Obaveštenje za povlašćene kategorije korisnika eKG kartica

Obaveštavamo korisnike eKG kartica, dobijenih po osnovu Odluke o ostvarivanju prava na prevoz povlašćenih kategorija građana na teritoriji grada Kragujevca, da iste mogu produžiti za 2022.godinu, počev od 20.12.2021.godine u prostorijama JKP Šumadija Kragujevac, u ulici Kralja Petra I br.22. Povlašćene su sledeće kategorije korisnika:• ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi,• gluva i nagluva […]

Continue Reading

JKP Šumadija: Srednjoškolci produžite vaše eKG kartice

Javno komunalno preduzeće „Šumadija“ obaveštava učenike srednjih škola da je u toku produženje postojećih i izrada novih eKG kartica za školsku 2021/2022. godinu. Kartice se izrađuju u prostorijama Službe korisničkog servisa JKP „Šumadija“ Kragujevac, u ulici Kralja Petra I br. 22. Postojeće kartice važe do 30.09.2021. godine. Produžetak, kao i izrada novih kartica za ovu […]

Continue Reading