KAKO DO MODERNOG I NEZAVISNOG SUDSTVA?

Javna rasprava o radnom tekstu Strategije razvoja pravosuđa Srbije do 2024. godine koja srpsko sudstvo vidi kao nezavisno, samostalno, moderno, efikasno, odgovorno i otvoreno prema građanima i društvu, upravo je počela  u Kragujevcu. U okviru trategije razvoja srpskog pravosudja predvidjene su, rečeno je u Kragujevcu, i mere za promenu Ustava Srbije. U oblasti nezavisnosti,  na primer, […]

Continue Reading