Gde Vučić okom, Kragujevac skokom

Grad Politika

Skupština grada Kragujevca usvojila je juče na svojoj hitnoj sednici odluku Nadzornog odbora JKP „Šumadija“ da se sa OTP bankom iz Novog Sada zaključi ugovor o kreditu od milion evra radi finansiranja završetka radova na objektu nadstrešnice Zelene pijace „Centar“. Usvojena je i druga odluka da se za potrebe završetka rekonstrukcije cele pijace, a to znači ne samo dela pod nadstrešnicom već  i matične zgrade i podzemnog dela prvobitno planiranog za podzemnu garažu, a sada za poslovni prostor, kao i popločavanja platoa iznad garaže, izvrši dodatno finansiranje od 232 miliona dinara, odnosno oko dva miliona evra. Za ovo drugo nije objašnjeno iz kojih izvora će biti dodatno finansiranje, ali je navedeno koliko šta košta. Takođe, usvojene su i izmene godišnjeg programa poslovanja JKP „Šumadija“ koje se odnose upravo na ove poslove. Iz ovog poslednjeg da se nazreti da će se procedure ubrzati i da će do kraja godine početi poslovi makar oko javne nabavke za radove na matičnoj zgradi Zelene pijace i na nesuđenoj podzemnoj garaži.

Kada je reč o kreditu direktor JKP „Šumadije“ Marko Vujnović objasnio je da se ne radi o novom kreditu koji bi uslovio veću kreditnu zaduženost od one u januaru, već da ih je narodskim jezikom rečeno „Adiko banka otkačila“ (ili su oni nju „otkačili“) kada je reč o ovom kreditu ranije ugovorenom, pa su umesto toga pristupili novom ugovoru sa drugom bankom. Zašto „Adiko banka“ „nije nastavila da ih prati“, kako je rekao direktor Vujnović, nije objašnjeno. U vezi sa ovim kreditom i direktor, i kasnije neki odbornici, govorili su o njegovim prednostima, jer ima tromesečni grejs period (a inače je na 36 meseci), a i nije se morala stavljati hipoteka na zgradu koja ima kulturno-istorijsku vrednost, ili neku drugu imovinu.

Odluka o dodatnom finansiranju je već nešto drugo. U obrazloženju ove odluke rečeno je da je JKP „Šumadija“ na radove do raskida ugovora sa „Eurodomusom“ potrošila 293 miliona dinara (oko 2,5 miliona evra). Nije objašnjeno da li je ovo cena sa ili bez uračunatog PDV-a, što je veoma važno, jer znamo da PDV poskupljuje cenu koštanja. Ako uzmemo da je reč o ceni sa PDV-om, to znači da je u odnosu na poslednju cenu koju je dao „Eurodomus“, overenu osmim Aneksom ugovora, utrošeno oko 65 odsto ranije odobrenih sredstava za rekonstrukciju kompletne pijace. Sada saznajemo da su se troškovi uvećali i da će umesto te poslednje cene od oko 455 miliona dinara (sa PDV-om), rekonstrukcija cele pijace koštati 525 miliona, odnosno 70 miliona više.

Tih 70 miliona, kako smo čuli od direktora Marka Vujnovića je cena grešaka koje su napravljene u prvobitnom projektu, cena odlaganja radova, cena poskupljenja inače teško dostupnih materijala. Zapravo, može se reći da je cena i veća, jer ako se pođe od one koja je, da tako kažemo – „pogođena na početku posla“, ona je nešto više od 173 miliona, odnosno blizu milion i po evra. I odmah da kažemo: Do sada, jer nove cene za radove na matičnoj zgradi (oko 151 milion dinara), nešto više od 45 miliona dinara za građevinsko-zanatske radove u nesuđenoj garaži, i 35 miliona za popločavanje platoa (a neko je izračunao da je to sve zajedno blizu dva miliona evra) su samo po predračunu i mi ne znamo da li će budući ugovor sa nekim budućim izvođačima stvaro koštati i da li će tokom radova,  kao što je bilo sa „Eurodomusom“, biti aneksa koji će povećavati cenu. Po rečima jednog od odbornika koji se javio za reč tokom sednice Skupštine ovo je i inače cena bez PDV-a, a sa PDV-om, preći će i 600 miliona.

