Odogovor Bogdana Pavlovića gradskom pravobraniocu

Grad
Kragujevčanin Bogdan Pavlović, koji je analizirao rad pojedinih komunalnih preduzeća, i čiju je analizu Glas Šumadije objavio, odgovara na intervju koji je gradski javni pravobranilac Branko Petronijević dao Glasu Šumadije 10. oktobra.

Dana 10.10.2020. god. u svom interviju za GLAS ŠUMADIJE gradski pravobranilac g-din. Branko Petronijević me je pomenuo i prozvao više puta.

Da bih otklonio svaku sumnji i da bih informisao građane grada Kragujevca upućujem ovaj odgovor i demanti gradskom pravobraniocu.

Dodatno upućujem javnost i na dodatne stvari koje nisu pomenute do sada i od strane gradskog pravobranioca.

Ovom prilikom želim da skrenem pažnju g-din. Branku Petronijeviću da ja ne zastupam interese advokata koje pominje niti advokatsku komoru niti vaše niti vaših političkih kolega već svoje interese i interese sve dece grada Kragujevca ali i ostalih građana koji su obespravljeni od strane javnih preduzeća a nisu u stanju da Vam odgovore ili prigovore na korektan i ispravan način.

Gradski pravobranilac je u intervju naveo da nisu apostrofirali advokate jer nemaju dokaze o kojim se advokatima radi a koji su pozivali građane da sudskim putem ostvare svoja prava.

DEMANTI
Skrećem pažnju javnosti na prijavu za pokretanje disciplinskog postupka protiv advokata iz Kragujevca koja je podneta od strane direktora JSP Kragujevca dana 16.09.2020. god. broj 01-5449 i koja je primljena u advokatskoj komori dana 23.09.2020. god. i zavedena pod brojem 22/2020.

DOKAZPrijava za pokretanje disciplinskog postupkaPreuzmi

Na osnovu dokaza ali i iz izjave gradskog pravobranioca proizilazi da gradski pravobranilac nije izvestio javnost o pravom stanju stvari.

Gradski pravobranilac nije pojasnio termin nelojalne konkurencije

Gradski pravobranilac nije pojasnio termin nelojalne konkurencije pošto način na koji o tome govori u svom intervju kreira nejasnu sliku u javnosti gde se stiče utisak da je pravna i advokatska struka koja radi u interesu recimo javnog preduzeća JSP Kragujevac konkurent ostalim advokatima koji samostalno obavljaju svoju delatnost na teritoriji grada Kragujevca?

Iz svega toga mnogo toga interesantnog može da stoji, od kreativnosti do raznoranih namera. Za rad celokupne javnosti, nadam se da će gradski pravobranilac prostim jezikom razjasniti ovo?

Gradski pravobranilac izjavio u izjavi (izvod činjenica – tematski)

 • Nezakonita naplata naknade za vođenje matične evidencije tj. ostalih troškova je ‘Bezazlena priča’;
 • Cirka oko 1 milion evra za 3 godine a oko 2 miliona od 2014. god. tj. za 6 godina je nezakonito naplaćeno od građana;
 • Primljeno nekih 57 radnika Niskogradnje, Kragujevac u JSP Kragujevac i stvorila se potreba da se to pokrije kao socijalni aspekt preko nezakonite naplate naknade;
 • JSP Kragujevac je odvajalo velika sredstva za štampanje računa a kako bi se pokrili trškovi tih zaposlnih koji su preuzeti iz Niskogradnje;
 • Nadzorni odbor JSP Kragujevac se obratilo gradskom veću januara, 2014. god. da se naplaćuje štampanje računa (doneta odluka);
 • Nakon konsultacije JSP Kragujevac sa Nacionalnom organizacijom potrošača Srbije – sugierisalo da se vodi kao vođenje matične evidencije a ne kao troškovi štampanja računa;
 • U martu, 2014. god. gradsko veće donelo je odluku da se vrši fakturisanje troškova vođenja matične evidencije – i tada je to krenulo;
 • Tada (početkom 2014. god.) još uvek nije donet Zakon o zaštiti potrošača;
 • Naplata matične evidencije je nastavljena bez bilo kakvog političkog aspekta do jula, 2020. god.;
 • Ni g-din. Veroljub Stevanović ni g-din. Radomir Nikolić nisu imali nikakvog udela jer svih tih 57 radnika Niskogradnje kao i ostali građani su plaćali tu naknadu tj. tih 49 din.;
 • Nova gradska vlast je rešila da ovaj problem reši u skladu sa tužbama u poslednje tri (3) godine;
 • Grad je priznao da to dobrovoljno plati svakom obzvezniku 1,764 din. sa kamatom;
 • Advokati će se obogatiti preko noći preko tužbenih zahteva tj. preko građanske parnice;
 • Bogdan Pavlović kao nekakav poreski stručnjak i stručnjak rada na digitronu nije izračunao koliko će to onda koštati Grad ako građani izvrše naplatu sudskim putem;
 • 6500 sporazuma zaključeno do 10.10.2020. god. sa građanima da im se isplati vansudskim putem nezakonita naknada za vođenje matične evidencije sa kamatom;

