NA RUDNIKU OTKRIVEN VINSKI PODRUM IZ SREDNJEG VEKA

Društvo

Kraj desete kampanje arheoloških istraživanja na Rudniku otkrio je namenu objekta koji se istražuje na lokalitetu Drenje-Kojovača od 2017. godine. U pitanju je velika građevina, sa dva ulaza, koja je sačuvana u zoni podruma, sa uklesanim kanalima za drenažu. Prostorija je služila za skladištenje robe, u prvom redu tečnosti, a najverovatnije vina.

  • Analogije smo pronašli u Španiji i Italiji, gde su sačuvani i predstavljeni javnosti srednjovekovni podrumi za vino. Kanali za drenažu su karakteristični za prostorije gde se očekuje izlivanje tečnosti. U zidove objekta su uklesane prostorijice koje su se koristile za čuvanje robe, a služile su kao hladnjaci. Ovakav objekat do sada nije istraživan u Srbiji, kažu istraživači.

Rudarstvo je uticalo da na Rudniku bude podignuto urbano naselje i otvoren trg, što je za sobom povuklo i razvoj trgovine. Dubrovački trgovci su donosili na rudnički trg tkanine, so, vino… a otkupljivali metal, kožu, vosak, krzna, stoku… Sa druge strane u istorijskim izvorima je zabeleženo da su i na Rudniku postojali vinogradi.
Izuzetno zadovoljni dosadašnjim rezultatima, rukovodioci istraživanja dr Dejan Radičević sa Filozofskog fakulteta i Ana Cicović iz Muzeja rudničko-takovskog kraja, se zahvaljuju vlasnicima imanja, kolegama i svima onima koji su na bilo koji način pomogli i podržali višegodišnja iskopavanja.


Istraživanja na Rudniku su započeta 2009. godine. U početku su finansirana sredstvima Opštine Gornji Milanovac i Muzeja rudničko-takovskog kraja, a od 2011. godine su sufinansirana od strane Ministarstva kulture RS. Pored Kojovače, na Drenju su istraživani i lokaliteti Dvorište S. Markovića, Stacionar i Imanje Nikića, kao i lokalitet na Madžarskom brdu. Do sada su otkriveni ostaci pravoslavne i katoličke crkve, rezidencijalna građevina sa živopisom i jedan stambeno-ekonomski objekat. Sledeće godine, istraživanja se nastavljaju na novim lokalitetima na Rudniku, što je i bila početna ideja projekta.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *