FORMIRANJE ODBRAMBENE INDUSTRIJE SRBIJE: ULOGA SAVETA OIS NEJASNA, NAMERA VLADE KONFUZNA

Vlada Srbije donela je odluku o obrazovanju Saveta za odrambenu industriju Srbije (OIS), objavljeno je u najnovijem  Službenom glasniku. Savet OIS koji čine predsednik, četiri potpredsednika i ostali članovi koje, na predlog Ministarstvba odbrane, imenuje Vlada  Srbije, dužan je Vladi dostavlja izveštaje o radu najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i češće. Rečena odluka Vlade […]

Continue Reading

VLADA SRBIJE FORMIRA SAVET ZA ODBRAMBENU INDUSTRIJU

Vlada Srbije donela je odluku o obrazovanju Saveta za odbrambenu industriju, objavljeno je u najnovijem Službenom glasniku. Savet upravlja grupacijom Odbrambena industrija Srbije.  Savet čine predsednik, četiri potpredsednika i ostali članovi koje rešenjem imenuje i razrešava Vlada, na predlog Ministarstva odbrane.  Savet je dužan da Vladi dostavi izveštaj o svom radu najmanje dva puta godišnje, […]

Continue Reading

PROŠAO ROK ZA POČETAK RADA ODRAMBENE INDUSTRIJE SRBIJE

Uredbom od 31. decembra prošle godine , Vlada Srbije formirala je  grupaciju „Odbrambena industrija Srbije“, koju čine proizvođači naoružanja i vojne opreme čiji je većinski osnovni kapital državni ili društveni. Za razliku od ranije istoimene, ali neformalne grupacije koju je činilo šest najznačajnijih i najvećih domaćih vojnih fabrika (Zastava oružje, Krušik, Prvi partizan, Sloboda, Milan […]

Continue Reading

DRŽAVNA KONTROLA NAD FUNKCIONISANJEM, RAZVOJEM I PRIVATIZACIJOM VOJNE INDUSTRIJE

Uredba o formiranju grupacije Odrambena industrija Srbije (OIS) koju, umesto doskorašnjih šest, od 8. januara, čini čak 19 preduzeća namenske proizvodnje sa preovladjućim državnim i društvenim kapitalom, donela je u skladu sa novim Zakonom o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme, usvojenim sredinom 2018., rečeno je na današnjem sastanku  nadležnih u MO sa predstavnicima poslovodstva […]

Continue Reading

U VLADI U ČETVRTAK SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA GRUPACIJE ODBRAMBENA INDUSTRIJA SRBIJE

U Vladi Srbije za sutra (četvrtak, 23. januar), u podne, zakazan je sastanak sa predstavnicima poslovodstva, organa upravljanja i sindikalnih organizacija šest vodećih domaćih vojnih fabrika (Zastava oružje, Krušik, Prvi partizan, Sloboda, Milan Blagojević i Prva iskra) koje su, do početka ove godine, činile neformalnu grupaciju Odrambena industrija Srbije. Vlada Srbije je, međutim, 31. decembra […]

Continue Reading