Iz čistog građanskog ugla činjenice

Iz čistog građanskog ugla iznosim jasne činjenice gospodinu pravobraniocu koji me je javno prozvao:

Gradski pravobranilac nije izvestio javnost da je JSP Kragujevac u period od momenta kada je počeo da vrši naplatu matične evidencije preko svojih računa građanima grada Kragujevca naplaćivao istu dva (2) puta.

Prvi put JSP Kragujevac je to činio preko planiranih budžetskih sredstva koje je grad Kragujevac svake godine opredeljivao na ime sredstava za nesmetano funkcionisanje JSP Kragujevac a drugi put preko izdatih računa građanima.

Gradsko veće je 07.04.2014. god. dalo saglasnost da se briše izraz ‘ostalih troškova’ i zameni izrazom ‘naknada za vođenje matične evidencije korisnika usluga’.

 1. Na osnovu Odluke sledi:
  1.1. Naknade za usluge štampanja i pakovanja računa i vođenja matične evidencije 49 din. po računu;
  1.2. Naknada za dostavu i isporuku računa 20.90 din. po računu;
  1.3. Ukupno (1.1 + 1.2) po računu (49 din. + 20.90 =) 69.90 din. ~ 70 din.;

(kao i na primer)

 1. Na osnovu programa poslovanja za 2019. i programa o izmenama i dopunama programa poslovanja za 2020. god. JSP Kragujevac stoji (dat pokazno samo mali deo na ime troškova):
  2.1. Troškovi štampanja uplatnica SON-a 2,629,420 din.
  2.2. Troškovi iznajmljivanja software za SON 1,725,120 din.
  2.3. Troškovi raznošenja uplatnica 18,000,000 din.

  2.n. Ukupno troškovi (2.1 + 2.2 + 2.3) iz budžeta grada 22,354,540 din.

Napomene:

 • U rešenju gradske odluke od 23.01.2014. broj 023-10/14-V nije precizirano da li je naknada (trošak) po osnovu dostave računa preko Pošta Srbije u iznosu od 20.90 din. sa ili bez PDV.

Dakle, svake godine grad Kragujevac je opredeljivao novčana sredstva za nesmetani rad JSP Kragujevac iz budžeta ili preko subvencija grada jer je to bila obaveza osnivača po Zakonu o javnim preduzećima.

U septembru, 2020. god. na primer grad Kragujevac je operdelio 126,500,000 din. za JSP Kragujevac plus dodatna naknadna sredstva u iznos od oko 30,000,000 din. koja će da služe za povraćaj novca građanima na ime nezakonite naknade za vođenje matične evidencije odnosno na ime ostalih troškova po računu JSP Kragujevac.

DOKAZI:Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cene usluge štampanja, dostave, ostalih troškova i o ustupanju poslova štampanja i dostave računa za komunalne usluge JSP Kragujevac od 23.01.2014. broj 023-10/14-VPreuzmiRešenje o davanju saglasnosti na Odluku nadzornog odbora JSP Kragujevac br. 02-1078 od 20.03.2014. god. i izmeni rešenja Gradskog veća broj 023-10/14-V od 23.01.2014. god., broj 023-10/14-V od 07.04.2014. god.Preuzmi

Znalo se i ranije samo se ćutalo

Gradskom veću grada Kragujevca i direktoru JSP Kragujevca još 15.03.2016. god. zvanično je upućen zahtev za dostavu informacija u vezi naknade za vođenje matične evidencije od strane udruženja KRAGUJEVAČKI KUĆNI SAVET.

Dakle, gospodine pravobranioče grada Kragujevca već tada se znalo ili su se mogli već naslutiti problemi i u kom pravcu ovaj brod plovi!

