledi i pitanje:

A koji su to prihodi mimo prihoda koje JSP Kragujevac ostvaruju preko i na osnovu poverenih poslova i resursa od strana grada Kragujevca tj. svih građana?

Da li JSP Kragujevac treba da bude profitno preduzeće ili socijalno-društveno odgovorno pošto je u pitanju javno preduzeće svih građana koje vrši usluge objedinjene naplate a ne neke usluge i servise koji spadaju u grupu i domen luksuznih?

I na sve ovo rečeno, može se reći i da je možda čak i uputino da li javna preduzeća smeju da naplaćuju naknade i da to tako pišu (‘naknada za vođenje matične evidencije’) poštu su samo pravna lica (firme) a ne državne institucije ili lokalne samouprave.

 • Dokaz pomenutoj činjenici jeste i javni poziv JSP Kragujevac koji je usledio 01.09.2020. god. a koji je došao neposredno pre objave ovog mog javnog poziva. Više o tome na kraju!

Opet ništa bez ironije i humora iz naših filmova:
Tesna koža, Pantić: „…pa za mene drugo ništa i nema nego dosije. Ti, ti sve imaš duplo. Dva stana, dve žene, dve švalerke, dva automobila, dve plate, pa ti bre k’o da si dvoglavi arapin.

Iz svega gore iznetog pozivam te da,

Svaki račun koji dobiješ od JSP Kragujevac reklamiraš jer je JSP Kragujevac u Zakonskoj i ugovornoj obavezi da ti izdaje ispravan račun koji mora da bude u skladu sa Zakonima Srbije ali i sa korisničkim ugovorima ako i njih imaš!

Ako ti izdaju ispravan račun onda imaš jednako pravo i šanse kao i javna preduzeća ako dođe do bilo kakvog sporenja sutra!

Bitno je da svako od nas svaki svoj račun reklamira JSP Kragujevac kao opravdan zahtev građana na ispravnu stvar i tretman dostojan normalnog čoveka i ravnopravnog građanina koji plaća svoje obaveze.

Ovde je jako bitna tvoja upornost i istrajnost jer je potrebno bukvalno svaki dobijeni račun reklamirati dok oni ne isprave svaki tvoj reklamirani račun i dok ne počnu da izdaju račune u skladu sa zakonima Srbije i važećim korisničkim ugovorima na osnovu kojih ti dobijaš uslugu i te usluge plaćaš.

Slanjem reklamcije po bilo kom račun nije nikakav zakonski prekršaj već na to imaš apsolutno pravo kao što možeš da reklamiraš kupljenu tehničku robu.

Jedino što može da ti se desi je da ti JSP Kragujevac ne odgovori ili da ti ne reši reklamaciju u propisanom roku što opet ide tebi u prilog a ne njima, jer si prigovorio!

Imaj na umu da pored odgovora treba da dobiješ i zapisnik o izvršenoj reklamaciji sa obrazloženjem kako je ista rešena na ovaj ili onaj način ali i da je sve što su ti oni odgovorili u skladu sa zakonom.

Budi svestan, da recimo JSP Kragujevac, može da ti napiše odgovor tipa „Hvala Vam na sugestijama, ispravićemo to u budućem periodu“ – tebi to ide u prilog jer opet ti nisu izdali adekvatan račun a prigovorio si pa tako ovim odgovorom oni su u docnji sa rešavanjem tvoje reklamacije.

Isto, treba da budeš svestan i činjenice da JSP Kragujevac ima i pravnu službu pa tako sve to već treba dobro da poznaje kao i da treba da izdaje račune u skladu sa zakonima Srbije na valjan i ispravan način što do danas nije uradio.

Sva javna preduzeća, uključujući i JSP Kragujevac, su dužna a u skladu sa članom 18 Zakona o obligacionim odnosima, da postupaju sa pažnjom dobrog privrednika i da u skladu sa svojim profesionalnim delatnostima postupaju s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).

Kako bih ti pomogao, ja sam već pripremio određene modele reklamacija. Dole u nastavku imaš i detaljne informacije o svemu tome.

Najbrži način da izvršiš svaku reklamaciju je slanjem reklamacije na odgovarajuću e-mail adresu.

E-mail adrese za slanje reklamacija su:

 • JSP Kragujevac – ako imaš opštu reklamaciju i da račun nije u skladu sa Zakonom
  reklamacije@jspkragujevac.rs
 • JKP Šumadija – ako imaš problem sa uslugom odnošenja smeća i ostalih usluga kojima rukovodi JKP Šumadija a koje su ti obračunate na računima od strane JSP Kragujevac
  reklamacije@jkpsumadija.rs
 • Energetika DOO, Kragujevac – ako imaš stari potpisani ugovor sa Energetikom ili imaš problem sa centralnim grejanjem preko Energetike
  office@energetika-kragujevac.com

Sve izneto u tekstu od strane autora je na osnovu materijalnih dokaza i činjenica koje su proistekle iz sudskih spisa predmeta, poslovne dokumentacije javnih preduzeća, zakona i ostalih akata koji su javno dostupni svima.

Na kraju ovog poziva želim da ti kažem da je meni aposlutno sve jedno da li hoćeš ili nećeš da se odazoveš i budeš uporan u ovome i pokažeš da nisi uporna neznalica!

Razglasi svima koje znaš slobodno, nemaš čega da se plašiš… jedan Kragujevčanin je to već uradio i upravo ti se lično obratio!

Ja sam te upozorio da si u zabludi, da si prevaren, da si zaveden, da nemaš ista prava…

Ako želiš promene na bolje, bolji sistem za sebe i tvoje bližnje, budi ti onda ta promena koju želiš da vidiš i koja će da nosi to bolje sutra tebi i tvojima i konkretnim delovanjem pokažeš sebi da ti je stalo do sebe samog i tvojih bližnjih!

Za ovo ti je potrebno maksimalno 2 min. svakog meseca!

Ako smo svi složni, istrajni i uporni u ovoj običnoj i jednostavnoj stvari onda nam je i bliža bolja budućnost jer onda svi ovim postupkom šaljemo jasnu poruku da znamo i da hoćemo normalne stvari i normalan život kako za sebe tako i za svoje bližnje ali i ostale građane!

Ali i znaj da…
Ja se ne bojim nikoga,
ni knjaza ni Saveta,
ni popečitelja ni mitropolita,
i niko ne treba da se boji nikoga,
mi smo svi ravni,
što je knjaz to je i svinjar,
što svinjar to i savetnik,
što savetnik to i terzija,
što terzija to i sudija,
što sudija to i ja,
svi smo mi jednaki: ne treba da se samo jedan greje na suncu,
a svi mi stojimo u ‘ladu…
Ja se ne bojim nikoga, samo se bojim Ustava,
pa to ću reći i knjazu Mihailu kao što sam govorio njegovom ocu…
nek niko ne misli da knjaz može da čini u zemlji što hoće;
on mora da sluša narod i čini ono što narod hoće i zapoveda.“
Toma Vučić Perišić

sećanje na seljačku bunu 25. avgusta 1842. zbog povećanja poreza u Kragujevcu!

Trenutno dostupni gotovi modeli reklamacija za račune JSP Kragujevac (SON)

U svim datim modelima je potrebno uneti na predviđena mesta adekvatan broj računa koji se nalazi na računu koji se reklamira (broj računa je isto i poziv na broj koji se nalazi na opredeljenoj uplatnici koja se ‘cepa’ sa računa u slučaju da ti je samo ostala uplatnica a bacio si račun što je tvoja greška jer bi trebalo i njega da čuvaš), potom potrebno je navesti mesec i godinu za koji je dati računa (trenutni račun je za prethodni mesec).

