Voda za piće na javnim česmama u Kragujevcu nebezbedna za upotrebu

Rezultati ispitivanja mikrobiološke i higijenske ispravnosti vode za piće na javnim česmama sa izvorskom vodom pokazali su da od 11 analiziranih uzoraka ni jedan nije bezbedan i ispravan za upotrebu. Posle ispitivanih parametara mikrobiološka neispravnost uočena je na uzorcima sa javnih česama u Šumaricama, Divostinu, na Bubnju, u Košutnjaku, Teferiču, Beloševcu, Ždraljici, na izvoru Kapovac, […]

Continue Reading

Voda za piće ispravna samo na dve javne česme u Kragujevcu

Rezultati ispitivanja mikrobiološke i higijenske ispravnosti vode za piće na javnim česmama sa izvorskom vodom pokazali su da je od 11 analiziranih uzoraka za upotrebu bezbedna i ispravna voda na dve javne česme i to na Bubnju i Divostinu. Posle ispitivanih parametara mikrobiološka neispravnost uočena je na uzorcima sa javnih česama u Šumaricama, Košutnjaku, Teferiču, […]

Continue Reading

Voda za piće ispravna jedino na javnoj česmi na Bubnju

Rezultati ispitivanja mikrobiološke i higijenske ispravnosti vode za piće na javnim česmama sa izvorskom vodom pokazali su da je od 11 analiziranih uzoraka za upotrebu bezbedna i ispravna je voda na javnoj česmi na Bubnju. Posle ispitivanih parametara mikrobiološka neispravnost je uočena na uzorcima sa javnih česama u Šumaricama, Divostinu, Košutnjaku, Teferiču, Beloševcu, Ždraljici, na […]

Continue Reading

Ispravna i bezbedna za upotrebu voda sa pet javnih česmi u Kragujevcu

Rezultati ispitivanja mikrobiološke i higijenske ispravnosti vode za piće na javnim česmama sa izvorskom vodom pokazali su da je od 11 analiziranih uzoraka za upotrebu bezbedna i ispravna voda sa pet javnih česmi i to na Bubnju, Teferiču, Beloševcu, Ždraljici i izvoru Kapovac. Posle ispitivanih parametara mikrobiološka neispravnost uočena je na uzorcima sa javnih česmi […]

Continue Reading

Ispravna i bezbedna za upotrebu voda sa četiri javne česme u Kragujevcu

Rezultati ispitivanja mikrobiološke i higijenske ispravnosti vode za piće na javnim česmama sa izvorskom vodom pokazali su da je od 11 analiziranih uzoraka za upotrebu bezbedna i ispravna voda sa četiri javne česme i to u Šumaricama, na Bubnju, Beloševcu i Teferiču. Posle ispitivanih parametara mikrobiološka neispravnost uočena je na uzorcima sa javnih česama u […]

Continue Reading

Od 11 ispitanih tri uzorka izvorske vode ispravni i bezbedni za upotrebu

Rezultati ispitivanja mikrobiološke i higijenske ispravnosti vode za piće na javnim česmama sa izvorskom vodom pokazali su da je od 11 analiziranih uzoraka tri ispravno i bezbedno za upotrebu i to sa javnih česama u Šumaricama, Bubnju i Teferiču. Nebezbedne za upotrebu su izvorske vode sa česama u Divostinu, Košutnjaku, Beloševcu, Ždraljici, česmi Kapovac, Petrovcu […]

Continue Reading

Voda sa javnih česmi u Kragujevcu nije bezbedna za upotrebu

Od 11 ispitanih uzoraka izvorske vode sa javnih česama u Kragujevcu, ni jedan nije bezbedan za upotrebu. Rezultati ispitivanja mikrobiološke i higijenske ispravnosti vode za piće na javnim česmama sa izvorskom vodom pokazali su da su od 11 analiziranih uzoraka nijedan nije ispravan i bezbedan za upotrebu. Nebezbedne za upotrebu su izvorske vode sa česama […]

Continue Reading

Od 11 ispitivanih, voda ispravna samo na tri javne česme u Kragujevcu

Rezultati ispitivanja higijenske ispravnosti vode za piće sa javnih česama pokazali su da je od 11 analiziranih uzoraka izvorske vode, tri ispravno i bezbedno za upotrebu na javnim česmama u Šumaricama, Teferiču i Beloševcu. Voda na javnim česmama u Divostinu, Bubnju, Košutnjaku, Ždraljici, Kapavcu, Petrovcu, Grujinoj česmi i Bukorovcu nije ispravna za piće.

Continue Reading

Voda na pet javnih česmi bezbedna za upotrebu

Na osnovu najnovijih analiza izvorske vode na javnim česmama, koje je obavio Institut za javno zdravlje, pet uzoraka su ispravna i bezbedna za upotrebu. To su česme u naseljima Šumarice, Divostin, Bubanj, Teferič i Beloševac. Voda na mernim mestima Košutnjak, Ždraljica, Kapovac, Petrovac Grujina česma i Bukurovac mikrobiološki je neispravna za upotrebu. Sve javne česme […]

Continue Reading

Voda na javnim česmama – od 11 uzoraka pet bezbedno za upotrebu

Merno mesto   Ispravnost mikrobiološka Bezbedan za upotrebu Šumarice NE  NE Divostin DA  DA Bubanj DA  DA Bukorovac DA  DA Teferič DA  DA Beloševac NE  NE Ždralјica DA  DA Kapovac NE  NE Petrovac NE  NE Grujina česma NE  NE Košutnjak NE  NE Na osnovu razmatranja ispitivanih parametara, nadležna zdravstvena ustanova je dala stručno mišlјenje da […]

Continue Reading