Svetski dan Roma – Naši sugrađani već pola milenjuma

Međunarodni dan Roma 8. april je dan proslave romske kulture i podizanja svesti o problemima s kojima se Romi suočavaju. Dan je službeno bio proglašen 1990. godine u mestu Serock u Poljskoj, mestu četvrtog Svetskog romskog kongresa Međunarodne romske unije (IRU), u spomen na prvi veći međunarodni susret romskih predstavnika koji je održan u Chelsfieldu kraj Londona od . do12. aprila 1971. godine. Na tom je kongresu donesena odluka o […]

Continue Reading