Hitna pomoć: Dve saobraćajne nezgode, 51 teren u poslednjih 24 časa

U ambulanti je obavljeno ukupno 58 pregleda odraslih osoba i 18 pregleda na pedijatriji. Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 10. Tokom dana najčešće su se javljali pacijenti sa srčanim tegobama, astmatičari, pacijenti sa Covid 19 koji su u pogoršanju kao i pacijenti sa šećernom bolesti, a tokom noći pacijenti sa hroničnom bolesti donjih disajnih puteva. Bile su […]

Continue Reading

Hitna pomoć: U prethodna 24 časa ekipe ZHMP Kragujevac obavile su 32 terena

U ambulanti je obavljeno ukupno 55 pregleda odraslih osoba i 22 pregleda na pedijatriji. Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 7. Tokom dana najčešće su se javljali pacijenti sa srčanim tegobama, a tokom noći pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom i pacijenti oboleli od šizofrenije . 

Continue Reading

Hitna pomoć: U prethodna 24 časa ekipe ZHMP Kragujevac obavile su 58 terena

U ambulanti je obavljeno ukupno 73 pregleda odraslih osoba i  27  pregleda na pedijatriji. Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 6. Tokom da najčešće su se javljali pacijenti sa srčanim tegobama, pacijenti sa sumnjom na Covid-19, a tokom noći pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom, astmatičari i pacijenti oboleli od malignih bolestii . 

Continue Reading

Hitna pomoć: U prethodna 24 časa ekipe ZHMP Kragujevac obavile su 52 terena

U ambulanti je obavljeno ukupno 60 pregleda odraslih osoba i 13 pregleda na pedijatriji. Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 5. Tokom dana najčešće su se javljali pacijenti sa srčanim tegobama, različitim povredama i oboleli od malignih bolesti,   a tokom noći pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom, bolovima u stomaku i oboleli od malignih bolesti. Bila je […]

Continue Reading

Hitna pomoć: U prethodna 24 časa ekipe ZHMP Kragujevac obavile su 52 terena

U ambulanti je obavljeno ukupno 38 pregleda odraslih osoba i 21 pregled na pedijatriji. Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 13. Tokom dana najčešće su se javljali pacijenti sa sumnjama na virus Covid-19, visokim krvnim pritiskom, asmatičari i pacijenti sa različitim povredama, a u toku noći takođe astmatičari i pacijenti sa bolovima u stomaku i povraćanjem. Bila je jedna saobraćajna […]

Continue Reading

Hitna pomoć: U prethodna 24 časa ekipe ZHMP Kragujevac obavile su 40 terena

U ambulanti je obavljeno ukupno 42 pregleda odraslih osoba i 13 pregleda na pedijatriji. Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 5. Tokom dana najčešće su se javljali pacijenti sa sumnjama na virus Covid-19, kao i pacijenti kojima je dijagnostikovan Covid-19, pacijenti sa srčanim tegobama, bolom u leđima, a tokom noći pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom i […]

Continue Reading

Hitna pomoć: U prethodna 24 časa ekipe ZHMP Kragujevac obavile su 45 terena

U ambulanti je obavljeno ukupno 65 pregleda odraslih osoba i 16 pregleda na pedijatriji. Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 8. Tokom dana najčešće su se javljali pacijenti sa sumnjama na virus Covid-19 koji su u pogoršanju pacijenti sa srčanim tegobama, povišenim krvni pritiskom, pacijenti u alkoholisanom stanju, a tokom noći takođe pacijenti sa srčanim tegobama i poremećajem srčanog […]

Continue Reading

Hitna pomoć: U prethodna 24 časa ekipe ZHMP Kragujevac obavile su 36 terena

U ambulanti je obavljeno ukupno 50 pregleda odraslih osoba i 33 pregleda na pedijatriji. Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 8. Tokom dana najčešće su se javljali pacijenti sa srčanim tegobama, povišenim krvni pritiskom, a tokom noći takođe  pacijenti sa srčanim tegobama i astmatičari.

Continue Reading

Hitna pomoć: U prethodna 24 časa ekipe ZHMP Kragujevac obavile su 64 terena

U ambulanti je obavljeno ukupno 50 pregleda odraslih osoba i 23 pregleda na pedijatriji. Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 4. Tokom dana najčešće su se javljali pacijenti sa srčanim tegobama, povišenim krvni pritiskom i pacijenti oboleli od šećerne bolesti, a tokom noći takođe pacijenti sa srčanim tegobama i astmatičari.

Continue Reading