PRODUŽEN ROK ZA PREDAJU ZAVRŠNIH RAČUNA

Računovodstvena komora Srbije tražila je  od APR-a odlaganje roka za dostavljanje Finansijskih izveštaja u Registar, zbog tehničkih problema kojima nisu doprinele računovođe. U pismu koje je predsednica Komore mr Snežana Mitrović poslala direktoru APR  traži se da se produži rok za dostavljanje Finansijskih izveštaja i dokumenata u prilogu, jer računovodje to neće stići uraditi u […]

Continue Reading

PRIHODI GRADA U 2017. GODINI ZA OKO 25 POSTO MANJI OD PLANIRANIH

Nacrt odluke o završnom računu budžeta grada Kragujevca za 2017. godinu, koji je usvojilo Gradsko veće, pokazuje da su ukupno ostvareni prihodi i primanja u 2017. godini iznosili 6.160.039, 905 dinara što je 75,59% od planiranih prihoda i primanja od 8 149 242 919 dinara. Gradsko veće je donelo Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na […]

Continue Reading