U slučaju da se vrši podnošenje reklamacije po modelima reklamacije pod problemom br. 2 i 3, onda je potrebno uneti i broj starog ugovora koji imaš potpisan sa Energetikom.
Na kraju, potrebno je dodati kontakt podatke o osobi koja je izvršila reklamaciju na kraju (ime i prezime, adresa i opciono kontakt telefon) kako bi se zadovoljila celokupna pravna forma.

Svi modeli su pisani na oba naša pisma i pored svakog naziva stoji skraćenica koja ukazuju na pismo i to cyr – pisano na našoj ćirilici, latin – pisano na našoj latinici.

Reklamacija po problemu I – Model gde se reklamira samo član 42 Zakona od PDV (neispravan račun)

Verzija kao klasičan tekst pogodan za slanje kao običan e-mail na oba pisma
Model reklamacije no. 01 za slanje na e-mail – ćirilica
Model reklamacije no. 01 za slanje na e-mail – latinica

Verzija za MS Word 2007 i noviju verziju na oba pismaModel reklamacije no. 01 – ćirilicaPreuzmiModel reklamacije no. 01 – latinicaPreuzmi

Verzija za MS Word 97/2003 na oba pismaModel reklamacije no. 01 – ćirilicaPreuzmiModel reklamacije no. 01 – latinicaPreuzmi

Reklamacija po problemu II – Model gde se reklamira član 42 Zakona od PDV (neispravan račun) i da predmetni račun reklamacije nije saglasan sa starim korisničkim ugovorom o isporuci toplotne energije koji je potpisan sa Energetikom

Verzija kao klasičan tekst pogodan za slanje kao običan e-mail na oba pisma
Model reklamacije no. 02 za slanje na e-mail – ćirilica
Model reklamacije no. 02 za slanje na e-mail – latinica

Verzija za MS Word 2007 i noviju verziju na oba pismaModel reklamacije no. 02 – ćirilicaPreuzmiModel reklamacije no. 02 – latinicaPreuzmi

Verzija za MS Word 97/2003 na oba pismaModel reklamacije no. 02 – ćirilicaPreuzmiModel reklamacije no. 02 – latinicaPreuzmi

Reklamacija po problemu III – Model gde se reklamira član 42 Zakona od PDV, da predmetni račun reklamacije nije saglasan sa starim korisničkim ugovorom o isporuci toplotne energije koji je potpisan sa Energetikom i ako ujedno postoji problem sa pružanjem adekvatne usluge grejanja za predmetni račun

Verzija kao klasičan tekst pogodan za slanje kao običan e-mail na oba pisma
Model reklamacije no. 03 za slanje na e-mail – ćirilica
Model reklamacije no. 03 za slanje na e-mail – latinica

Verzija za MS Word 2007 i noviju verziju na oba pismaModel reklamacije no. 03 – ćirilicaPreuzmiModel reklamacije no. 03 – latinicaPreuzmi

Verzija za MS Word 97/2003 na oba pismaModel reklamacije no. 03 – ćirilicaPreuzmiModel reklamacije no. 03 – latinicaPreuzmi

