Sistematska deratizacija u Kragujevcu počinje u ponedeljak

Iz gradske uprave u Kragujevcu obaveštavaju građane da će se od ponedeljka (18. oktobra) vršiti sistematska deratizacija na teritoriji grada Kragujevca. Suzbijanje štetnih glodara će vršiti kompanije „Avenija MBNS1“, „Tocsiqum doo“ i „Anit Group“, u gradu i u seoskim naseljima, izlaganjem zatrovanog mamka čija je aktivna materija bromadiolon. Građani se upozoravaju da spreče decu i […]

Continue Reading

Početak sistematske deratizacije u ponedelјak 19. aprila

Gradska uprava za društvene delatnosti i poslove sa građanima, u cilju zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, otpočeće sprovođenje sistematske deratizacije (uništavanje pacova i miševa) na teritoriji grada Kragujevca u okviru prolećne kampanje u ponedeljak 19. aprila 2021. godine u vremenu od 08.00 do 17.00 sati. Akcija će trajati oko pet radnih dana, u zavisnosti od vremenskih prilika. […]

Continue Reading

U ponedeljak počinje deratizacija na teritoriji Kragujevca

Deratizacija (uništavanje pacova i miševa) na teritoriji grada Kragujevca (gradsko, prigradsko i seosko područje) počinje u ponedeljak (19. oktobar) i trajaće osam do 17 sati. Akcija će trajati oko 30 radnih dana. Deratizacijom će biti obuhvaćene sve stambene zgrade, individualna domaćinstva, službene prostorije organa i stručnih službi Grada, zelene površine, kompletna kanalizaciona mreža, divlja nehigijenska […]

Continue Reading