Direktor JKP „Šumadija“ obrazlažući zašto ovo uvećanje finansija kaže da je reč o tolikim izmenama u projektima „da gotovo da nema sličnosti sa starim“. To je, kako je rekao gotovo nov projekat „zadržane su samo one stavke koje su već krupno izgrađene, koje su morale da budu sadržane u novom separatu.“

  • Pre dve godine kao prvi nedostatak u projektu pojavilo se da prvobitni projekat nije obuhvatio projekat fasade, što je dodatnih 35 miliona. Da je ovaj projekat bio ovakav kao sad pre dve godine bio bi umanjen za troškove koja je prošlogodišnja kriza donela. Dakle, dva su uzroka za uvećanje investicije: prvo je ogroman broj izmena pozicija i dopuna sa dodatnih pozicija koje nisu bile predviđene ranije. Drugi deo je drastično povećanje cena materijala, otežano snabdevanje tržišta materijalima, kao i kriza prošle godine koja je dovela do skoka cena materijala, kaže Vujnović, i dodaje:

  • Nailazili smo na krupne probleme. Takve probleme koji nisu mogli putem nepredviđenih radova da se premoste i nastave jer ih je bilo mnogo te je moralo doći do izmena celog projekta. I to za sva tri projekta (nadstrešnica, matična zgrada, garaža). Trebala bi mi posebna konferencija da je organizujem kako bih naveo sve nedostatke koji su bili uočeni kod dela pod nadstrešnicom. Treba vremena da se izradi jedan projekat. Treba vremena da se izradi drugi projekat. Vi kada menjate izvođača tu dolazi do dodatnih problema. Treba sa prethodnim izvođačem završiti sve što je do tada odrađeno, treba podići javnu nabavku.

Šta je, tu je. Baš kao što reče odbornik Edis Dragutinović, Kragujevac je ušao u posao sa rekonstrukcijom Gradske tržnice i sad mora da je završi, tim pre što je ovo postalo i „nacionalni problem“, sudeći po osećanjima predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je ponovo obećao da će se u završetak radova na Pijaci umešati država. A da je država ono što kaže Aleksandar Vučić, svedoči i činjenica da je odluka Nadzornog odbora JKP „Šumadija“ koja podrazumeva i izmenu godišnjih planova rada, doneta samo dan pošto je Predsednik izjavio u posebnom obraćanju narodu da je „besan na sebe“ zbog kragujevačke Gradske pijace, baš kao što je i hitna sednica sazvana posle samo tri dana.

Evo kako je to video Zoran Mladenović, odbornik SNS-a i dojučerašnji zamenik predsednika Skupštine grada u svom obraćanju na Skupštini, koji je inače, smatrao da ove odluke ne treba doneti, kao i da ova sednica Skupštine nije trebalo da se sazove po hitnom postupku.

  • Ovo nije mogla da bude odluka po hitnom postupku. Ovo je problem koji traje tri i po godine. Tri i po godine i sada je po hitnom postupku! Zašto? Da sakrijemo nešto, da građani ne mogu da čuju, da se izjasne, da odbornici ne mogu da se informišu o svemu. Da smo uzeli kredit da ljudima pomognemo koji su u ovom nevremenu ostali bez krova – odmah glasam, al’ to nismo uradili. Ti ljudi sad čekaju sa kišobranima, lavorima i ostalim stvarima, a mi, po hitnom postupku, nešto što smo mi upropastili, ovi ljudi koji sad nisu u Skupštini mi sad donosimo odluku.

