Advokat Živulović: Odluka Vrhovnog kasacionog suda pogrešno je protumačena

Lični stav je da će na kraju JSP Kragujevac i grad vratiti građanima celokupan novac koji je JSP Kragujevac naplatio u poslednjih 6 godina. Samo je pitanje koliki će biti ukupni sudski troškovi i da li će neko iz gradske uprave odgovarati za ovoliko nezakonje, kaže advokat Nikola I. Živulović u tekstu koji je, kao […]

Continue Reading

Stambeno preduzeće vratilo Kragujevčanima oko 61 milion dinara za nezakonito naplaćivane troškove

Javno stambeno preduzeće (JSP) „Kragujevac“ u prethodnih sedam meseci vratilo je gradjanima oko 61 milion dinara zbog nezakonito naplaćivanih troškova vodjenja matične evidencije za tri godine, objavljeno je danas. Ovaj iznos je vraćen na osnovu sporazuma koji su gradjani zaključivali sa JSP i po sudskim presudama. Pravo na povraćaj novca ima ukupno oko 65.000 gradjana […]

Continue Reading

Troškove postupka koji su pokrenuli protiv Javnog stambenog, na kraju plaćaju građani

Vrhovni kasacioni sud zauzeo je stav da u svim postupcima, koji su protiv Javnog stambenog preduzeća i grada Kragujevca pokrenuti nakon prvog septembra prošle godine, kada je javno upućen poziv za povraćaj novca za matičnu evidenciju, obveznik plaćanja sudskih troskova bude tužilac. To praktično znači da će građani za naplaćenih 1.764 dinara morati da plate […]

Continue Reading

Još jednom o „naknadi za vođenje matične evidencije“ koju je JSP naplaćivalo Kragujevčanima

Kada je Javno stambeno preduzeće Kragujevac priznalo da je čitavih šest godina građanima nezakonito fakturisalo 49 dinara (0,42 evra) mesečno „na ime nadoknade za vođenje matične evidencije“, i pozvalo ih da potpišu sporazum o obeštećenju, izgledalo je da će problem biti rešen mirnim putem u okviru preduzeća. Međutim, priznanje krivice i obećanje da će šteta […]

Continue Reading