POKRENUTA INICIJATIVA ZA UKIDANJE ŠKOLARINA TRUDNICAMA

Jednoglasnom odlukom Senata Univerziteta u Kragujevcu podržana je inicijativa Sandre Miljaković, studenta prorektora, za ukidanje troškova studiranja i smanjenja obaveza studentkinjama koje su u drugom stanju, kao i onima koje odgajaju decu do jedne godine starosti. Senat je jednoglasno odlučio da se inicijativa usvoji, međutim nije moguće „nametnuti“ takvu odluku fakultetima. Na ideju za samu inicijativu u sličnom obliku došao je još […]

Continue Reading