Gradski pravobranilac uputio pritužbu advokatskim komorama Srbije i Kragujevca

Posle poziva JSP “Kragujevac” građanima da sklope sporazum za povraćaj sredstava na ime naknade matične evidencije u periodu od 2014. godine do juna 2020. godine u Kragujevcu su se pojavili pamfleti sa brojem telefona u kojima pojedini advokati pozivaju građane da to svoje pravo ostvare pred Osnovnim sudom. Gradski pravobranilac Branko Petronijević smatra da je […]

Continue Reading

SUDBINA DEČJEG LETOVALIŠTA U GRADCU: KRAGUJEVAC NE DA ODMARALIŠTE

Dečje odmarališe nije prodato, nego je dato na korišćenje lokalnim vlastima. Samim tim što Hrvati nisu otuđili te objekte, predpostavljam da su svesni da ne mogu da ih prodaju. Ovo što se na Makarskoj rivijeri sada događa pravno je silovanje, odmarališta su naša, to mora biti svima jasno, kaže Branko Petronijević, glavni pravobranilac grada Kragujevca […]

Continue Reading

BRANKO PETRONIJEVIĆ ZA „SLOBODNU DALMACIJU“: ODMARALIŠTE U GRADCU ĆE KAD TAD PRIPASTI KRAGUJEVCU

Derutna odmarališta duž obale država daje poduzetnicima u najam na 30 godina. Ministarstvo državne imovine raspisalo je natječaj za 15 takvih objekata. Dio ih se nalazi u općini Gradac. Gradile su ih bosansko-hercegovačke i srpske tvrtke. Pisali smo nedavno kako je Grad Kragujevac u ona vremena sazidao čak šest zgrada usred najjužnije općine Makarske rivijere. Zabilježili […]

Continue Reading