BIRN: Finansiranje medija, vlasnici i politički uticaj

Konkursno sufinansiranje je glavni mehanizam državnog finansiranja medija u Srbiji, i samim tim je podložan brojnim proceduralnim zloupotrebama o kojima je BIRN već pisao. Analiza koja sledi u nastavku, sagledava konkurse na nešto drugačiji način – posmatrajući ih kroz prizmu medijskog vlasništva i finansijske zavisnosti medija od državnog novca. Analiza se oslanja na podatke iz baze […]

Continue Reading

ODOBRENO FINANSIRANJE 29 PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD

Gradsko veće na sednici održanoj 9. oktobra donelo je zaključak o prihvatanju Preliminarnog predloga za dodelu sredstava iz budžeta grada za finansiranje i sufinansiranje 29 programa / projekata udruženja od javnog interesa za grad. Od 4,5 miliona dinara koliko je predviđeno za realizaciju, najviše sredstava 280 000 dinara odobeno je Centru za mlade Škola mira […]

Continue Reading