Zaštitnik građana – Snimati saslušanja dece žrtava zarad izbegavanja sekundarne viktimizacije

Zaštitnik građana je u cilju sprečavanja sekundarne viktimizacije dece žrtava krivičnih dela apelovao je danas (utorak, 23. februar) na nadležne organe da prilikom njihovog  saslušanja u potpunosti primenjuju tehnička sredstva za prenos slike i zvuka kako se ne bi ponovilo da maloletna žrtva bude nekoliko puta saslušavana o traumatičnom događaju. Zaštitnik građana je u postupku […]

Continue Reading