Kragujevčanin izračunao koliko je „stambeno“ naplatilo za vođenje matične evidencije

Grad Istraživanje

Inspirisan tekstom koji je objavljen u listu POLITIKA 19.09.2020. god. pod nazivom „Građanima Kragujevca vraćaju skoro milion evra“ kao građanin grada Kragujevca rešio sam da ‘bacim’ pogled i na to.

Pre svega cilj i osnovna ideja mog teksta je da se građanima grada Kragujevca ukaže što preciznije i jasnije na nepravilnosti u radu JSP Kragujevac povodom nezakonite naplate naknade za vođenje matične evidencije.

U gore pomenutom tekstu objavljenog u POLITICI od 19.09.2020. god. direktor JSP Kragujevca (g-đa Snežana Ćirković) je izjavila da je nekadašnji gradonačelnik (g-din. Veroljub Stevanović) potpisao rešenje o naplati stavke za vođenje matične evidencije kao i da je ta nepravilnost otklonjena nedavno i da se 01.09.2020. god. krenulo sa povraćajem novca građanima bez navođenja jasnih i preciznih obrazloženja i činjenica s tim u vezi.

Krenimo hronološki radi dobijanja cele slike oko ove naše sage u vezi JSP Kragujevac kako bi se ukazalo na veliku štetu na uštrp svih građana grada Kragujevca ali i da se radi o jednoj možda čak i vrsti obmane građana i celokupne javnosti.

23.01.2014. god.

23.01.2014. god. data je saglasnost od strane gradonačelnika (g-din Veroljub Stevanović) u vidu rešenja na predlog odluke nadzornog odbora JSP Kragujevac br. 02-3403-2 od 06.12.2013. god. kojim se utvrđuje cena za usluge štampanja, dostave i ostalih trškova i o ustupanju poslova štampanja i dostave računa za komunalne usluge u iznosu od 41.00 din. bez pdv. Istim rešenjem je propisan i iznos dostave od 20.90 din. po prostoru za dostavu računa preko POŠTE SRBIJE RJ Kragujevac i tako dalje.Rešenje iz Službenog lista grada Kragujevca SLG 2014/04Preuzmi

U donetom rešenju se ne pominje praktičan deo implementacije ove naplate i kako ona glasi ili kako bi trebalo da glasi i na koji način se iskazuje – posebno na računu krajnjih korisnika.
Dakle o svemu tome nadležne službe JSP Kragujevac su trebalo da vode računa (nadzorni odbori, direktori, pravna služba i sl.).
U Zakonu o javnim preduzećima tačno je opisano koje su nadležnosti nadzornog odbora i direktora javnih preduzeća.

Iz tehničkog ugla i računa, sa naplatom sporne naknade za vođenje matične evidencije se krenulo verovatno tek u aprilu, 2014. god.

Napomene
Uvidom u javne nabavke za period od 2017. god. do danas, JSP Kragujevac je preko javnih nabavki vršio javne nabavke za štampanje, pakovanje i slanje računa krajnjim korisnicima. Taj novac je bio planiran planom programa poslovanja JSP Kragujevac.
To konkretno znači da je za te namene bio planiran novac iz budžeta grada kao deo sredstava za funkcionisanje i nesmetani rad ovog javnog produzeća. To znači da se dodatno vršila naplata naknade za vođenje matične evidencije koja je bila ustvari i sam dodatni prihod.
To se može zaključiti ako se izvrši tumačenje rešenja koje pominje aktuelni direktor JSP Kragujevac (g-đa Snežana Ćirković) i pogleda program poslovanja za protekle godine.
Znači, ovim se može izvesti jedna verzija zaključka, da su se ove obaveze naplaćivale dva (2) puta od građana i to jednom kroz sredstva iz budžeta grada za poslovanje ovog preduzeća a drugi put preko stavke računa građana što opet upućuje na odgovornost svih nadzornih odbora i direktora JSP Kragujevac do danas.
Primer dokaza, strana iz poslednjeg programa o izmenama i dopunama programa poslovanja JSP Kragujevac za 2020. god.Preuzmi

28.10.2014. god.

Tadašnji gradonačelnik (g-din. Veroljub Stevanović) je iste 2014. god. smenjen i 28.10.2014. god. na funkciju gradonačelnika imenovan je g-din. Radomir Nikolić, po zvaničnim dostupnim podacima.

Od aprila do decembra 2014. god. ima 9 obračunskih ciklusa (izdatih računa) gde bi trebalo da se pojavi ova naknada za vođenje matične evidencije. Ovim je uzeto u obzir i vreme od nekih 2 meseca da se novi gradonačelnik upozna sa problemima.