NAPOMENE I PROPRATNE INFORMACIJE

 • Verzije reklamacija za MS Word se mogu dodatno urediti i štampati za slanje regularnom poštom ili ako se vrši lično uručenje reklamacije ili ako se od iste verzije kreira odgovarajući PDF file koji bi se kasnije slao u prilogu e-mail poruke koja se šalje kao reklamacija na predmetni račun.
 • Prilikom ličnog uručenja (predavanja) reklamacije poželjno je da se reklamacija uradi bar u dva (2) istovetna primerka od kojih jedna overena datumom da je primljena, od strane JSP Kragujevac tj. JKP Šumadija tj. Energetike, ostaje kod vas.
 • Ako se vrši reklamiranje predmetnog računa koristeći se modelima reklamacija pod br. 2 i 3, onda je iste potrebno poslati tj. predati lično reklamacije i JSP Kragujevac i ENERGETICI DOO, Kragujevac.
 • Najpraktičniji trenutno način upućivanja reklamacije je slanjem reklamacije na e-mail pošto se i od strane Suda pomenuti način reklamacije prihvata kao fizički dokaz da je reklamacija izvršena od strane korisnika usluga.
 • Ako se reklamacija šalje na e-mail ista se može poslati kao klasična e-mail poruka ili da se u e-mail poruci priloži predmetna reklamacija kao file u PDF formatu koji takođe možete kreirati koristeći novije verzije MS Worda ili odgovarajuće alate za te namene.
 • Poželjno je da se priloži i kopija računa za koji se vrši reklamacija. Ako nije moguće skenirati ili slikati račun onda je potrebno u samome tekstu izbaciti deo koji se odnosi na ‘prilog’ pošto ga onda neće ni biti.

Dodatna dokumenta za direktno preuzimanje

Zakon o zaštiti potrošačaPreuzmiZakon o obligacionim odnosimaPreuzmiZakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značajaPreuzmiZakon o zaštiti uzbunjivačaPreuzmiZakon o porezu na dodatu vrednost (PDV)Preuzmi

Sve se može kad se hoće!

Lepe vesti u poslednjem trenutku

JSP Kragujevac je u svom dopisu i javnom pozivu od 01.09.2020. god. izvestio sve građane grada da će svim građanima koji su platili stavku ‘naknada za vođenje matične evidencije’ u proteklom periodu vratiti novac.
Web adresa ka zvaničnom saopštenju www.jspkragujevac.rs/javni-poziv/
YouTube video izjave youtu.be/8RI3Q_99cao
U nastavku imaš verziju saopštenja u PDF formatu za preuzimanje.

Javni poziv JSP Kragujevac za povraćaj naknadePreuzmi


Tagovi:

22 komentara

 1. Hvala Bogdane na istrajnosti i nadjmo se da će JSP vratiti oteto svim građanima ( i naslednicima preminulih ) za ceo period, a ne samo za 3 godine. Kamata bi bila gratis, ako su raspoloženi.

  1. Ovde nije samo sporna stavka koja je nezakonito naplacivanja unazad svo vreme vec i sam celokupan racun kao sto je vec navedeno u pozivu svim gradjanima.
   Sto se tice perioda od tri (3) to je navodno koliko Sud priznaje po zakonu ali interesanto je i da je trenutni direktor na f-ji oko 3 godine takodje. Postoje pravne mogucnosti za sedam (7) godina unazad ali to je upitno i tome poslednju rec bi trebalo da da pravna struka sa velikim iskustvom pod kojim okolnostima je i to moguce.

 2. Lepo.Došlo na red i da se pistavi pitanje za šta potrošači koji imaju kalolimetre i isključe grejanje u stanu, plaćaju „Energetici“ 900 din svakog meseca.
  – Ni gas ni struja, ni voda se ne plaća toliko kad ih ne koristite.

  1. Naknda koja se naplacuje kao pausal tj. fiksni deo je isto problematicna iz ugla zakona. Ta stavka sama po sebi nije posebno obuhvacena ovim javnim pozivom posto je pravno gledano dovoljno da je ceo racun neispravan i da nije u skladu sa Zakonom i u pojedinim slucajevima sa ugovorima o isporuci toplotne energije preko Energetike (korisnici koji imaju stari ugovor jos uvek vazeci a nisu potpisali novi). Po tome sva zaduzenja ‘padaju’… pa vi prosudite sami kuda to sve vodi i sta je onda sve sporno.
   Inace, prilikom ispravke racuna, za datum izdavanja racuna se uzima datum kada je isti reizdat ponovo a ne datum kada je onda izdat a ustvar datuma i mesta izdavanja racuna nije bilo 😉

  2. Plaćamo, Jelena struju 1,500 din, da ne uključimo sijalicu. Nadam se da ce oni doći na red. Posebno što nam obračunavaju porez na akcize. Mi smo debili, samo ćutimo i plaćamo

