AKCIJA „REPROGRAMIRAJTE SE” KRAGUJEVAČKIH PREDUZEĆA

Pozitivna iskustva reprograma dugova Od 10. februara u toku je akcija „Reprogramirajte se” kragujevačkih preduzeća za reprogram dugova. Gradsko veća Grada Kragujevca dalo je preporuku Javnom stambenom preduzeću Kragujevac, Javnom komunalnom preduzeću „Šumadija” i Energetici D.O.O. da prihvate reprogram dugovanja koji će se sprovoditi do 30. aprila ove godine. Uslovi su zaista povoljni. Dug koji […]

Continue Reading

ORGANIZACIJA POTROŠAČA O REPROGRAMU DUGOVA SON-u

Neutuženi dugovi stariji od godine su zastareli Moralno je da se plate svi zaostali računi za pružene komunalne usluge i iskoriste pogodnosti reprogama, ali po Zakonu o obligacionnim odnosima građani nisu u obavezi da plate stara dugovanja, osim za poslednjih godinu, zato što je to nenaplativo, kaže Jelica Filipović pravni savetnik Organizacije potrošača u Kragujevcu […]

Continue Reading

REPROGRAM ZA KOMUNALNE DUGOVE NA 120 RATA

U periodu od 1. avgusta do 30. septembra građani će moći da reprogramiraju sva svoja dugovanja za komunalne usluge na period do 120 mesečnih rata (10 godina) uz oprost kamate za prethodni period u kojem su dugovanja nastala. Na osnovu preporuke Skupštine grada a prema odluci komunalnih preduzeća koja učestvuju u sistemu objedinjene naplate (SON), […]

Continue Reading