Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu danas obeležava 62 godine rada

Društvo Komentar

Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu danas obeležava 62 godine rada. O radu fakulteta, izazovima sa kojima se susreće i planovima govori dekan dr Slobodan Savić.

Fotografija: FMN

Suočeni sa pandemijom koronavirusa, bili smo prinuđeni da tokom prethodne dve godine menjamo metode rada i načine komuniciranja, pa su i okupljanja u našem amfiteatru u tom periodu izostala. Izuzetno mi je drago što danas imam priliku da vam se obratim baš na ovom mestu, gde su pre više od šest decenija uz predavanja stasavale prve generacije kragujevačkih inženjera.
Današnja svečanost predstavlja priliku da sa vama podelimo informacije o rezultatima koje smo ostvarili tokom proteklih godinu dana, a ja ću se u svom izlaganju fokusirati na najvažnije momente i podatke.

Upis

Evidentno je da je inženjerstvo u fokusu interesovanja mladih ljudi, pre svega zbog povećane stope zapošljavanja. Ono što se u poslednjih godinu dana izdvojilo kao novi pozitivan trend je sve veće interesovanje privrede za angažovanje inženjera ne samo u proizvodnji, već i u sektoru razvoja. U tom kontekstu, možemo biti zadovoljni načinom na koji smo odgovorili na zahteve tržišta rada, pokrivajući svojim studijskim programima široko polje inženjerstva. Naši diplomci se zapošljavaju odmah po završetku, a često i pre formalnog završetka studija.
Krenuću od upisa novih studenata, koji je ove godine bio izuzetno uspešan, štaviše rekordan u poslednjih 30 godina. Sa 343 novoupisana studenta prve godine osnovnih studija, i u 2022. godini je nastavljen trend rasta, karakterističan za poslednjih deset i više godina u radu našeg Fakulteta.
Dodao bih i da su uspešnom upisu svakako prethodile i doprinele promotivne aktivnosti u koje su se, pored rukovodstva, Komisije za promociju, nastavnika i saradnika, aktivno uključili, često i kao nosioci aktivnosti, naši studenti, članovi Studentskog parlamenta.
Bili smo u neprekidnom kontaktu sa učenicima i nastavnicima srednjih škola u Centralnoj Srbiji, učestvovali smo na sajmovima, informisali i komunicirali sa maturantima putem savremenih kanala komunikacije, a za kragujevačke gimnazijalce je i ove godine, u martu, održan besplatni Kurs 3D modeliranja u organizaciji naše CAD Laboratorije.
U vezi sa temom upisa izdvojio bih i da smo i ove godine u martu organizovali nastavu iz matematike kao pripremu za polaganje prijemnih ispita. Poučeni pozitivnim iskustvima iz prethodnih godina, u septembru smo organizovali i nastavu iz matematike za novoupisane studente, kao pripremu pred početak školske godine.
U martu mesecu ove godine je i nastava na Fakultetu ponovo počela u potpunosti da se odvija uživo, odnosno u prostorijama fakulteta, posle dužeg perioda u kojem je periodično dominirao model onlajn interakcije sa studentima.

Aktivnosti studenata

Pored aktivnog učešća u promovisanju Fakulteta, Studentski parlament Fakulteta inženjerskih nauka je tokom protekle godine realizovao niz akcija i projekata.
Izdvojio bih da su studenti prukupili i uručili 82 paketića deci koja žive na Kosovu i Metohiji, organizovali akcije dobrovoljnog davanja krvi, učestvovali na konferencijama, kao i takmičenjima u znanju i sportu, poput Mašinijade i Studentskih sportskih dana, aktivno se uključili u organizovanje poseta sajmovima i kompanijama. U aprilu ove godine su organizovali i svečanost na kojoj su uručene nagrade najuspešnijim studentima, kao i profesorima i asistentima koje su studenti ocenili najvišim ocenama u okviru ankete koju tradicionalno sprovodi Studentski parlament. Studenti su uključeni i u projekat Studentski klub 301 kao i projekat renoviranja teretane.