 3. Богдане, моје честитке и на знању и на храбрости…
  У месечним Рачунима за грејање за објекте где постоје КАЛОРИМЕТРИ нема:
  – Број калориметра
  -Почетно стање…Крајње стање…Количина за обрачун
  Обрачун ураде на начин како одговара Енергетици, углавном на штету купца.
  Водовод и Електрошумадија приказују број мерног уређаја, почетно и крајње стање за један месец и разлику за обрачун.
  Није тешко закључити зашто Енергетици не одговара да врши месечни обрачун према ИЗМЕРЕНИМ количинама.

  1. To je takodje pomenuto u pozivu. Znaci da nema metodologije (nacina obracuna koji se primenjuje za taj mesec), nema vremeskog perioda obracuna tj. vremenskog perioda od – do promet dobar i usluga za grejanje ali da u pojedinim slucajevima kod korisnika sa starim jos uvek vazecim ugovorima je sporna jedinica mera i cena.
   Pored toga imajte na umu da je celokupan racun koji vam je izdat u prethodnom periodu neispravan i nije u skladu sa Zakonom pa tako i same stavke racuna za grejanje a sve iz razloga sto nema delimocno ispravnih tj. neispravnih racuna.

 4. Ja i dalje ne razumem zašto moram da uslugu platim posredniku a ne pružaocu usluge, a posrednik, JSP, naplaćuje svoju proviziju meni umesto onome za koga radi, tj. JKP, pružaocima usluga. Sama odluka o osnivanju SON je problematična jer prisiljava potrošača na uslugu koju ne želi. Ja nisam nigde pristao da plaćam uslugu JSPu, ne treba mi.

  1. JSP Kragujevac je osnovano jos ’90ih godina i u ime grada gazduje i upravlja poverenim gradskim resursima.
   Jedan od tih resursa je i monopol na usluge objedinjene naplate koje moze da vrsi bilo koje javno (drzavno) ili privatno preduzece/firma koje je registrovano u Srbiji.

   JSP Kragujevac je poveren posao objedinjene naplate od strane grada Kragujevca tj. svih gradjana na osnovu gradske odluke.

   JSP Kragujevac ne uzima proviziju direktno vec od pravnih lica koje koriste usluge objedinjene naplate po naplati usluga od korisnika komunalnih i drugih usluga tj. nas gradjana grada. S’ druge strane kada je potrebno JSP Kragujevac je i pravni zastupnik i advokat korisniku objedinjene naplate (JKP Sumadija, Energetika i sl.) ako dodje do naplate preko javnog izvrsitelja i sudskim putem.

   Pored te indirektne provizije dodatno su mimo zakona naplacivali nakandu za vodjenje maticne evidencije.

   Sto se tice pristajanja ili ne pristajanja nazalost to je vec splet politickih okolnosti u koje niti hocu niti zelim da se mesam jer sve gradske odluke su donete na gradskoj skupstini gde sede ljudi koji su tu dosli preko izbora i legitimno predstavljaju stav nekih (ne svih) gradjana grada.

 5. Sve je ovo lepo receno, ali dok ova propala drzava stoji iza svih ovih derikoza a mi se svi ne ujedinimo da se prekinu ovo nista im ne mozemo.. Jer se sve svodi na jedno, uzeti pare narodu pa makar i po cenu da ostanu bez icega i na ulici! Da li se neko zapitao zasto su poreska resena stigla na dve hiljade vise?

