Voda na javnim česmama Divostin, Šumarice i Bubanj bezbedna za upotrebu

Na osnovu najnovh analiza izvorske vode na javnim česmama, koje je obavio Institut za javno zdravlje, tri uzorka su ispravna i bezbedna za upotrebu. To su česme u naseljima Divostin, Šumarice i Bubanj. Voda na mernim mestima Teferič, Beloševac, Ždraljica, Kapovac, Petrovac i Grujina česma, mikrobiološki je neispravna za upotrebuiji.

Continue Reading

Označene javne česme sa neispravnom vodom za piće

Sve javne česme u Kragujevcu sa izvorskom higijenski neispravnom vodom, danas su vidno obeležene obaveštenjem da „voda nije ispravna za piće“. Reč je, da podsetimo, o javnim česmama u naseljima Šumarice, Divostin, Bubanj, Košutnjak, Teferič, Beloševac, Ždraljica, Petrovac, Grujina česma i česma Kapavac u Trmbasu. U pitanju su česme sa izvorskom „sirovom“ vodom koja ne […]

Continue Reading

Izvorska voda na javnim česmama u Kragujevcu nije ispravna

Prema rezultatima ispitivanja higijenske ispravnosti, izvorska voda za piće sa javnih česmi nije ispravna, a ni bezbedna za upotrebu. Na osnovu razmatranja ispitivanih parametara na mernim mestima Šumarice, Divostin, Bubanj, Košutnjak, Teferič, Beloševac, Ždraljica, Kapovac, Petrovac i Grujina česma, nadležna zdravstvena ustanova dala je stručno mišljenje da od analiziranih 10 uzoraka, obavljenih tokom jula, nijedan […]

Continue Reading

ROK ZA „STIMULATIVNE“ OTPREMNINE U JAVNIM PREDUZEĆIMA I PRIVREDNIM DRUŠTVIMA PRODUŽEN DO KRAJA GODINE

Zbog povećanog interesovanja poljoprivrednika za meru osiguranja useva, plodova i životinja, članovi Gradskog veća doneli su Odluku o izmenama odluke o rasporedu subvencija za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja. Sredstva za tu namenu biće uvećana za 180 000 dinara i iznosiće 880 000 dinara, dok će subvencije za podizanje novih ili obnavljanje postojećih […]

Continue Reading