Milan Janković, Akademska inkluzivna asocijacija: Osnovna motivacija je ono što je pravo svih ljudi (VIDEO)

Izvršni direktor Akademske inkluzivne asocijacije Milan Janković danas je posetio Kragujevac, a cilj je bio da se predstavnicima Gradske uprave ukaže na važnost povećanja inkluzivnosti u radu organizacija civilnog društva. Akademska inkluzivna asocijacija postoji već 23 godine, u pitanju je nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija koja se bori za ostvarivanje i poštovanje ljudskih prava i izjednačavanje […]

Continue Reading