Istraživanje: Alternativne krivične sankcije čine jedan odsto svih presuda u Srbiji

Stručna saradnica odbora Aleksandra Spasojević kazala je na okruglom stolu u Kragujevcu da ni osnovni ni prekršajni sudovi nisu preterano zainteresovani za izricanje alternativne kazne i pored njenih dobrobiti. Kazna kao rad u javnom interesu je vrlo specifična. Za nju je potrebna saglasnost osudjenog lica, kada je u pitanju krivični postupak, dok saglasnost nije neophodna […]

Continue Reading

BIVŠI ZATOVRENICI ŠALJU PORUKU DA MOGU DA BUDU PRIHVAĆENI U DRUŠTVU

Udruženje „Posle kiše“, koje okuplja bivše zatvorenike iz Kragujevca, organizuje u subottu, 2. novembra, celodnevni (od 9 do 19 sati), a drugi po redu turnir u malom fudbalu – „Za bezbedan Kragujevac 2019“. Turnir će biti održan u Sportskom centru „Rapid Božović KG“ u Šumaricama i hotelu „Šumarice“. Cilj turnira je, navodi se u današnjem […]

Continue Reading

I UDRUŽENJE POSLE KIŠE NA OKRUGLOM STOLU O REINTEGRACIJI OSUĐIVANIH LICA

Resocijalizacija osuđivanih lica često se zanemaruje, a igra ključnu ulogu u obezbedjivanju bezbednosti u svakom društvu i zato je potrebno da već prvi dan izdržane kazne bude i prvi dan pripreme za povratak osuđenog u društvenu zajednicu, rečeno je na okruglom stolu na kojem je predstavljena Mreža organizacija za postpenalnu podršku u Srbiji, koja je […]

Continue Reading

DAN SA PORUKOM: KRAGUJEVAC – GRAD ZA SVE

Skretanje pažnje javnosti na potrebu za socijalnom inkluzijom svih onih građana koji su zbog svog psihofizičkog ili materijalnog statusa na neki način diskriminisani iz društva  osnovni je cilj manifestacije “Dan sa porukom” koja je održana u subotu u Velikom parku u organizaciji Centra za socijalne inovacije i integracije u partnerstvu sa Kancelarijom za mlade i […]

Continue Reading

MALI FUDBAL ZA BEZBEDAN KRAGUJEVAC

U organizaciji Udruženja „Posle kiše“, u sportskoj hali hotela „Šumarice“, odigran je fudbalski meč između osuđenika i pripadnika policije. Turnir, prvi put održan u Kragujevcu, organizovan je pod sloganom „Za bezbedan Kragujevac“. Na turniru su učestvovale četiri ekipe: ekipa koju čine bivši osuđenici odnosno članovi Udruženja „Posle kiše“, pripadnici policije -članovi „Internacionalne policijske asocijacije-sekcija Srbija“, […]

Continue Reading