Vaše prebacivanje odgovornosti sa nadzornog odbora JSP Kragujevca i direktora JSP Kragujevca na Nacionalnu organizaciju potrošača Srbije je neprimereno kao i na advokate i ostale građane grada Kragujevca.

Zašto uporno pokušavate da prebacite priču sa uzroka na posledicu?

Zašto građani grada Kragujevca da odgovaraju za vaš kolektivni propust i nesavesno poslovanje?

Mi građani tražimo da se utvrdi lična odgovornost svakog pojedinca i da se odgovorni kazne i nadoknade sav novac građanima grada Kragujevca.

DOKAZZahtev KRAGUJEVAČKOG KUĆNOG SAVETA od 15.03.2016. god.Preuzmi

Niskogradnja Kragujevac i socijalni aspekti

U vezi oko 57 zaposlenih Niskogradnje koji su prešli u JSP Kragujevac i obrazloženje javnog pravobranioca kao navodni povod naplate matične evidencije

Ovo je neosnovano obrazloženje i suprotno je interesima grada Kragujevca i opštem javnom interesu ali možda čak i iz ugla Zakona.

Gradski pravobranilac je izjavio da je namera JSP Kragujevca bila neosnovana prenamena sredstava koja su se koristila za svrhe isplate zarada zaposlenima koji su radili u JSP Kragujevac a došli iz Niskogradnje.

Gradski pravobranilac se u konkretnoj stvari stavio u ulogu socijalnog i humanitarnog radnika a da se recimo nije stavio na stranu ostalih građana grada Kragujevca?

Da podsetim dotičnog gospodina pravobranioca gde je isto recimo trebalo da se primeni socijalni i humanitarni aspekt sa njegove strane i strane njegovih predhodnika a da to nisu činili i u nekim od sledećih situacija:

 • Šta je sa radnicima TAKOVO OSIGURANJA koji su preko noći ostali bez posla ili sa radnicima KOŽE PARTIZAN koji su štrajkovali glađu i ostalim radnicima koji su ostali bez posla u međuvremenu?
 • Da li znate da je sa TAMAROM U AKCIJI! u Kragujevcu renovirano onkološko odeljenje Klinike za pedijatriju u Kragujevcu i da je vama gradskim ocima trebalo mnogo ubeđivanja da podržite ovu akciju i to za vrlo mali iznos koji je nedostajao? Čekali ste Tamaru za ovo? (njoj veliko neizmerno hvala što na kraju pored svega i videla i uspela kako tako da omogući da deca imaju primerene uslove)
 • Da li znate da deca u bolnicama u proteklom periodu nisu imala pelene?
 • Da li znate da je sve više ljudi na rubu egzistencije i siromaštva i da jedva sastavljaju kraj sa krajem?
 • Da je dečije mini igralište kod Skupštine grada finansirano sredstvima EU?
 • Da li znate za probijanje rokova oko rekonstrukcije obdaništa BAMBI?
 • Da li znate da za malu Minju, Kalinu, Janka, Kuzmu, Anu, Tanju i ostale svi mi građani sakupljamo novac preko SMS poruka i pomoću raznoranih akcija kako bi im se pomoglo?

Gospodine pravobranioče mi obično građani, sa i bez kalkulatora, smo očekivali barem iskrenost sa vaše strane ali i jasne i precizne odgovore kao i da branite interese grada Kragujevca tj. interese svih građana i opšti javni interes a ne da nam govorite šta je socijalni niti humanitarni aspekt!

Mi građani grada Kragujevca a pre svega pravi Kragujevčani smo uveki bili socijalno, društveno i humanitarno odgovorni pa bi ljudima iz Niskogradnje pomogli da ste nas obavestili da im je potrebna naša pomoć.

Skrećem pažnju javnosti i na sledeće činjenice čime takođe demantujem tvrdnje gradskog pravobranioca da je naplata naknade matične evidencije imala i socijalnu kategoriju.

Naime, struktura prosečno zaposlenih u JSP Kragujevac od 2016. god. pa do danas izgleda ovako:

2016 – 111 zaposlenih
2017 – 116 zaposlenih
2018 – 72 zaposlenih
2019 – 59 zaposlenih
2020 – 57 zapolsenih (moguća korekcija)

Izvor: podaci preuzeti iz finansijskih izveštaja za navedene godine.

Iz ovih brojeva se da videti da se od 2016. god. pa do 2020. god. broj zaposlenih smanjio skoro za polovinu.

Ovim se pokazuje da su vaše tvrdnje neosnovane gospodine pravobranioče zato što je sve vreme u kontinuitetu JSP Kragujevac naplaćivao dva (2) puta ovu naknadu ali i da je postojala namera u tome da se to naplaćuje sve vreme i dan danas.

Da nije bilo oko 100 sudskih presuda, JSP Kragujevac bi i dalje naplaćivao ovu nezakonitu naknadu.

ZA SADA SAMO NOVO PAKOVANJE

Za Vas je aktuelna gradska vlast Nova gradska vlast ali ne i iz mog isključivo građanskog ugla gledanja!

Za nas obične građane je to i više nego očigledno o čemu se radi jer uslovi rada i poslovanja u gradu su sve teži i teži što zbog aktuelnog virusa ali i zbog vašeg sveopšteg društveno i socijalno-ekonomskog nemara koji pokazujete čak i mojim ličnim prozivanjem.

Mene kao građanina mog grada isključivo interesuje bolja infrastrktura, građanski servis, bolja administrativna usluga, manji porezi, bolji uslovi poslovanja, bolji uslovi rada po školama, domovima zdravlja, socijalni servis i sl. a verovatno da to interesuje i ostalu većinu građana grada Kragujevca a ne da vam ja niti bilo ko od nas ukazuje šta je vaš posao.

Vi oko svega toga još uvek ništa konkretno niste uradili!

Još jednom, zašto mi građani grada Kragujevca da finansiramo vaše nesavesno poslovanje i poslovanje koje je bilo nezakonito?

Obračun na zahtev gradskog pravobranioca

Na zahtev gradskog pravobranioca dostavljam obračun u vezi nezakonite naplate naknade za poslednje tri (3) godine kako je tražio da mu se obračuna (preko kalkulatora).

Izvod iz obračuna za poslednje tri (3) godine:

 1. Ukupna vrednost na ime povraćaja: 113,728,902.00 din. / 967,222.32€
 2. Ukupna vrednost kamate: 20,540,203.57 din. / 174,686.85€
 3. Ukupna vrednost sa kamatom (1 + 2): 134,269,105.57 din. / 1,141,909.17€
 4. U proseku kamata na dan iznosi:
  4.1. ukupan broj računa: 2,320,998
  4.2. po svakom računu: 0.0135 din.
  4.3. ukupno: 31,409.64 din.
 5. Dnevno u proseku se zaključi vansudskih zahteva za povraćaj novca: 171
 6. Dodatni mogući ukupni trošak po korisniku sudskim putem: 17,300.00 din.
 7. Struktura sudskog troška po korisniku/računu: 19,375.33 din. od čega ide
  7.1. Osnovnom sud Kragujevac: 3,800.00 din.
  7.2. Advokatu: 13,500.00 din.
  7.3. Korisniku za 3 godine: 2,075.33 din.
  7.4. Što je sve ukupno (1 + 2 +3): 19,375.33 din.
 8. U proseku ako bi preostalih 56,408 građana sudskim putem naplatilo potraživanja to bi bio trošak od 1,092,930,073.08 din. / 9,294,966.73€
 9. U proseku ako bi samo 2/3 građana koji redovno izmiruju svoje obaveze naplatili potraživanja to bi bio trošak od 673,400,358.22 din. / 5,727,021.41€
 10. Okviran koeficijent multiplikatora saniranja problema sudskim putem: 9.3360 x
 11. Okviran koeficijent multiplikatora saniranja problema vansudskim putem: 1.1765 x

Na osnovu tačke 10. i tačke 11. jasno je zašto se vrši dodatni pritisak od gradskog pravobranioca, gradske uprave i JSP Kragujevac da građani zaključe sporazum.

Izigravaju navodne spasioce i heroje a sami su doveli do svega ovoga!Celokupan obračun sa obračunom kamate po svakom računuPreuzmi

Pitanja za gradskog pravobranioca

Iskoristio bih ovu priliku da se revanširam gospodinu pravobraniocu i postavim mu sledeća pitanja kada isti od mene javno može da traži dodatne informacije:

