Slobodan Stefanović: Crteži i objekti

Nekonvencionalna umetnost enformela sredinom 20.veka, prenela je egzistecijalistički nemir i pesimizam buntovnih autora koji su imali jedan nov, drugačiji pristup slikarstvu. Odustajanje od tradicionalnih elemenata forme kao što su kompoziciona rešenja, oblikovanje i asocijacija na pojavni svet, dovešće do uvođenja novog pojma „bezoblične umetnosti“. Oblici nisu više definisani, prelaze jedni u druge ili u prazninu. […]

Continue Reading