“PRIPREMA DVA REGIONA”

Društvo

U okviru projekta «Priprema dva regiona, (1) Srem (7 opština) i (2) Šumadija i Pomoravlje (13 opština) za osnivanje DMO-a, definisanje turističkog prostora i tehnička podrška subjektima koji prodaju destinacije u ciljanim regijama» koji se realizuje u okviru programa “Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji” a finansira Švajcarska vlada, na Međunarodnom sajmu regionalnog turizma Regiontour u Brnu predstavljena integrisana turistička ponuda Šumadije i Pomoravlja i Srema.

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *