Hitna pomoć: U prethodna 24 časa obavljeno 53 terena

U prethodna 24 časa ekipe ZUM-a Kragujevac obavile su 53 terena (41 tokom dana i 12 tokom noći).  U ambulanti je obavljen 51 pregled odraslih osoba (tokom dana 8,  tokom noći 43 pregleda). Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 17. Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim i niskim krvnim pritiskom i vrtoglavicom. […]

Continue Reading

Hitna pomoć: U prethodna 24 časa obavljeno 29 terena

U prethodna 24 časa ekipe ZUM-a Kragujevac obavile su 29 terena (22 tokom dana i 7 tokom noći).  U ambulanti je obavljeno 58 pregleda odraslih osoba (tokom dana 10,  tokom noći 48 pregleda). Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 6. Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, psihijatrijski pacijenti i astmatičari. Tokom noći su […]

Continue Reading

Hitna pomoć: U prethodna 24 časa obavljeno 46 terena

U prethodna 24 časa ekipe ZUM-a Kragujevac obavile su 46 terena (31 tokom dana i 15 tokom noći).  U ambulanti je obavljeno 66 pregleda odraslih osoba (tokom dana 12,  tokom noći 54 pregleda). Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 8. Tokom dana su se najčešće javljali  pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, nesvesticom i povredama. Tokom noći […]

Continue Reading

Hitna pomoć: U prethodna 24 časa jedna saobraćajna nesreća

U prethodna 24 časa ekipe ZUM-a Kragujevac obavile su 46 terena (35 tokom dana i 11 tokom noći).  U ambulanti je obavljeno 63 pregleda odraslih osoba ( tokom dana 20,  tokom noći 43 pregleda). Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 13. Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, dijabetesom i astmatičari. Oko […]

Continue Reading

Hitna pomoć: U prethodna 24 časa obavljeno 52 terena

U prethodna 24 časa ekipe ZUM-a Kragujevac obavile su 52 terena (36 tokom dana i 16 tokom noći).  U ambulanti je obavljeno 63 pregleda odraslih osoba (tokom dana 17, tokom noći 46 pregleda). Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 13. Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i srčanim oboljenjem, a tokom […]

Continue Reading

Hitna pomoć: Najčešće se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i oboleli od kovida 19

U prethodna 24 časa ekipe ZUM-a Kragujevac obavile su 41 teren (27 tokom dana i 14 tokom noći). Ukupno poziva na 194 bilo je 174 (tokom dana 86,  tokom noći 88).  U ambulanti je obavljeno 64 pregleda odraslih osoba (tokom dana 10, tokom noći 54 pregleda) i 21 pregled u odseku za pedijatriju. Intervencija na javnom mestu bilo […]

Continue Reading

Hitna pomoć: Najčećše se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i oboleli od karcinoma

U prethodna 24 časa ekipe ZUM-a Kragujevac obavile su 51 teren (37 tokom dana i 14 tokom noći). Ukupno poziva na 194 bilo je 175 (tokom dana 107, tokom noći 68).  U ambulanti je obavljeno 54 pregleda odraslih osoba (tokom dana 22, tokom noći 32 pregleda). Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 6. Tokom dana su […]

Continue Reading

Hitna pomoć: Dve saobraćajne nesreće u poslednja 24 časa, dvoje povređenih

U prethodna 24 časa ekipe ZUM-a Kragujevac obavile su 55 terena (31 tokom dana i 24 tokom noći). Ukupno poziva na 194 bilo je 168 (tokom dana 101,  tokom noći 67).  U ambulanti je obavljeno 74 pregleda odraslih osoba (tokom dana 7,  tokom noći 67 pregleda). Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 13. Tokom […]

Continue Reading

Hitna pomoć: U prethodna 24 časa ekipe ZUM-a Kragujevac obavile su 49 terena

U prethodna 24 časa ekipe ZUM-a Kragujevac obavile su 49 terena (23 tokom dana i 26 tokom noći). Ukupno poziva na 194 bilo je 232 (tokom dana 119,  tokom noći 113).  U ambulanti je obavljeno 84 pregleda odraslih osoba (tokom dana 19,  tokom noći 65 pregleda). Ekipe Hitne pomoći  intervenisale su 2 puta na javnom mestu.  […]

Continue Reading

Hitna pomoć: U prethodna 24 časa ekipe ZUM-a Kragujevac obavile su 62 terena

U prethodna 24 časa ekipe ZUM-a Kragujevac obavile su 62 terena (39 tokom dana i 23 tokom noći). Ukupno poziva na 194 bilo je 210 (tokom dana 97,  tokom noći 113).  U ambulanti je obavljeno 70 pregled odraslih osoba (tokom dana 18,  tokom noći 52 pregleda).  Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 11.  Tokom […]

Continue Reading