Narodna stranka protiv povećanja cene grejanja u Kragujevcu

Politika

Gradski odbor Narodne stranke u Kragujevcu protivi se odluci preduzeća „Energetika“ da uputi zahtev Gradskom veću za povećanje cene grejanja.

 • Na osnovu zahteva „Energetike“, naši sugrađani bi račune za grejanje plaćali uvećane za oko
  20 %. „Energetika“ zahteva i povećanje cene za poslovne subjekte. Imajući u vidu loše upravljanje ovim preduzećem od strane rukovodstva, kao i gubitke u poslednjih nekoliko godina, smatramo da naši sugrađani ne bi trebalo da plaćaju ceh lošoj poslovnoj politici preduzeća. Rastuća inflacija u Srbiji je već prilično istanjila novčanike Kragujevčana, tako da bi ovo uvećanje cene grejanja dodatno
  pogoršalo ionako težak ekonomski položaj ogromnog broja građana, navodi se u saopštenju kragujevačkih narodnjaka.

U obraćanju javnosti Gradski odbor Narodne stranke podseća da je više puta upozoravao na lošu situaciju u „Energetici“ i nudio predloge kako bi se poslovanje tog preduzeća moglo unaprediti.

 • Želimo da podsetimo javnost da smo upozoravali da bi projekat prebacivanja celokupnog grejanja na gas trebalo da se postepeno rešava, uz korišćenje uglja kao energenta u jednom delu postrojenja kroz ugradnju elektrostatičkih filtera. Na taj način bi poslovanje „Energetike“ bilo manje zavisno od isporuka gasa i njegove cene, čime bi i gubici preduzeća bili manji. Sa aspekta zaštite životne redine, ugradnjom ovih savremenih filtera, bio bi rešen problem otrovnih čestica iz dimnjaka i na taj način se sačuvalo zdravlje stanovnika okolnih naselja, saopštavaju iz NS.
Tagovi:

5 thoughts on “Narodna stranka protiv povećanja cene grejanja u Kragujevcu

 1. Nije sporno da se daljinsko grejanje u celoj Srbiji plaća 12 meseci a da se nikada ne prikazuje obračun između akontaciono kupljenih kwh i isporučenih kwh tokom obračunskog perioda. Međutim i kada se menja cena kwh (što je jedino što toplana prodaje a korisnik kupuje) i tada se mora izvršiti obračun između do tada kupljenih kwh i isporučenih kwh do primene nove cene, i utvrditi koliko je tim uplatama kupljeno više ili manje kwh. Uvidom u cenovnik Energetike daću prikaz šta je korisnik kupio kwh a šta je isporučeno do primene nove cene, jer su korisnici usluga grejanja uvek prevareni.
  Primenom cene 84,14 [din/m2 mes] + 10%PDV= 92,665 din/m2 mes , pa stan od 60 m2 je platio od Maja do Februara 2023 god za 9 meseci : 92,665 din/m2 x 9 mes= 833,985 din x 60 m2 stana= 50.039,10 din. Šta je isporučeno za ovaj period (pošto isporuke za Februar još traje pa taj podatak nedostajeza prikaz obračuna) . U Novembru je isporučeno 12,0756 kwh/m2 stana , u Decembru = 15,3393 kwh/m2 stana, i u Januaru =16,7911 kwh/m2 , što je UKUPNO = 44,2060 kwh/m2 stana. Šta je korisnik od 60 m2 akontaciono kupio kwh za 9 meseci.
  Ako je platio 50.039,10 din (a cena kwh sa PDV je iznosila 5,42971 din/kwh , delenjem iznosa sa cenom kwh daje 9.215,7960 kwh je plaćeno a isporučeno mu je 60 m2 x 44,2060 kwh/m2 stana = 2.652,36 kwh , pa je platio više od isporučenih 6.563,436 kwh čija je vrednost x 5,42971 din/kwh = 35.637,55 din je više akontaciono platio, pa Toplana nema pravnog osnova da naplaćuje kwh sa novom cenom jer je korisnik te kwh već kupio. U tome se krije ove prevare korisnika daljinskog grejanja sa izmišljenim iznosom za FIKSNI DEO koji predstavlja drugi skriveni porez na imovimu stana a taj novac toplana i ne koristi već se preliva u gradski buđet. Što se decenijama krije sa falsifikovanim cenovnicima toplane kao i Uredbom o cenama toplotne energije donete 2012 god u vreme premijera Ivice Dačića.
  Šta je platio korisnik stana od 60 m2 za isti period koji plaća TOBOŽE NA OSNOVU POTROŠNJE?
  Za 9 meseci je platio sa 26,55 din/m2 + 10%= 29,205 din/m2 mes x 60 m2 = 1.752,30 din x 9 mes= 15.770,70 din i za isporučene kwh do Februara od 44,2060 kwh/m2 x60 m2= 2.652,36kwh x 5,42971 din/kwh = 14.401,55 din što je ukupno plaćeno 30.172,25 din. Ako ovaj iznos podelimo sa cenom plaćenog kwh dobija se količina kupljenih kwh za 9 meseci i ona iznosi 5.556,8797 kwh .Neosporno je da se do kraja obračunskog perioda neće ni ova količina isporučiti pa nema potrebe da se grejanje dalje plaća dok se plaćeni kwh ne isporuče. Prosečno od 17 sezona, se isporučuje kwh/m2 ukupno zagrevanog prostora objektima građenih po JUS standardima namenjenih za daljinsko grejanje 90,5228 [kwh/m2god], dok za plaćanje ako se greje hodnik i drugi prostor 97,5865 [kwh/m2god] stana (za plaćanje).
  Menjanjem značenja da se naplata vrši i sa izmišnjenim fiksnim delom je prevara korisnika , koju je dužan da prekine Ustavni Sud jer je to prikriven REKET .

