UNIVERZITET DODELIO SVETOSAVSKU NAGRADU ZA ŽIVOTNO DELO

Univerzitet u Kragujevcu je u 2019. godini dodelio Svetosavsku nagradu za životno delo prof. dr Ivanu Gutmanu, profesoru emeritusu. Rođen je 2. septembra 1947. godine u Somboru gde je završio osnovnu i srednju školu. Potom upisuje Prirodno-matematički fakultet u Beogradu, grupa hemija. Studije završava u roku sa prosečnom ocenom 10. Kraće vreme je bio honorarni […]

Continue Reading