9 meseci x 49.00 din. = 441.00 po svakom prostoru za koji se izdaje račun
(gradonačelnik g-din. Veroljub Stevanović)

Dolaskom novog gradonačelnik, nameće se najprostije pitanje zašto novi gradonačelnik g-din. Radomir Nikolić nije tada opozvao ovo doneto rešenje ako je za takve stvari odgovoran isključivo (prethodni) gradonačelnik grada, pošto sadašnji direktor JSP Kragujevac (g-đa Snežana Ćirković) tvrdi da je glavni uzročnik i generator ovog problema neki prethodni gradonačelnik (konkretno g-din. Veroljub Stevanović) i njegova saglasnost na pomenuto rešenje?

Ne želim da se stavljam ni na jednu stranu.
Ja lično ali i ostala velika većina građana grada Kragujevca ovim mogu samo da zaključe da su obojca možda to znali a možda i nisu a sve iz razloga što su nadzorni odbori i direktori JSP Kragujevac delegirani od strane grada da vode brigu o radu ovog javnog preduzeća i da vode računa da je poslovanje istog u skladu sa zakonima Srbije i da se o svemu tome gradonačlenik samo izveštava i daje načelne saglasnosti na predložena rešenja, zar ne?

Znači, ako postoji krivica g-dina Veroljuba Stevanovića kao gradonačelnika onda takođe postoji i krivica g-dina Radomia Nikolića kao gradonačelnika gde je veći udeo u problemu g-dina Radomira Nikolića!

15.03.2016. god.

U ime građanskog udruženja KRAGUJEVAČKOG KUĆNOG SAVETA g-din. Zoran Jovanović je 15.03.2016. god. zvanično uputio zahtev JSP Kragujevca, u kome se tražilo i očekivalo dobijanje informacija u vezi ove nezakonite naplate naknade za vođenje matične evidencije a sve na osnovu zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.Forma zahteva za dostavu informacijaPreuzmi

Dakle, od 15.03.2016. god. JSP Kragujevac je već imao prvi signal zvanično bar od jednog gradskog udruženja skupština stanara tj. grupe građana da nešto nije uredu sa računima tj. konkretno sa naplatom naknade za vođenje matične evidencije AKO pritom zanemarimo i činjenicu da tada aktuelni gradonačelnik (g-din. Radomir Nikolić) nije znao ili nije hteo da ukine i stavi van snage sporno pomenuto rešenje koje pominje sadašnji direktor JSP Kragujevac (g-đa Snežana Ćirković)!

Od decembra, 2014. god. pa do marta, 2016. god. ima 15 obračunskih ciklusa (izdatih računa) gde bi trebalo da se pojavi ova naknada.

15 meseci x 49.00 din. = 735.00 po svakom prostoru za koji se izdaje račun
(gradonačelnik g-din. Radomir Nikolić)

Od marta, 2016. god. do juna, 2020. god. kada se prestalo sa naplatom ove naknade ima 76 obračunskih ciklusa (izdatih računa) gde bi trebalo da se pojavi ova naknada.

76 meseci x 49.00 din. = 3,724.00 po svakom prostoru za koji se izdaje račun
(gradonačelnik g-din. Radomir Nikolić)

Obračun nastale štete

JSP Kragujevac po zvaničnim podacima iz dokumenata o javnim nabavkama, izdaje približno 62,000 računa na mesečnom nivou.

Da rezimiramo što se tiče brojeva na osnovo pozantih činjenica i preciziramo približno tačne cifre štete:

 1. Po našim bivšim gradonačelnicima to ukupno iznosi:

1.1. gradonačelnik g-din. Veroljub Stevanović
9 meseci
x 49 din. sa pdv naknada za vođenje matične evidencije
x 62,000 izdatih računa mesečno
= 27,342,000 din.

1.2. gradonačelnik g-din. Radomir Nikolić
15 + 76 meseci =
91 mesec
x 49 din. sa pdv naknada za vođenje matične evidencije
x 62,000 izdatih računa mesečno
= 276,458,000 din.

 1. Sve ukupno (zbirno) iznosi:
  9 + 15 + 76 meseci =
  100 meseci x
  49 din. sa pdv naknada za vođenje matične evidencije x
  62,000 izdatih računa mesečno
  = 303,800,000 din.

NAPOMENE
Pokušao sam da što preciznije izvučem vremenski period kada je vršena naplata kako bi se došlo do što tačnije cifre – to zvanično bi ipak trebalo da obelodani JSP Kragujevac.

Dakle, negde oko 303,800,000 din. je obračunato na ime naknade za vođenje matične evidencije za protekli period.

JSP Kragujevac preko svojih ovlašćenih predstavnika je tvrdio javno u medijima u proteklom periodu da 2/3 korisnika komunalnih i drugih usluga na vreme izmiruje svoje obaveze – dakle ujedno je i plaćalo i ovu nezakonitu naknadu za vođenje matične evidencije.

