PREDAVANJE JASMINE GRKOVIĆ MEJDŽOR NA UNIVERZITETU

Društvo

U organizaciji Centra za naučno istraživački radu SANU i Univerziteta u Kragujevcu, akademik Jasmina Grković Mejdžor održaće večeras (utorak, 16. april) u 13 sati predavanje na temu „Prilozi Milana Rešetara srpskoj filologiji i kulturi“ u svačanoj sali Univerziteta u Kragujevcu.

Jasmina Grković-Mejdžor rođena je 23. februara 1959. godine u Stanišiću. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Novom Sadu. Diplomirala je na Katedri za južnoslovenske jezike Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 1977. godine, magistrirala 1984. i doktorirala 1990. godine.
Zaposlila se 1982. godine na Odseku za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. U zvanje docenta izabrana je 1991, u zvanje vanrednog profesora 1995, a u zvanje redovnog profesora 2000. godine. Od 2005. do 2010. godine bila je gostujući profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Na osnovnim studijama predaje Staroslovenski jezik, Srpskoslovenski jezik, Uporednu gramatiku slovenskih jezika, na diplomskim studijama Osnove staroslovenske sintakse, a na doktorskim studijama Istorijsku lingvistiku. Bila je mentor u izradi niza diplomskih i magistarskih radova, kao i 6 doktorskih disertacija, i član komisija za ocenu i odbranu magistarskih i doktorskih teza iz paleoslavistike, anglistike, romanistike i nauke o književnosti, kao i član inostranih komisija za izbore u zvanja na Institutu za slavistiku Bečkog univerziteta i Državnom univerzitetu Ohaja, Kolambus.
Za dopisnog člana SANU izabrana je 2009. godine, a za redovnog člana 2015. Održala je pristupnu besedu Obrasci zaklinjanja u istorijskoj perspektivi: lingvistički i kognitivni uvidi.
U SANU obavlja niz dužnosti. Predsednik je Staroslovenskog odbora, član Odbora za etimologiju, Odbora za srpski jezik u svetlu savremenih lingvističkih teorija, Izdavačkog odbora, Odbora za univerzitetsko obrazovanje, Izvršnog odbora Ogranka SANU u Novom Sadu, Akademijskog odbora za izučavanje i praćenje strategije nauke i naučne politike. Predstavnik je SANU u Stručno-naučnom veću Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu i predstavnik SANU u Nacionalnom savetu za naučni i tehnološki razvoj. Stalni je član-saradnik Matice srpske, član Odbora Odeljenja za književnost i jezik, Upravnog odbora Matice srpske, sekretar NJegoševog odbora Matice srpske, kao i član Upravnog odbora fonda „Đorđe Zečević” (za unapređenje i zaštitu ćirilice). Član je Društva za antičke studije Srbije i Evropskog lingvističkog društva (Societas Linguistica Europaea).

Tagovi:

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.