Marina Pavlić i Tim Kreni-Promeni: Korak po korak, pa gde nas put odnese..  

Interesantna je potreba ljudi da krajem godine sumiraju prethodnu i još interesantnija sklonost da se sumirano smešta u kategorije – da li je bila dobra ili loša, da li smo mogli bolje ili ne… Probaću da izbegnem sve to i da se osvrnem na naše zajedničke aktivnosti, a vi sami prosudite koliku vrednost one za […]

Continue Reading

Nikola Dašić: Velikim radom napravljen vidljiv napredak Kragujevca u 2021. godini

U vrlo otežanim okolnostima 2021. godina bila je ozbiljna, radna a kada se sve sabere i podvuče, mislim da je bila jako uspešna, ocenio je sumirajući rezultate godine na izmaku. Kad kažem otežane okolnosti, pre svega mislim na finansijsku situaciju, na sva dugovanja koja Grad ima, a pametnim rukovođenjem uspeli smo da omogućimo da se […]

Continue Reading

Kako to mislite – nema lokalnih medija?

Ovih dana, sve češće se provlači ideja da lokalne medije, pošto su ozbiljno i stalno pod pritiskom sadašnjeg režima i teško žive, treba jednostavno ugasiti i to tako što će njihovu ulogu da preuzme neki nacionalni „građanski orijientisan“ medij. Lokalni mediji jesu u teškom stanju, ali njihovu ulogu ne mogu da zamene nacionalni koji izveštavaju […]

Continue Reading

Dalibor Jekić: Budžet stagnacije i propadanja

U Predlog budžet za 2022. godinu očigledan je izostanak kapitalnih investicija što se primećuje na svakom koraku našeg grada. U odluci su definisani prihodi i primanja u visini od 9.559.000.000 dinara i rashodi i izdaci u visini od 9.559.000.000 dinara. Imajući u vidu završni račun budžeta za 2020. godinu u iznosu od 7.385.598.000 dinara sa […]

Continue Reading

Hoćete da završite na ulici? Ili nećete?

„Nedopustiva je izgradnja bilo čega, ni kuća, ni rudnika, ni metroa na izvorištima pijaće vode. Takva izvorišta u Nemačkoj čuva vojska jer je reč o nacionalnom dobru.“ Kratko, sažeto, svima jasno da ne može biti jasnije objasnio je Branimir Jovančićević, profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu i to lepo na Javnom servisu, u emisiji Pravi ugao […]

Continue Reading

Marko Pavlović: Ovakav način finansiranja sporta ukinut je pre 15 godina

Pre mesec dana usvojen je Plan razvoja grada Kragujevca za period 2021-2031. godine zbog kojeg svi koji u Kragujevcu vole sport zabrinuti. Umesto ozbiljnog strateškog dokumenta koji treba da pospeši razvoj sporta dobili smo dokument u kome se pominju sportska privredna duštva koja godinama ne postoje. U planu piše i da je obrazovana Komisija za […]

Continue Reading

Vesna Stojadinović: Kragujevački čelnici pravnim nasiljem pokušavaju da smene ombudsmanku

Predsednik Skupštine grada Miroslav Petrašinović, raspisao je 17. novembra Javni poziv za podnošenje prijava za kandidate za Lokalnog ombudsmana i zamenika Lokalnog ombudsmana grada Kragujevca. Iako se već duže vreme govori o tome da je lokalna ombudsmanka Vesna Stojadinović u sukobu sa kragujevačkom vlašću, do danas se nije tim povodom oglašavala. Zaštitnica građana Vesna Stojadinović […]

Continue Reading

Budžet pogrešnih prioriteta

Bitna karakteristika ovog budžeta je nezabeležena netransparentnost koja potire sve principe normalnog budžetskog postupanja uz opasno povećanje diskrecionog odlučivanja kod trošenja javnih sredstava. Prednjači Kancelarija za javna ulaganja, ali je slično i sa ostalim infrastrukturnim radovima. Praktično je suspendovan zakon o javnim nabavkama i kod izgradnje infrastrukture i finansiranja tih projekata. Sve se svelo na […]

Continue Reading