Hitna pomoć: U prethodna 24 časa obavljeno 45 terena

U prethodna 24 sata ekipe ZUM-a Kragujevac obavile su 45 terena. U ambulanti je obavljeno ukupno 73 pregleda odraslih osoba ( tokom dana 24, a tokom noći 49 pregleda) i 36 pregleda na pedijatriji. Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 13. Tokom dana najčešće su se javljali pacijenti oboleli od karcinoma, pacijenti sa povredama […]

Continue Reading

Hitna pomoć: U prethodna 24 sata obavljeno 48 terena

U prethodna 24 sata ekipe ZUM-a Kragujevac obavile su 48 terena. U ambulanti je obavljeno ukupno 67 pregleda odraslih osoba ( tokom dana 16, a tokom noći 51 pregled). Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 15. Tokom dana najčešće su se javljali pacijenti sa nesvesticom i pacijenti sa niskim i visokim krvnim pritiskom, a […]

Continue Reading

Hitna pomoć: Najčešće se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i srčanim problemima

U prethodna 24 časa ekipe ZUM-a Kragujevac obavile su 53 terena. U ambulanti je obavljeno ukupno 70 pregleda odraslih osoba ( tokom dana 18, a tokom noći 52 pregleda). Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 21. Tokom dana najčešće su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa srčanim problemima i sa stomačnim problemima […]

Continue Reading

Hitna pomoć: U prethodna 24 časa obavljeno 48 terena

U prethodna 24 časa ekipe ZUM-a Kragujevac obavile su 48 terena. U ambulanti je obavljeno ukupno 62 pregleda odraslih osoba ( tokom dana 12, a tokom noći 50 pregleda). Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 12. Tokom dana najčešće su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, pacijenti u alkoholisanom stanju, sa povredama i […]

Continue Reading

Hitna pomoć: U prethodna 24 časa obavljeno 39 terena

U prethodna 24 časa ekipe ZUM-a Kragujevac obavile su 39 terena. U ambulanti je obavljeno ukupno 62 pregleda odraslih osoba ( tokom dana 20, a tokom noći 42 pregleda). Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 9. Tokom dana najčešće su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i astmatičari, a tokom noći pretežno su […]

Continue Reading

Hitna pomoć: Javljali se pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i astmatičari

U prethodna 24 časa ekipe ZUM-a Kragujevac obavile su 45 terena. U ambulanti je obavljeno ukupno 79 pregleda odraslih osoba ( tokom dana 21, a tokom noći 58 pregleda) i 22 pregleda na pedijatriji. Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 11. Tokom dana najčešće su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i astmatičari, […]

Continue Reading

Hitna pomoć: U prethodna 24 časa obavljeno 39 terena

U prethodna 24 časa ekipe ZUM-a Kragujevac obavile su 39 terena. U ambulanti je obavljeno ukupno 61 pregled odraslih osoba ( tokom dana 14, a tokom noći 47 pregleda) i 22 pregleda na pedijatriji. Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 5. Tokom dana najčešće su se javljali  pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i pacijenti […]

Continue Reading

Hitna pomoć: Deset intervencija na javnom mestu u prethodna 24 časa

U prethodna 24 časa ekipe ZUM-a Kragujevac obavile su 40 terena. U ambulanti je obavljeno ukupno 66 pregleda odraslih osoba ( tokom dana 22, a tokom noći 44 pregleda) i 25 pregleda na pedijatriji. Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 10. Tokom dana najčešće su se javljali pacijenti sa nesvesticom, pacijenti sa visokim krvnim […]

Continue Reading

Hitna pomoć: U prethodna 24 časa obavljeno 40 terena

U prethodna 24 časa ekipe ZUM-a Kragujevac obavile su 40 terena. U ambulanti je obavljeno ukupno 64 pregleda odraslih osoba ( tokom dana 18, a tokom noći 46 pregleda) i 18 pregleda na pedijatriji. Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 16. Tokom dana najčešće su se javljali pacijenti sa povredama, pacijenti sa visokim i […]

Continue Reading