“RASKRŠĆA” U NARODNOM MUZEJU KRAGUJEVAC

Grad Kultura

Slike iz ovog ciklusa na metaforičan način tretiraju pitanje mentalno – emotivnih ,raskršća“, trenutke razrešavanja individualnih dilema, donošenja odluka i biranja životnih puteva. Mrežom pravih i polukružnih

linija koje su paralelne ili se međusobno seku i ukrštaju, prizorom koji asocira na raskrsnice autopuveta megalopolisa, umetnica vizualizuje temu kojom se bavi. Naslikani prizor kadrira tako da odaje utisak širenja i izvan granica platna.

Slikarski opus Mile Gvardiol pripada duhu geometrijske apstrakcije odnosno nastavlja put kojim su u srpskom slikarstvu išli Miodrag Protić, Aleksandar Tomašević i Stojan Ćelić. Kako sama umetnica kaže – Njeni predhodni ciklusi, uz primenu principa ponavljanja podrazumevali su dominantno istraživanje forme i boje a ciklusom ,, Raskršća” likovnu problematiku proširuje i na pitanje prostora. Dok su početna dela ovog ciklusa slikana registom hladnih boja na monohromnom tamnom fonu, postepenom kolorističkom i geometrijskom razradom, umnožavanjem planova, uvođenjem segmenata neba ili flore, umetnica postiže efekat prostornog iluzinizma složene virtuelne građe. Razvojem linearnog i bojenog sloja slike početne asocijativnost slabi ali jača utisak dinamizma i energije unutrašnjeg polja slike.

Sam likovni jezik Mile Gvardiol počiva na dobro poznatim elementima (igri linija, ritma, boje) koji nisu upotrebljeni bučno već su pretvoreni u sofisticiran, biranim terminima koncipiran vizuelni govor, podržan perfekcijom neposredne realizacije.

Milica Todorović, istoričar umetnosti, kustos Galerije Savremne likovne umetnosti Niš

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *