Da li je u Kragujevcu vraćena naknada za isticanje naziva firmi na fasadama, ili samo promenjena terminologija?

Zbog visokih naknada skidaju se velike svetleće reklame sa pojedinih fasada jer se tretiraju kao način reklamiranja u javnom propstoru, bez obzira što su postavljene na vlastitim objektima, a ne na javnoj površini. Marija Živković, vd zamenica načelnika Gradske uprave za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju kaže, međutim, da „nije došlo ni do kakvog novog […]

Continue Reading