„Drugo zašto ne možemo da donesemo odluku. Zbog medijske slike. Predsednik je na svim kanalima državne televizije i svih ovih državnih frekvencija rekao da će ovo biti rešeno. Lično se založio. Kako će biti rešeno? Tako što će građani Kragujevca da otplaćuju kredit. Neće on da reši. Znači građani Kragujevca će to da rešavaju, a medijska slika je svuda u gradu, u Srbiji – predsednik o tome vodi računa. Svaka mu čast. I mi kažemo svaka mu čast, ali nije tako. Znači mi sebe promovišemo, odnosno neko sebe promoviše, a mi ovde plaćamo njegovu promocijuˮ, rekao je između ostalog odbornik Zoran Mladenović.

Ostali odbornici SNS-a na sednici Skupštine grada uglavnom su govorili da će rekonstrukcija Zelene pijace „Centar“ da se završi „pre ili kasnije“, ističući to kao veliko postignuće i zalagali se za „pomirljiv ton“ i „racionalnost“ prema „stručnim greškama“, kako je o tome govorila novoizabrana potpredsednica Skupštine Anđelka Stojković Anđelković, odbijajući da je reč i o „političkim greškama“, a „stručne greške“ se, po pomirljivim rečima g-đe Anđelković dešavaju u svakom poslu.

Nije takvog mišljenja bio narodni poslanik Nikola Nešić koji je u svojoj diskusiji, između ostalog rekao ovo:

  • Šta je još loša politička odluka? Nedostatak vizije. Sada se garaža pretvara u poslovni prostor. Da li ste uradili analizu koliko će potencijalnih zakupaca biti u tom prostoru? U prostoru koji neće biti povezan sa Tržnicom, nema parking mesta i pešački pristup znamo da neće biti adekvatan. Takođe, nepoznavanje struktura u firmama koje su direktno pod ingerencijom grada su politički problem. Poveravanje posla mladom projektantu opterećenom Ugovorom o privremeno povremenim poslovima je pogrešna odluka. Ali nije on kriv, jer Urbanizam nije ni dimenzioniran za projekte u ovom kapacitetu. Oni imaju veliki potencijal kao firma. To je firma koja nama vraća novac u budžet, koja radi sa smanjenim ljudskim resursom, ali nemaju iskustva u projektovanju objekata specijalne namene kao što je Tržnica. Za niskogradnju oni jesu eksperti, ali za visoku gradnju i specijalne namene imaju licence, ali nedovoljno iskustva. Drugi primer je Direkcija za planiranje i izgradnju. Povera poslovi osobi koja je navršila svoj radni vek, ali i pored dugog staža, neadekvatnim za ovakav obim poslova. Nije ni on kriv. I njemu je naređeno, i zato su ove odluke takođe političke.

Drugim rečima poslanik Nešić nam je rekao nešto novo, a to je da je angažovani projektant u Direkciji za urbanizam mlad projektant koji čak nije zaposlen za stalno već pod pomenutim Ugovorom, kao i da je za nadzor angažovan penzionisani radnik druge Direkcije sa neadekvatnim iskustvom. Koliko je ovo tačno, odlučiće kako smo čuli Sud kad jednom bude reagovao po krivičnoj prijavi koju je podneo Gradonačelnik još 21. septembra 2021. godine, a koja ni posle dve godine nije dovela makar do informacije ko je kriv za sve sunovrate u procesu rekonstrukcije.

Za sada znamo samo ono što nam je, baš na ovoj sednici Skupštine grada saopštiio direktor JKP „Šumadija“ Marko Vujnović, a to je da je pre desetak dana završena analiza koju je uradio Republički zavod za sudska veštačenja u Novom Sadu. Ova analiza je, po rečima direktora, donela zaključak „da je bilo propusta u idejnom rešenju projekta, izdavaocima lokacijskih uslova, prvenstveno se osvrćući na propuste od strane projektanta i tehničke kontrole“.

