Predlog Programa lokalnog ekonomskog razvoja do 2023. godine

Gradsko veće na sednici održanoj  13. januara utvrdilo je predlog Programa lokalnog ekonomskog razvoja do 2023. godine i uputilo odbornicima Skupštine grada na razmatranje i odlučivanje.  Cilj programa je da pruži podršku stabilizaciji lokalne privrede i pospeši njen dalji razvoj, pogotovo u periodu nakon vanrednog stanja izazvanog epidemijom korona virusa. Program bi trebalo da osigura […]

Continue Reading

Skoro 700 miliona iz budžeta Kragujevca za subvencije

Grad Kragujevac će tokom 2021. godine, kako je zvanično saopšteno, da izdvoji 690 miliona dinara iz gradskog budžeta za subvencije javnim, javno komunalnim preduzećima i privrednim društvima čiji je osnivač. Najveći deo tog iznosa – 319 miliona dinara, biće utrošeno za finansiranje rada i aktivnosti sportsko privrednih društava Najviše novca planirano je za finansiranje Sportsko […]

Continue Reading

Pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece u privatnim vrtićima imaće dve i po hiljade mališana

Priznavanje prava na naknadu dela troškova boravka dece u ustanovama čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice Gradsko veće je Zaključkom o izmenama i dopunama je sa 2.300 povećalo na 2.500. Gradsko veće je na danas održanoj sednici donelo ovaj zaključak uzimajući u obzir interesovanje roditelja da pitanje smeštaja i boravka dece reše u […]

Continue Reading

Promenjena trasa gradske autobuske linije 11

Gradsko veće na danas održanoj sednici održanoj dalo je pozitivno mišljenje o opravdanosti proširenja Slobodne zone Šumadija, osnovane 15. marta 2019. godine. Opšti cilj proširenja Slobodne zone je unapređenje poslovnog ambijenta grada Kragujevca, kako bi se podstakla privredna aktivnost, kao i investiranje domaćeg i stranog kapitala i organizovanje proizvodnje radi plasmana na domaćem i stranom […]

Continue Reading

U Kragujevcu uvećana stopa poreza na imovinu

Stopa poreza na imovinu uvećana je sa 0,30 na 0,40 posto, a razlog za ovo povećanje, navodi se u saopštenju Gradskog veća, „je potreba da se poveća učešće poreza na imovinu, kao izvornog prihoda, u ukupnim prihodima budžeta grada“. Povećanjem stope poreza na imovinu na nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige, osim na […]

Continue Reading

Odgovor Gordane Damnjanović člance GV za zdravstvenu i socijalnu zaštitu na Saopštenje Narodne stranke – Vlast ne sputava ugrožene

Rad lokalne vlasti odnosno Skupštine grada je transparentan. Sve sednice gradskog parlamenta mogu da se prate u direktnom prenosu Radio televizije Kragujevac ili na zvaničnom Yu tube kanalu Skupštine grada, što znači da je odluka o povećanju cena zakupa poslovnog prostora, doneta na zasedanju 7. septembra dostupna javnosti, ne samo u direktnom prenosu nego i […]

Continue Reading

Javna rasprava o Nacrtu Programa lokalnog ekonomskog razvoja

Nacrt Programa lokalnog ekonomskog razvoja grada Kragujevca od 2021 – 2023. godine, odlukom Gradskog veća, na danas održanoj sednici, upućuje se na javnu raspravu u periodu od 9. do 16. novembra tekuće godine. Cilј Programa lokalnog ekonomskog razvoja je da pruži podršku stabilizaciji lokalne privrede i omogući njen dalјi razvoj, pogotovo u periodu nakon vanrednog […]

Continue Reading

Olakšice za ugostitelјe tokom vanredne situacije u Kragujevcu

Gradsko veće na sednici održanoj 20. oktobra utvrdilo je predloge odluka o izmeni i dopuni odluka o lokalnim komunalnim taksama i naknadama za korišćenje javnih površina i uputilo odbornicima Skupštine grada na razmatranje i odlučivanje. Razlog za donošenje ovih odluka je stvaranje uslova za sprovođenje Programa ekonomskih mera podrške privredi  koje je krajem septembra donelo […]

Continue Reading

Utvrđen rebalans budžeta

Gradsko veće na danas održanoj sednici utvrdilo je predlog odluke o rebalansu budžeta grada Kragujevca i uputilo odbornicima Skupštine grada na razmatranje i odlučivanje. Ukupni prihodi i primanja, odnosno rashodi i izdaci budžeta grada Kragujevca, nakon rebalansa iznosiće 8.265.000.000 dinara. Da podsetimo, odlukom o budžetu, donetoj na sednici Skupštine grada 17. decembra prošle godine, ukupni […]

Continue Reading

Gradsko veće Kragujevca pokrenulo inicijativu o spajanju Centra za strna žita i Centra za poljoprivredu

Gradsko veće je, kako se navodi u saopštenju, „u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima i Zakonom o privrednim društvima grad Kragujevac, kao osnivač privrednih društava „Centar za strna žita“ D.O.O. Kragujevac i „Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj“ D.O.O. Kragujevac pokrenulo Inicijativu za sprovođenje statusne promene pripajanja“. U saopštenju se, takođe, navodi da su […]

Continue Reading