Nasipanje lokalnih puteva u MZ Vlakča

Ekipe Sektora niskogradnje izvode infrastrukturne radove na uređenju lokalnih puteva u MZ Vlakča. Na lokalnim putevima u dužini od oko 900 metara izvršeno je nasipanje i valjanje kamenog materijala, kao i mašinski iskop kanala duž puteva, a započeti radovi će se nastaviti i u narednom periodu. Radovi na uređenju putne infrastrukture u velikoj meri će […]

Continue Reading

Nasipanje lokalnog puta u MZ Goločelo

U Mesnoj zajednici Goločelo u toku su radovi na nasipanju lokalnog puta kamenim materijalom. Ekipe Sektora niskogradnje izvršile su nasipanje i valjanje kamenog materijala na lokalnom putu u dužini od oko 2500 metara za šta je do sada utrošeno oko 480 tona kamenog materijala. Nakon izvedenih radova u Goločelu, sa radovima na nasipanju ulica nastaviće […]

Continue Reading

Radovi na nasipanju ulica na više lokacija

Ekipe Sektora niskogradnje JKP Šumadija svakodnevno izvode radove na nasipanju ulica kamenim materijalom u brojnim kragujevačkim naseljima. U prethodnom periodu izvedeni su radovi na nasipanju ulica u mesnim zajednicama Erdeč i Grošnica. Radovi su obuhvatali nasipanje ulica kamenim materijalom i valjanje. U Erdeču je izvršena sanacija ulica Žanke Stokić, Husinskih rudara, Branka Perišića Badže, Partizanskih […]

Continue Reading

Nasipanje ulica u naselju Erdeč

Ekipe Sektora niskogradnje JKP Šumadija izvele su završne radove na nasipanju ulica kamenim materijalom u naselju Erdeč. Nakon radova na nasipanju, izvršeno je valjanje ulica kamenim materijalom u ukupnoj dužini od oko 3.900 metara za šta je utrošeno oko 560 m3 kamenog materijala. Radovima su obuhvaćene ulice Partizanskih kurira, Žanke Stokić, Živomira Bjelića, Husinskih rudara. […]

Continue Reading

Nasipanje ulica u naselju Denino brdo

U Mesnoj zajednici Denino brdo u toku su radovi na nasipanju ulica kamenim materijalom.Ekipe Sektora niskogradnje izvršile su nasipanje i valjanje kamenog materijala u ulicama Mirka Miljojkovića i Franša D`Eparea kamenim materijalom u dužini od oko 400 metara što će u velikoj meri olakšati život stanovnicima ovog dela grada. U proteklom periodu Sektor niskogradnje JKP […]

Continue Reading