  1. Jednostavno za pocetak krenite da reklamirate svaki neispravan racun JSP Kragujevac.
   Sto vise nas svaki racun koji nije uskladu sa Zakonom reklamiramo to su vece sanse da ce oni konacno krenuti da rade u skladu sa Zakonima.
   Sami ste vec rekli da je potrebna kriticna masa!
   Budite Vi licni primer i deo te kriticne masa jer opet to sve zbog Vas licno!
   U vezi poreza, bas zbog ovakvih nepravilnosti i po dospecu Sudskih tuzbi globa koju ce morati da vracaju gradska javna preduzeca ce biti pokazatelj da treba da se stvari menjaju kod njih u radu ali opet ako samo pojedinci dobijaju sporove taj novac koji se isplacuje nece dati ljudi iz JSP Kragujevac iz svog dzepa nego opet nas novac tj. novac gradjana grada Kragujevca koji opet dolazi od tog poreza na imovinu, zarada i sl.
   – Kada nema para oni dizu namete da bi javnim preduzecima isplatili plate pre svega ali uopste da bi mogle i druge stvari da se finansiraju u lokalnoj upravi.

 6. Ima li SON neku finansijsku kontrolu od strane Poreske uprave. Ako je bilo ,šta je sa zapisnicima kontrole koji po ovome očigledno nisu ispravni a to znači i rešenja o poslovanju. To isto važi i za Energetiku.

  1. …o tome nadam se uskoro 🙂

   p.s.
   Ako ste pazljivo citali poziv, mozete procitati da racuni izdati u proteklom periodu ili imaju po dva (2) broja racuna ili da postoje mozda dva (2) racuna za iste stvari – to mi nismo u mogucnosti da porverimo ali mozemo da zakljucimo to na osnovu izdatih racuna i izvoda iz poslovnih knjiga koji su predati javnom izvrsitelju.

   Sva ta dokumenta su izdata na osnovu verodostojne isprave a nisu medjusobno saglasna tj. narodski ona se ne poklapaju i nema znaka jednakosti a trebalo bi!

   Takodje imate navedenu predikciju samog Javnog izvrsitelja i Suda da jednostavno se nije vodilo racuna i obratilo paznja na tacnost i saglasnost spisa pa je i tu nastupila pravna povreda – procesno-tehnickog prava.

   Znaci, racun nije u skladu sa zakonom i ako ima sudskog spora ili spora preko javnog izvrsitelja isti racuni nisu verovatno saglasni sa izvodom iz poslovnih knjiga jer brojevi racuna nisu isti tj. saglasni.

 7. Udareno u srž problema… Međutim, text je malo predugačak, tako da nisam siguran da čitaoci imaju strpljenja da isčitaju do kraja.. Ali odličan polaz…

 8. Просто је невероватно да ми Срби ама баш ништа нисмо у стању да УРАДИМО ПОШТЕНО и САЧУВАМО оно што су претходне генерације СТВОРИЛЕ. Оног часа када “кадар“ дође до оловке, истог часа се поистовети са … и лоповише за себе и партију која му дала “оловку“.

  Ништа није свето – зато Србија тоне!

