ANKETA: Da li ste ikada doživeli neku vrstu nasilja?

U Deklaraciji o eliminaciji nasilja nad ženama koja je doneta 1993. na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, koja je prvi internacionalni instrument koji se direktno odnosi na nasilje nad ženama i predstavlja okosnicu za nacionalno i internacionalno delovanje, kaže se da „nasilje nad ženama predstavlja ispoljavanje nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena koji su […]

Continue Reading

Predstavljeni rezultati projekta “Poziv u pomoć”

Projekat „Poziv za pomoć“ trajao je šest meseci, realizovan je uz podršku UNDP-a, Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Republike Srbije, a finansiran od strane Kraljevine Švedske. „Ostvareno je preko 200 sati dežurstva na SOS telefonu, 60 sati psihološke podrške, 80 sati pravne podrške, 10 žena je dobilo pravno zastupanje u sudskim postupcima i realizovana je […]

Continue Reading

Forum žena DS zahteva da se svi nasilnici ne samo kazne, nego i udalje iz političkog života

Na Dan borbe protiv nasilja nad ženama, Forum žena Demokratske stranke podseća da je do sredine oktobra u Srbiji usled nasilja u porodici preminulo najmanje 17 žena, da je čak 70% žena i devojčica u svom životu doživelo porodično nasilje, i da je ove godine drastično povećan broj slučajeva nasilja u porodici, prema podacima kojima […]

Continue Reading

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

UNAPREĐENJEM RODNE RAVNOPRAVNOSTI I OSNAŽIVANJEM ŽENA DO ELIMINACIJE NASILJA Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 25. novembar, zvanično je prihvaćen od strane Ujedinjenih nacija 1990.godine. Od tada, vlade i humanitarne organizacije širom sveta obeležavaju ovaj datum pozivajući sve društvene aktere da se uključe u aktivnosti čiji je cilj eliminacija nasilja nad ženama. Prema poslednjim […]

Continue Reading

„Nepristajanje” na nasilje prema ženama danas u „Plazi”

Na mestu centralnog atrijuma TC „Plaza” u Kragujevcu, danas, u subotu, 14. novembra od 12 do 17 sati, građani će moći da iskažu svoje mišljenje o ulozi medija u održavanju rodnih stereotipa u izveštavanju o žrtvama nasilja, o patrijarhalnom društvu koje utiče na mentalitet nasilnika, socijalnom okruženju koje podstiče nasilje. Kroz NEPRISTAJANJE, u okviru projekta „Novinarke protiv nasilja prema ženama […]

Continue Reading