“PRIPREMA DVA REGIONA”

U okviru projekta «Priprema dva regiona, (1) Srem (7 opština) i (2) Šumadija i Pomoravlje (13 opština) za osnivanje DMO-a, definisanje turističkog prostora i tehnička podrška subjektima koji prodaju destinacije u ciljanim regijama» koji se realizuje u okviru programa “Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji” a finansira Švajcarska vlada, na Međunarodnom sajmu regionalnog […]

nastavi