 9. Svaka čast Bogdane !
  Odavno vidim i znam da je JSP pljačkaški nastrojen , da je račun namerno napravljen takav kakav jeste da ne možeš da se snadješ,a naplata za vodjenje matične evidencije je smišljena (naravno nezakonito) da bi neko blizak rukovotstvu skinuo kajmak za neizvršene usluge. Ranije sam tražio preseke stanja (s obzirom da plaćam u ime više korisnika JSP) i dobijao ih mailom,a u zadnje dve godine su sa tim prekinuli i do stanja je moglo da se dodje samo sa ličnom kartom i sa čekanjem u redu u njihovom prostoru. Stanje duga su krili namerno jer su u poslednje vreme utuživali bez opomene , odnosno vršili naplatu preko izvršitelja. Tako sam i ja bio bez opomene tužen izvršitelju koji mi je od oko 5000 duga napravio 15estak hiljada troškova. Prigovorio sam izvršitelju i dospeo na sud. S obzirom da sam u prigovoru napisao saznanja o puno nezakonitih stvari na moje iznenadjenje, a bogami i na sudijino , pre početka ročišta ,advokat JSP-a je tužbu povukao !
  Dakle, uplašili su se !
  Danas sam dobio račun JSP-a i u njemu obaveštenje o sklapanju sporazuma o vraćanju novca plaćenog na ime naplate vodjenja matične evidencije. To je opet trik JSP-a!!!!
  Zašto treba praviti sporazum? Zar ne treba jednostavno da svakom klijentu skinu sa računam (razduže ga) 36×49 dinara(tri godine po 49 dinara mesečno) pa bio u dugu ili pretplati svejedno? U čemu je problem? Zašto sporazum ?
  Da bi mnogi odustali jer nema svako vremena za gubljenje u verovatno nevidjeno kreiranoj gužvi u JSP ?
  I naravno da oni koji su plaćali u tudje ime ,a ima ih mnogo budu zaobidjeni. Lično, plaćam na više imena jer nisam „prevodio korisnika“ kad sam kupovao nepokretnosti. Valjda je bilo važno plaćati ,a ne menjati ime…
  Dakle, mafija u JSP-u radi i dalje. Samo doći će i njima crni petak!
  Eto jedan Bogdan se pobunio i dalji krah mafije je neminovan. Kruniće se i kruniti i na kraju završiti u sudu. Ali oni to ne razumeju jer suviše dugo varaju narod i na različite načine guraju pare sebi i svojima u džep.
  E, pa gospodo mafijaši JSP-a polako vam dolazi kraj otimanju,

 10. Odstupiću od teme,ali u širem kontekstu ima smisla. Dok je na Birou na stotine dece kragujevačkih kaldrmaša koji su gradili i podizali ovaj grad , dotle u taj famozni SON,FON,ili jednostavno JSP (koje je od nedavno JKP Šumadija) ,u direktorskoj totelji je gospodja dovedena iz Kraljeva, uzgred svastika(sama se time hvali) bivšeg gradonačelnika Nikolića! Priča se da je svakog dana(dva puta dnevno) službenim autom dovoze i odvoze u Kraljevo, odnosno Kragujevac! Ali, ako je zvanično piate da li je to tačno, odgovoriće besmislenom rečenicom“njeno je ustavnopravo da to ne kaže“!!! Javni interes dotična baca kao što je to činio Nikolić u zapećak! Zbog toga je Vućić i širokom luku zaobilazio Kragujevac,zatim ga smenio,ali čišćenje treba da se nastavi po dubini- direktori i ostali koji su njegova produžena ruka. Mislio sam da je odlaskom V.Stevanovića načinjen pravi korak jer je u poslednjih nekoliko godina čovek izgubio kompas,kao što se vidi i u daljim njegovim nastupima,a onda je došao Nikolić sa svojom svitom ,uključujući postavljanje svastike,kumova i ostalih na direktorska mesta, i pokazao da od goreg ima još gore. Aktzelni gradonačelnik bi radi ozdravljenja grada da sve to počisti .Ovo je ustvari i neka vrsta mog odgovora na dobru analizu dotičnog gospodina koju podržavam.

  1. A zar mislite da će i sa ovim g-dinom doći do određenih promena?Grdno se varate….

 11. Bogdane, ima li vesti u vezi sklapanja famoznog sporazuma ? Može li se više plaćeni iznos za vodjene matične evidencije prebiti sa novim zaduženjima JSP-a?

  1. Kragujevčanin izračunao koliko je „stambeno“ naplatilo za vođenje matične evidencije
   http://www.glassumadije.rs/kragujevcanin-izracunao-koliko-je-stambeno-naplatilo-za-vodjenje-maticne-evidencije/

   Branko Petronijević: Tužbama za povraćaj novca od ‘Stambenog’ profitiraju samo advokati
   http://www.glassumadije.rs/branko-petronijevic-tuzbama-za-povracaj-novca-od-stambenog-profitiraju-samo-advokati/

   Uskoro jos novih detalja.

   Pratite GLAS SUMADIJE

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.