Aktivnosti Alumni kluba

Na Fakultetu inženjerskih nauka je tokom proteklih šest decenija diplome na svim nivoima studija steklo više od 8500 inženjera. Sa našim alumnijima rado održavamo kontakt i zahvalni smo im na promovisanju matičnog fakulteta. Na izmaku prošle godine održana je izborna skupština Alumni kluba, kada je za predsednika Kluba izabran prof. Dragan Milosavljević.
Usled pandemije korona virusa, prošlogodišnje jesenje svečanosti, među kojima je i „Zlatni indeks“, morale su da sačekaju vreme povoljnije za okupljanja. Zato smo pripadnike generacija koje su studije mašinstva u Kragujevcu upisale 1970. i 1971. godine, umesto u godinama njihovih zlatnih jubileja, dočekali u proleće 2022. godine. Diplomcima koji su studije upisali 1972. zlatni indeksi će uskoro biti uručeni.
Alumni klub Fakulteta inženjerskih nauka organizovao je u septembru ove godine okupljanje pripadnika prve generacije diplomaca koji su studije mašinstva u Kragujevcu upisali 1960. godine. Skup je predstavljao priliku za druženje, ali i za podsećanje na značaj uloge koji su prvi kragujevački inženjeri imali u društvenom i ekonomskom razvoju grada i regiona, imajući u vidu da su u to vreme obavljali veoma odgovorne poslove i funkcije.

Akreditacija

Na izmaku 2021. godine akreditovali smo još jedan studijski program – doktorske akademske studije iz oblasti bioinženjeringa, na srpskom i engleskom jeziku. U pitanju su studije koje izvode Fakultet inženjerskih nauka i Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.
Takođe, na sednici Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održanoj u septembru 2022. godine Fakultet je dobio dopunu uverenja o akreditaciji studijskog programa master akademskih studija – Mašinsko inženjerstvo za upis 128 studenata u prvu godinu studija.

Saradnja sa privredom

Tokom proteklih godinu dana realizovane su brojne aktivnosti u saradnji sa predstavnicima privrede, uključujući potpisivanje deset ugovora kojima se uređuju vidovi poslovno-tehničke saradnje, stipendiranje naših studenata i realizacija studentske prakse. Redovno su za studente organizovane i prezentacije programa stipediranja i stručnih praksi.

Infrastruktura

Prethodnih deset godina obeležila su značajna investiciona ulaganja. Značajna sopstvena ili namenski dobijana sredstva od strane Ministarstva investirana su u unapređenje infrastrukture Fakulteta i poboljšanja radnih uslova za studente i zaposlene.
Kada je reč o proteklih godinu dana, izdvojio bih da je u toku rekonstrukcija prostora studentske službe i administracije u objektu „D“ (krilo A). Radovi su otpočeli polovinom februara, da bi u aprilu bio raspisan tender, a zatim počela i realizacija unutrašnjih završnih radova, uključujući elektro i mašinske radove, kao i radove na sistemu za dojavu požara.
Početkom juna meseca otpočela je i adaptacija Amfiteatra i rekonstrukcija sanitarnog čvora u objektu D. Deo radova finasira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u okviru Programa raspodele investicionih sredstava za 2022. godinu.
Pored tekućeg održavanja, u narednom periodu nastavljaju se i stolarski radovi i obnavljanje sistema klimatizacije prostorija u kojima se odvija nastavni proces.
Nastavićemo da radimo na stvaranju ukupnog ambijenta za prijatniji, bezbedniji i komforniji rad studenata i zaposlenih. Istovremeno, ostajemo posvećeni daljem unapređenju kvaliteta nastave, naučnoistraživačkog rada i transfera znanja u privredu. Sastavni deo tog procesa je i intenzivnija internacionalizacija Fakulteta, kao i dalje ulaganje u nabavku savremenih učila i istraživačke opreme.

Realizacija naučnoistraživačkih projekata u navedenim procesima igra veoma značajnu ulogu.
U okviru više različitih programa Fonda za nauku, tokom 2022. je okončana ili je još uvek u toku realizacija sedam projekata. Realizovan je jedan projekat finansiran od strane Ministarstva u okviru programske aktivnosti Razvoj visokog obrazovanja, kao i tri projekta u okviru Programa saradnje nauke i privrede Fonda za inovacionu delatnost.
Kada je reč o međunarodnoj saradnji, Fakultet učestvuje u realizaciji pet projekata iz programa HORISON, kao i tri ERASMUS+ i osam CEEPUS projekata.

Objavljeni radovi

U domenu publikovanja rezultata naučnoistaživačkog rada, istakao bih da su tokom proteklih godinu dana naši istraživači objavili oko 70 radova u međunarodnim časopisima koji su na SCI listi.
ČASOPISI; KONFERENCIJE
Svakako, zadržali smo kontinuitet u izdavanju naučnih časopisa, a nedavno nas je obradovala i vest da je naš časopis Proceedings on Engineering Sciences – PES počeo je da se referiše u bazi Scopus izdavača Elsevier.
Takođe, godine smo 13. i 14. oktobra tradicionalno bili i organizatori devetog Međunarodnog kongresa Motorna vozila i motori – MVM 2022.
USPESI I NAGRADE
Završio bih ovo izlaganje najlepšim vestima – onima koji se tiču uspeha naših nastavnika, Fakulteta u celini i Univeziteta u Kragujevcu.
Na samom kraju 2021. godine stigla je vest da je našoj Tijani Šušteršič ministar prosvete uručio povelju kao dobitnici nacionalne stipendije „Za žene u nauci“. Tijana Šušteršič, koja je angažovana u nastavi kao asistent, a uskoro će biti i doktor nauka, je zajedno sa još dve mlade naučnice izabrana među 58 kandidatkinja. Da podsetim da je od pokretanja programa 2010. godine do danas, na konkursu učestvovalo više od 600 mladih naučnica, a najboljima su do sada dodeljene svega 32 stipendije.
A ovih dana obradovao nas je uspeh našeg studenta Novaka Popovića, koji je pobednik ovogodišnjeg studentskog takmičenja u okviru Međunarodnog kongresa KGH i predstavljaće naš fakultet na REHVA evropskom takmičenju u Briselu 2023. Nagrađeni rad je zasnovan na završnom radu koji je Novak odbranio na Fakultetu inženjerskih nauka pod mentorstvom našeg vanrednog profesora dr Novaka Nikolića.
Rektor Univerziteta u Kragujevcu i redovni profesor Fakulteta inženjerskih nauka dr Nenad Filipović jedan je od 15 naučnika Univerziteta u Kragujevcu koji su na osnovu rezultata naučnoistraživačkog rada uvršteni u prestižnu listu Stanford univerziteta koja je ažurirana u oktobru 2022. Podsećam da Stanford lista najistaknutijih naučnika u svetu obuhvata samo 2% globalno registrovanih istraživača i da se na njoj nalazi i ime dugogodišnjeg redovnog profesora Fakulteta inženjerskih nauka i dopisnog člana SANU pokojnog dr Milorada Bojića.
Iskoristio bih priliku i da podsetim da je Univerzitet u Kragujevcu i ove godine najbolje rangiran od univerziteta u Srbiji na rang listi Times Higher Education World University Rankings za 2023. godinu. Univerzitet u Kragujevcu je rangiran među 501-600 najboljih na Times Higher Education listi, čije rangiranje obuhvata preko 1800 univerziteta iz 104 zemlje. Lista se temelji na 13 pokazatelja uspešnosti kroz četiri područja: podučavanje, istraživanje, prenos znanja i međunarodna perspektiva.
Imajući u vidu da je ovo prva svečana akademija na kojoj vam se obraćam u ime Fakulteta, podsetio bih da je primopredaja dužnosti dekana izvršena 22. juna 2022. godine.

Pre toga je prethodnom dekanu, prof. Dobrici Milovanoviću, posle šest godina obavljanja funkcije, na sednici Senata Univerziteta u Kragujevcu dodeljena Zlatna plaketa Univerziteta u Kragujevcu za izuzetan doprinos razvoju obrazovne infrastrukture.
Na kraju svog obraćanja, uz zahvalnost svom timu najužih saradnika, kao i svim zaposlenima, ali i eksternim saradnicima i prijateljima našeg fakulteta, na podršci i ukazanom poverenju, želim da zaposlenima i sadašnjim i bivšim studentima čestitam Dan Fakulteta.
Zahvaljujem svima koji su se odazvali našem pozivu da zajedno obeležimo a zatim i proslavimo ulazak Fakulteta inženjerskih nauka u 63. godinu rada.

Fotografije: Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac

„Projekat se realizuje je u okviru Programa malih medijskih grantova koji finansira Ambasada SAD a administrira Media i Reform Centar Niš. Stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu nužno ne izražavaju stavove MRCN i Ambasade SAD već isključivo autora“.

Tagovi:

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.