Na osnovu te javno iznete činjenice proizilazi da je
prihod od 2/3 rednovno izmirivanih obaveza oko 202,533,333.33 din.
i da 1/3 prihoda nije na vreme a što iznosi oko 101,266,666.67 din.

Dakle, građani grada Kragujevca su do sada na ime naknade platili bar 202,533,333.33 din. i verovatno deo iznosa od 101,266,666.67.

Ovde treba dodati i činjenicu da su pojedinim građanima u međuvremenu naplaćena potraživanja preko javnog izvršitelja ili sudskim putem sa sve kamatom pa je tako verovatno potrebno vratiti i zaračunatu naplaćenu kamatu pored naplaćene nezakonite naknade što dodatno čini sve ukupnu cifru verovato nešto većom.

Pošto se u nas Srba preferira evro kao merilo novčane vrednosti i mase, onda da preračunamo naše dinare po srednjem kursu NBS (117.5920) na dan 27.09.2020. god.

202,533,333.33 din. / 117.5920 = 1,722,339.39 evra

101,266,666.67 din. / 117.5920 = 861,169.70 evra

= 303,800,000.00 din. / 117.5920 = 2,583,509.08 evra

Pored obaveze povraćaja novca, JSP Kragujevac je u obavezi da izvrši i korekciju poreskih PDV prijava ali recimo i finanisjkih izveštaja što dodatno ukazuje i da revizor i nadzorni odbor pored direktora nije izvršio sve potrebne radnje da ovo javno preduzeće posluje u skladu sa zakonom.

Na sve ovo dolazi i nesmotrena izjava gradskog pravobranioca grada Kragujevca (g-din. Branka Petronijevića) i njegov zahtev koji je upućen advokatskoj komori da se kazne određeni advokati koji su ukazivali građanima grada Kragujevca na svoja zakonska prava i da povraćaj novca od JSP Kragujevac mogu da naplate sudskim putem gde je možda čak moguće i naplatiti iznose od aprila, 2014. god. a ne samo za period od poslednje 3 godine sa sve kamatom.

Ovim javnim delovanjem i nesmotrenom izjavom gradski pravobranilac je pokušao da uskarti prava građanima grada Kragujevca i da se suprotno interesima grada Kragujevca i mimo opšteg javnog interesa stavi na stranu ljudi koji su sve ovo vreme radili mimo zakona, kao na primer nadležni za poslovanje javnog preduzeća (nadzorni odbori i direktori JSP Kragujevca).

Treba imati i u vidu da su građani samostalno ili preko udruženja građana u proteklom periodu ukazivali JSP Kragujevac na propuste u radu a na koje JSP Kragujevac nije obraćao pažnju niti ih je uzimao za ozbiljno.

Nezakonita naplata naknade nije jedini prestup i nepravilnost.

Da JSP Kragujevac nije izgubio sudski spor po osnovu oko 100 tužbi za nezakonitu naplatu ove naknade, JSP Kragujevac bi i dalje naplaćivao ovu nezakonitu naknadu. Zahvalnost na upornosti i istrajnosti ide pre svega advokatima koji su bili angažovani na preporuku i uz nesebičnu pomoć gradskog udruženja KRAGUJEVAČKI KUĆNI SAVET.

Dakle, tek nakon zvaničnih sudskih presuda nadzorni odbor JSP KRAGUJEVAC je doneo odluku o povraćaju novca građanima i ako se za ovaj problem znalo verovatno mnogo ranije.

Postavlja se pitanje, a zašto odgovorni pojedinci nisu ispravili ovu nepravilnost mnogo ranije?

Treba napomenuti i da je trenutno personalno rešenje direktora JSP Kragujevac sporno iz razloga što trenutni direktor nije ispunjavao sve uslove koji su opisani u zakonu o javnim preduzećima, konkretno da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća. Trenutni direktor JSP Kragujevac je na funkciji od 09.08.2017. god. pa sve do danas.

Građani sami sebi vraćaju novac pošto se novac za ove namene opredelio iz gradske kase kao dodatna subvencija ovom gradskom javnom preduzeću.

Šta je sa ličnom odgovornošću svih direktora i ljudi koji su bili u nadzornom odboru ovog javnog preduzeća u periodu kada se naplaćivala ova naknada pošto se radi o ozbiljnom prestupu?

Ko će za sve ovo lično da odgovara i da snosi odgovornost ali i da nadokonadi nastalu štetu?

Zašto se opet novčano kažnjavaju građani a ne odgovorni za ovaj prestup?

Ko će da plati nastali trošak po osnovu dodatnog angažovanja dodatnih ljudskih i tehničkih resursa za povraćaj nakande na način kako je to JSP Kragujevac propisao?

