Anis Group planira izgrdanju stambeno-poslovnog kompleksa sa 74 stana i 6 poslovnih prostora u Kragujevcu

Anis Group iz Kragujevca planira izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa spratnosti Po+Pv+6+pov.7 sa ukupno 74 stana i 6 poslovnih prostora u Ulici kralja Milana IV broj 70, 72 i 74 u ovom gradu. Obuhvat urbanističkog kompleksa ima površinu od 1.813 m2, a kolski pristup stambeno-poslovnom objektu obezbeđen je iz ulica Mirka Jovanovića i Kralja Milana IV. Prizemlje je, kako […]

Continue Reading