POVERENIŠTVO NARODNE STRANKE: OTPUŠTANJA U KOMUNALNOM SEKTORU SAMO ĆE POGORŠATI EKONOMSKU SITUACIJU U GRADU

Politika

Povodom konačnog spajanja pet javnih preduzeća u JKP Šumadija i nove sistematizacije radnih mesta, oglasilo se i Povereništvo Narodne stranke u Kragujevcu. U saopštenju Povereništva kaže da se da “u slučaju grada Kragujevca i njegovog javnog sektora, prigodno deluje izreka čuvenog pravnika Valtazara Bogišića, „što se grbo rodi ni vrijeme ne ispravi“. Olako obećana brzina u rešavanju nagomilanih problema u sektoru koji je od vitalne važnosti za normalno funkcionisanje našeg grada preti da se pretvori u socio-ekonomsku krizu sa ozbiljnim posledicama po naš grad”. Poslednja dešavanja u okviru novoformiranog preduzeća JKP Šumadija govore tome u prilog, navode u Povereništvu:

  • Povereništvo Narodne stranke u Kragujevcu smatra da najava direktora JKP Šumadija, kao preduzeća koje je pod svoje „svodove“ integrisalo pet preduzeća iz sfere javno-komunalne delatnosti, da će se u okviru preduzeća  sprovesti tzv „interni konkurs“, izazvala je veliku bojazan među zaposlenim radnicima i članovima njihovih porodica.  Sagledavanjem planova i programa poslovanja u okviru ovih pet peduzeća ukazuje se, na žalost, da će veliki broj naših sugrađana zaposlenih u njima, ostati bez svojih radnih mesta. Imajući u vidu da se čitav poces objedinjvanja ovih preduzeća u okviru jednog odvijao bez dovoljnog upozanavanja javnosti sa njegovim tokom, nepotrebnom brzinom kojom se završio, kao i bez uključivanja najuglednijih ekonomista grada, Povereništvo Narodne stranke u Kragujevcu upozorava da bi tzv „interni konkursi“  mogli da se odvijaju na netransaprentnoj osnovi, istovremeno kritikujući najavljeno smanjenje broja radnika.

U Narodnoj stranci kažu da bi “najavljena otpuštanja radnika dodatno pogoršala „anemičnu“ ekonomsku situaciju u gradu, čija lokalna administracija ne uspeva da stvori povoljan ekonomski ambijent u gradu, koji bi podsticajno delovao na realizaciju investicionih poduhvata u gradu”:

  • Kragujevac zaslužuje gradsku vlast koja bi nagomilane probleme u javnom sektoru rešavala vodeći računa o njegovoj održivosti i interesu zaposlenih, kao i kontinuirano radila na stvaranju boljeg poslovnog ambijenta, uz angažovanje istaknutih ekonomista i ostvarenih privrednika, a nikako da se tako delikatni zadaci dodeljuju prvenstveno na osnovu pipadnosti nekoj od vladajućih političkih organizacija u gradu, bez obzira na znanje i privredna dostignuća.
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *