ODRŽANA TRIBINA NACRTA PLANA JAVNOG ZDRAVLJA 2019.

Pre upućivanja na razmatranje i odlučivanje Skupštini grada o Nacrtu plana javnog zdravlja grada Kragujevca za period 2019 – 2016. godine održana je javna tribina. Nakon dugotrajnih analiza i pripreme izrađen je Nacrt plana javnog zdravlja 2019 – 2026. godine koji je u skladu sa Zakonom i Nacionalnom strategijom. Ovaj strateški dokument predviđa donošenje akcionih […]

nastavi