 2. Verovatno će se nove cene grejanja primenjivati za potrošnju u Martu 2023. Ali bi trebalo prikazati razliku od prethodnog cenovnika i novog predloženog što ću dati u ovom komentaru.
  Korisnik stanbenog prostora sa prethodnim cenovnikom koji plaća PAUŠALNO sa 12 akontacija 84,14 din/m2 mes
  sa 10% PDV to iznosi 92,554 din/m2 mes a godišnje iznosi 1110,648 din/m2 god. Ako to podelimo sa prodajnom cenom 4,9361 din/kwh + 10% PDV= 5,42971 din/kwh, daje da se godišnje kupuje 204,5501kwh/m2god. I to bi moralo da se prikaže deklaracijom i u izdatom računu svakog meseca. Ako je nova predložena cena sada 104,79 din/m2 mes + 10%PDV= 115,269 din/m2 mes x 12 mes= 1.383,228 din/m2 god , tada se sa novom cenom za kwh od 4,54 din/kwh + 10%PDV = 4,994 din/kwh kupuje godišnje : 1.383,228 : 4,994 = 276,9779 [kwh/m2 god] što je povećanje od 35,40%. Korisnici ove podatke nemaju pa ne znaju da se prosečno godišnje isporučuje po m2 ukupno zagrevanog prostora (u objektima građenih po JUS standardima) od 90 do 92 kwh/m2 god i to je ISKUSTVENA KOLIČINA kwh sa kojom se formira ispravni cenovnik za PAUŠALNU naplatu kada još kalorimetri nisu bili ugrađeni. Tako ispravna cena sa kojom se PAUŠALNO naplaćuje akontaciono bi iznosila ~ 92 kwh/m2 god x 4,994 din/kwh = 459,448 din/m2 god a ne 1.383,228 din/m2 god što je više od 3 prosečnog iznosa godišnje akontacije. Tako korisnik ustvari godišnje kupuje 3 grejne sezone a to nije svestan jer se podaci očitanih stanja kalorimetra u predajnoj stanici zgrade ne prikazuju kao i podela na ukupni stanbeni prostor koji plaća grejanje.
  Kako su kalorimetri ugrađeni još davne 2005 god, a potstanice zaključane jer su se ovi podaci krili od korisnika, videvši da je ova prevara otkrivena, Vlada Ivice Dačića donosi UREDBU 2012 god sa kojom se naplata „PO UTROŠKU“ fakturiše sa dve cene VARIJABILNI DEO (kada se isporučuje toplotna energija x prodajna cena = IZNOS STVARNE OBAVEZE) i FIKSNI DEO koji treba da sakrije količine kwh koji su se nepravilno fakturisale jer nisu ni isporučivane , već se taj iznos prihoda prebacivao u buđet grada.
  Šta će platiti korisnik koji plaća grejanje PO POTROŠNJI , za ovu sezonu može se znati tek kada se završi grejni period kao i isporuka u Februaru.
  Ali sa FIKSNIM delom od 26,55 din/m2 mes + 10% PDV= 29,205 din/m2 mes x 12 mes = 350,46 din/m2 god , i tako su naplaćivani neisporučeni kwh od 350,46: 5,42971 din/kwh = 64,5449 [kwh/m2 god] , koji nisu ni isporučeni . Sa novom cenom od 49,62 din/m2 mes +10% = 54,582 din/m2 mes x 12 mes= 654,984 din/m2 god podeljeno sa novom cenom za kwh od 4,994 din/kwh (sa PDV) = 131,1542 [kwh/m2god] će se godišnje fakturisati a da se oni i ne isporuče. Korisnici moraju za očitavaju stanja kalorimetra u zgradi koja meri utrošene kwh , a podatci se čuvaju 36 meseci u memoriji LOOP 2 kako bi se i sami uverili u ispravnost fakturisanja usluge grejanja.
  Po završetku isporuke u Februaru daću presek obaveze za grejanje za period do 01.03.2023 god.

