Na mestu današnje Pošte u Kragujevcu nalazio se hotel ‘Takovo’

Nakon što je juče gradski odbor Demokratske stranke u Kragujevcu saopštio da se zgrada Stare pošte se iseljava u potpunosti, dok će iz Nove pošte samo šalterska služba u prizemlju i dalje biti na usluzi građanima, a sve druge službe se iseljavaju iz zgrade, otvorilo se i pitanje jesu li te zgrade, zaista, simboli grada. […]

Continue Reading