Pokušaj rušenja kuće dr Ilije Kolovića u Kragujevcu (VIDEO)

Građevinski radnici su danas pokušali da buldožerima sruše kuću dr Ilije Kolovića koja je kao spomenik kulture pod zaštitom države. On je naglasio da takvi objekti ne mogu da se ruše, prepravljaju i rekonstruišu bez dozvole Zavoda za zaštitu spomenika kulture, zbog čega su i prekinuti radovi. Jakšić je dodao da će biti podnete krivične […]

Continue Reading