 1. Zašto niste pokrenuli odgovarajuće postupke protiv svih lica koja su odgovorna za ovaj propust u radu a gde su svojim propustima proizveli veliku materijalnu štetu svim građanima grada Kragujevca?
 2. Zašto niste pokrenuli odgovarajuće postupke protiv aktuelnog nadzornog odbora JSP Kragujevac i direktora JSP Kragujevac pred nadležnim organima pošto nisu preduzeli ništa u proteklom periodu u vezi nezakonite naplate naknade za vođenje matične evidencije?
 3. Zašto ste teret povraćaja nezakonito naplaćivane naknade za vođenje matične evidencije odnosno ostalih troškova ponovo prebacili na grad Kragujevac i sve građane grada Kragujevca pa građani sami sebi vraćaju pare?
 4. Zašto niste rekli da je ustvari pravi povod za povraćaj novca na ime nezakonite naplate naknade, oko 100 sudskih presuda a ne tkz. vaša dobra volja i navodna revizija gradskih odluka od 2014. god. kako tvrde vaše kolege iz gradske uprave?
 5. Zašto niste omogućili povraćaj svih sredstava koja su naplaćena od 2014. god. pošto ste sami izjavili da ste vršili nezakonitu prenamenu sredstava?
 6. Zašto niste omogućili da se sredstva na ime povraćaja novca po osnovu nezakonite naplate naknade za vođenje matične evidencije mogu koristiti kao pretplata?
 7. Da li znate da trenutni tehnički način povraćaj sredstava koji vrši JSP Kragujevac nije u saglasnosti sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da su osetljivi lični podaci građana izloženi u mnogo većoj meri nego što je to potrebno?
 8. S’ tim u vezi, JSP Kragujevac nije pružio objašnjenja kako i na koji način skladišti i čuva papirna dokumenta sa ličnim podacima građana kao i da li će ih kasnije na propipsani način uništiti nakon koršićenja?
  Podsećam da od avgusta, 2019. god. se počelo sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji je isti kao i evropski GDPR.
 9. Zašto JSP Kragujevac ne primenjuje isto načelo zastarelosti i za dugovanja građana, za poslednje tri (3) godine nego uporno preko svojih računa u vidu neizmirenih obaveza pre svega pokušava da naplati potraživanja ali u nekim slučajevima preko javnog izvršitelja, sudskim putem i reprogramom dugovanja?
 10. Šta ste preduzeli da javno preduzeće JSP Kragujevac ‘naterate’ da izdaje račune građanima u skladu sa članom 42. Zakona o PDV obzirom da su do danas svi računi neispravni i nezakoniti?
 11. Da li znate da i po tom osnovu takođe možete da očekujete nove probleme a posebno ako dođe do revizije svih rešenja o izvršenju preko javnih izvršitelja ali i revizije sudskih sporova u proteklom periodu?
 12. Šta ste preduzeli da se poslovanje JSP Kragujevac svede na razumnu meru i da se izvrši racionalizacija troškova obzirom da isto ima učestale bespotrebne troškove na ime usluga koje i samo može da obavlja pošto za to ima kvalifikovan kadar ali iste obavlja preko trećih lica?
  Skrećem pažnju da su moguće višemilionske uštede.

EPILOG: ODGOVORNOST!

Javno pozivam aktuelnog gradonačelnika grada Kragujevac g-din. Nikolu Dašića da preispita rad gradskog pravobranioca pošto svojim izjavama dovodi građane grada Kragujevca u zabludu ali i da se suprotno javnom interesu i interesima grada Kragujevca stavlja na stranu grupe ljudi što je suprotno funkciji gradskog pravobranioca.

Javno pozivam aktuelnog gradonačelnika grada Kragujevac g-din. Nikolu Dašića da smeni nadzorni odbor JSP Kragujevac i direktora JSP Kragujevac zbog ozbiljnih propusta u radu kao i da pokrene postupke za utvrđivanje odgovornosti i nadoknadu materijalne štete od strane svih odgovornih lica u proteklom period tj. od 2014. god. do danas.

Javno pozivam javnog tužioca da pokrene sve Zakonom predviđene radnje kako bi se utvrdila pojedinačna odgovornost svih odgovornih koji su doprineli da se od građana grada Kragujevca nezakonito naplaćuje naknada za vođenje matične evidencije sa jasnom namerom i pravljenjem kasnije materijalne štete po grad i građane.

Javno pozivam gradskog i republičkog zaštitnika građana da u moje ime i u ime svih građana grada Kragujevca pokrene odgovarajuće postupke kako bi se zastupio pravni interes svih građana i utvrdila celokupna odgovornost svih učesnika u nastanku ove i ostale materijalne štete kako bi se kaznili odgovorni kao i da postupi po podnetom prigovoru i zahtevu od 14.09.2020. god.