Trenutni način povraćaja novca svim oštećenim građanima se takođe može tumačiti i kao način da se istim građani odvrate od povraćaja novca dok bi se JSP Kragujevac verovatno služio ovim sredstvima kao recimo obrtna sredstva ili sredstva za druge namene.
Na osnovu zahteva građana, JSP Kragujevac donosi odluku i potpisuje ugovor sa građaninom, da bi mu se kasnije tek izvršio povraćaj novca u nekom budućem periodu.

Da apsurd bude veći, JSP Kragujevac tvrdi da građani mogu da koriste novac po svom slobodnom nahođenu ali isti nije moguće iskoristiti kao pretplatu za komunalne i druge usluge koju naplaćuje JSP Kragujevac po sistemu objedinjene naplate tj. da se zastupi povraćaj novca u vidu pretplate ako im se korisnik obrati sa tim zahtevom pisanim putem.
Ovo je još jedan vid kršenje slobodne volje građana Kragujevca ali i neracionalnog trošenja svih resursa ali i vremena svih građana koji su oštećeni.

Iznos od 1,764 din. je iznos bez kamate (36 meseci x 49 din.) iako JSP Kragujevac u pisanim odgovorima piše da će izvršiti povraćaj novca sa zateznom kamatom od momenta naplate svake naknade pojedinačno – još jedna nelogičnost i zbunjivanje svih građana.
Odgovor JSP Kragujevac na zahtev da se sredstva prebace u pretplatuPreuzmi

JSP Kragujevac nije predvideo da korisniku isplati novac u gotovini (kešu) ako recimo građanin možda nema račun u banci ili jednostavno ne želi da mu se novac vrati na račun u banci zato što je prilikom plaćanja račune plaćao isto u gotovini tj. kešu.

Još jedan apsurd je i da ako se prostor za koji se izdaje račun a koji se vodi na preminule osobe iz razloga što nije došlo do promene podataka a gde su računi redovno plaćani od zakonskih naslednika tj. nosioca prava, oni verovatni nemaju mogućnosti za povraćaj novca na način kako je to JSP Kragujevac trenutno predvideo.

Pored svih gore pomenutih nepravilnosti u radu JSP Kragujevac, podsećam sve čitaoce i da je sam račun JSP Kragujevac neispravan i da nije u skladu pre svega sa članom 42. Zakona o PDV.

JSP Kragujevac je u zakonskoj obavezi da izdaje račune u skladu sa pomenutim članom i Zakonom ali i da račune koje izdaje pojedinim korisnicima dodatno usaglasi i sa (starim) korisničkim ugovorima koje korisnici imaju potpisane sa ENERGETIKOM DOO, Kragujevac.

To praktično znači da je JSP Kragujevac u obavezi da reizda već izdate račune koje je izdao korisnicima u prethodnom periodu koji bi bili pre svega saglasni sa Zakonom o PDV, važećim korisničkim ugovorima ali i samim poslovnim knjigama JSP Kragujevac.

Dodatna pravna smetnja predstavlja i moguća revizija svih rešenja o javnom izvršenju preko javnog izvršitelja koje je JSP Kragujevac pokrenuo nad građanima za naplatu neizimirenih obaveza.

Pored ove revizija, moguća je i revizija sudskih sporova koji su vođeni u proteklom periodu pre svega pred Osnovnim sudom u Kragujevcu.

Glavni osnov je pravno tehničko-procesna smetnja jer dokumenta koja su izdata na osnovu verodostojne isprave nisu saglasna. Konkretno izdati računi korisnika nisu saglasni sa izvodima iz poslovnih knjiga JSP Kragujevac koji se nalaze u predmetima o javnom izvršenju tj. sudskim spisima. O svemu ovome su trebali da vode računa i javni izvršitelji ali i sudije u sudskim predmetima.

Pored pomenutih nepravilnosti postoje i jasni indikatori da je JSP Kragujevac u proteklom periodu nesrazmerno trošio novčana sredstva za nabavku i korišćenje usluga iz raznih oblasti kao na primer:

 • IT usluge u vidu nabavke programa (software) za vođenje matične evidencije i izradu računa i obračun zarada zaposlenih gde je do sada utrošeno preko 50,000 evra a da krajnji korisnici ne dobijaju adekvatne račune u skladu sa Zakonom pre svega;
 • da vrše angažovanje trećih lica iz pravne i knjigovodstvene struke iako JSP Kragujevac sve te usluge može samostalno da obavlja jer za iste ima odgovarajuće sektore i ljudstvo kao na primer sektor pravnih i opštih poslova i sektor ekonomskih poslova.
Piše: Bogdan Pavlović
Tagovi:

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.