  • Ovaj izveštaj je osnov za dalje istraživanje na sva vaša pitanja. Ne možemo paušalno da osuđujemo nekoga. Bilo je i ranije projekata koji su pravili probleme pa su se rešili. Ono što jeste važno sa moje tačke gledišta, kao predstavnika investitora, jeste da smo uočili problem, ispravili greške i sada nastavili da radimo.

„Ovo preduzeće nije odustalo od toga da istraži dosadašnje radove na Tržnici. Retrospektivu tog rada smo podneli adekvatnim institucijama da nam daju svoje analize i mišljenja i ona polako dolaze i o tome ćete biti obavešteni, to nam je i obavezaˮ.

Na sednici je govorio i gradonačelnik Nikola Dašić, ali više o svom razočaranju poslanikom Zoranom Mladenovićem, osporavajući da su odbornici „lutke na nečijem koncu“ i hvaleći postignuća Aleksandra Vučića koji je „podigao Srbiju iz prašine“. I  on je rekao da „ne sme da ispriča šta sve zna“ o greškama prilikom projektovanja i radova na rekonstrukciji, i osvrnuo se na svoju krivičnu prijavu iz 2021. godine, ali se složio sa svojim kolegama iz stranke koji su tvrdili da radi pravne države, treba čekati da nadležni organi reaguju na tu prijavu, pa tek onda zaključivati ko je kriv.

A o tome da nije bilo nikakve sumnje da će Skupština izglasati ono što je izglasala, svedoči i činjenica da su i direktor JKP „Šumadija“ i Gradonačelnik u sred sednice napustili zgradu (direktor Vujnović čim je izgovorio obraćanje u ime izlagača, ne čekajući čak ni sledeću tačku koja se ticala istog preduzeća). To su oštro kritikovali neki poslanici, ali su dobili odgovor da obojica imaju važnija posla, tj. da su sa sednice Skupštine već otišli da sklapaju nove poslove, baš u vezi sa Zelenom pijacom „Centar“.

Piše: Gordana Jocić
Tagovi:

3 thoughts on “Gde Vučić okom, Kragujevac skokom

  1. Kada će neko da ode u zatvor zbog gresaka. Da mu se oduzme imovina i porodica ostane na ulici. Onda bi vise vodili racuna o drzavnim parama. Zna se ko je pogresio

  2. Vrana vrani oči ne vadi, tako da ni kum Dašić neće udariti na svog kuma Radomira Nikolića u slučaju Tržnice. Ova kriminalna afera, u kojoj su očigledno pokradena velike pare građana Kragujevca, svoj će epilog imati tek posle obaranja sa vlasti naprednjačke kriminalne organizacije. Tek posle odlaska SNS na političko đubrište akteri ove velike pljačke će završiti u zatvoru, gde im je i mesto. Isto će se desiti i sa naprednjačkim krimosima na republičkom nivou. Sve drugo je samo priča za malu decu i zamazivanje očiju građanima.

  3. A ko će da odgovara za višemilionsku štetu nanesenu JKP Šumadija zbog višegodišnjeg nerada Tržnice? Tu pre svega mislim na izgubljene zakupe tezgi i lokala. Prosta računica pokazuje da je šteta ogromna. O oštećenim zakupcima i njihovoj izgubljenoj dobiti da i ne govorim. Da li je iko od ovih naprednjačkih polupismenih diletanata, koji predstavljaju lokalnu vlast, svestan veličine i složenosti problema Tržnice? Da li su nekadašnji (a i sadašnji) naprednjački „kadrovi“ svesni činjenice da zbog očiglednog nemara i lopovluka u slučaju rekonstrukcije Tržnice mogu lako završiti u zatvoru? Pa ne može baš sve da ode u zaborav. Neko za ove naprednjačke kriminalne radnje mora i da odgovara.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.