Građanima grada Kragujevca

Građanima grada Kragujevca skrećem pažnju da u slučaju da ako žele sudskim putem da ostvare svoje pravo po osnovu povraćaja novca na ime nezakonite naplaćivane naknade od strane JSP Kragujevac, JSP Kragujevac utuže za period u proteklih šest (6) godina tj. od 2014. a ne za period poslednje tri (3) godine kako bi ostvarili sva prava koja im garantuju Ustav i Zakoni Republike Srbije ali i da bi možda izbegli moguće sudske troškove obzirom da je javno preduzeće JSP Kragujevac po rečima gradskog pravobranioca priznalo nezakonitost i obavezalo se za povraćaj nezakonito naplaćene naknade za poslednje tri (3) godine sa sve kamatom.

Još nešto za kraj

Poštovani gospodine gradski pravobranioče, možda mi građani grada Kragujevca nismo toliko stručni ali nam je drago da sa ili bez kalkulatora (računske mašine) možemo da ukažemo na nepravilnosti u radu gradskih čelnika i javnih preduzeća i pokažemo gde su problemi i gde je nastupila povreda građanskih prava i sloboda i zakona Srbije.

Možda smo mi građani ovakvi ili onakvi ali nemojte da mislite da smo glupi.

Od vas svih na vlasti očekujemo da budete servis građana.

Vi ste tu zbog nas a ne mi zbog vas.

Ako niste u stanju da radite u interesu svih nas građana grada Kragujevca zamolio bih vas da se onda udaljite i nađete stručne ljude koji to mogu i žele da rade.


Video interviju gradskog pravobranioca Branka Petronijevića od 10.10.2020.

Branko Petronijevic – Tuzbama za povracaj novca od stambenog profitiraju samo advokati – tekst 10.10.2020. u Glasu Šumadije

Kragujevčanin Bogdan Pavlović analizirao objedinjenu naplatu komunalnih usluga u Kragujevcu

Kragujevčanin izračunao koliko je „stambeno“ naplatilo za vođenje matične evidencije


U Kragujevcu,
22.10.2020.
Bogdan Pavlović, Boki
Kragujevac, Srbija
Tagovi:

4 komentara

 1. „Da je dečije mini igralište kod Skupštine grada finansirano sredstvima EU?“
  Ajde u pravu je da je ovo bilo nezakonito i da treba da se vrate pare, postoji i odgovornost a pitanje advokata ima i tu drugu dimenziju advokatske komore i zakonskih normi koji regulišu oglašavanje pomenute struke. Niko ne može građanima da zabrani da tuže ali ni advokati po tim nekim njihovim etičkim normama ne bi smeli da idu od vrata do vrata. To je esnafsko pravilo i o tome može itekako da se diskutuje. Ali, brate, kad nešto što je korektno hoćeš na kvarno da pretvoriš u politički pamflet… Gorak ukus ostavlja, tužno…. Šta se hoće reći? Da treba odbijati pare EU jer će neko da vas proziva po novinama???? Pa zašto idemo u tu EU ako ne da uz njihovu pomoć uhvatimo korak sa svetom. Nijedna vlast neće imati para za sve, da se ne lažemo, nema ni u Nemačkoj, čak ni sa njihovim standardom. U Americi muzeje npr. finansiraju donatori a ne država. „Metropoliten gala“ je npr događaj gde se uglavnom snobovi slikaju radi popularnosti i daju ogromne pare za nauku i umetnost, nigde to nije idealno. Tako da… manje politike u inače korektnom tekstu ili se lepo kandidujte pa da vidimo kako ćete vi sve ove probleme da rešite i koji će vam biti izgovori što nećete, jer je nemoguće sve to rešiti odjednom i svi to znaju.

  1. Овде је реч о одговорности, односно неодговорности, а не о дечијем “’мини игралишту, нити о томе да ли влас “има паре за све…“, нити о било чијој способности или неспособности да реши наведене или друге бројне проблеме локалне власти. Док год за грешке, намерне или ненамерне, не буде оставки или опозива са дужности и чланства у управним и надзорним органима или кажњавања извршилаца на конкретним радним местима због погрешно протумаченог законског основа за конкретну одлуку, нема правде за грађане нити се она може надоместити надокнадом изгубљене материјалне штете. Професионална савест у раду, емпатија према потребама, проблемима и интересима грађана, осећај одговорности за изговорену реч, предлог решења, осећај одговорности или одсуство исте подржавањем сваког и свега ничим се не може правдати нити било кога треба бранити.

 2. Честитам Богдану Павловићу знање којим влада. Проучавам.
  Има Србија људи од знања, нису на местима где се одлучује!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.