 3. Očitano memorisano stanje isporučenih količina kwh/m2 stana za Februar 2023 iznosi 16,4191 kwh/m2 stana, pa je ukupno sa ranije isporučenim od 44,2060 kwh do Februara isporučeno UKUPNO 60,6351 kwh/m2 stana. Tako stan od 60 m2 je dobio do primene novog cenovnika ukupno 60,6351 kwh/m2 stana x 60 m2 = 3.638,106 kwh. Za isti perio naplačeno je po starom cenovniku : 84,14 [din/m2 mes] + 10% PDV= 92,554 [din/m2mes] x 10 meseci = 925,54 [din/m2] x 60 m2 = 55.532,40 din, čime je kupio akontaciono, podeljeno sa 5,4271 [din/kwh] (stara cena sa PDV) =10.232,4261 kwh . Kako je za 10 meseci (do 1.03.2023 god ) isporučeno 3.638,106 kwh, znači da je kupio više 10.232,4261 kwh (kupio) – 3.638,106 kwh (isporučeno) = 6.594,3201 kwh je u preplaćenosti. Ukoliko se ne prikaže OBRAČUN , toplana će na ovaj način naplatiti isporučene kwh sa 55.532 din (plaćeno) podeljeno sa isporučenim kwh od 3.638,106 kwh = 15,264 din i to je način da prevare korisnika i da sve isporučene (i beskamatno kupljene kwh) naplate sa cenom 15,264 din.
  Objeduinjena naplata i toplana su dužne da izvrše i prikažu OBRAČUN pre primene nove cene za kwh (što je i jedina ispravna cena), ostale su iznosi dobijeni množenjem proizvoljne količine kwh sa prodajnom cenom za kwh. Tako IZNOS 84,14 (din/kwh) ako podelimo sa cenom od kwh od 4,9361 din/kwh dobija se količina kwh sa kojom je određena ova cena Jasno je da su korisnici akontaciono plaćajući (bez kamate) i kada se isporuka energije ne vrši kupili kwh koje Toplana mora da prikaže i da primeni nove cene tek kada isporuči ove plaćene a ne isporučene kwh .
  Korisnici koji su plaćali navodno „PO POTROŠNJI“ za 10 meseci unapred su platili akontaciono sa FIKSNIM delom za 10 meseci: 26,55 [din/m2 mes] x 10 mes = 265,50 din/m2 stana +10% = 292,05 din/m2, a stan od 60 m2 je platio 17.523 din i time akontaciono kupio (podeljeno sa 5,42971 din/kwh) =3.227,2442 kwh/m2 stana . Isporučeno mu je za 10 meseci 3.638,106 kwh , što je ukupno 6.865,35 kwh. Platio je to kao fiksni deo 17.523 din i kao varijabilni deo 19.753,86 din , što je UKUPNO 37.276,86 din . Ako taj iznos podelimo sa količinom isporučenih kwh od 3.638,106 kwh dobija se cena plaćenih kwh za ovih 10 meseci = 10,246 din/kwh . Znači korisnik koji je plaćao grejanje PAUŠALNO njega (do novog cenovnika) kwh je koštao 15,264 din , dok korisnik koji je plaćao po UTROŠKU njega kwh košta manje 10,246 din., jer je manje uplaćivao pre početka isporuke toplotne energije.
  Šta je toplana uradila sa novim cenovnikom objasniću u sledećem komentaru.

 4. Mada su svi korisnici daljinskog grejanja u preplaćenosti jer su akontaciono kupili kwh daleko više nego što je toplana isporučila, i ne vešeći obračun na osnovu kupljenih i isporučenih kwh najavljuje novi cenovnik sa kojim namerava da zadužuje korisnike. Koja je razlika između starog i predloženog cenovnika :
  Sa starim cenovnikom stanbeni prostor koji plaća „PAUŠALNO godišnje plati po m2 stana 84,14 din/m2 mes x12 mes=1.009,68 din +10% PDV= 1110,648 din/m2 stana . Ako taj iznos podelimo sa cenom 5,42971 din/kwh (stara cena) = 204,5501 kwh/m2 stana kupuje godišnje. Ova količina je dvostruko veća od prosečne količine od 17 sezona koja se godišnje isporučuje po m2 stana a koja iznosi 90,5228 kwh/m2 god po UKUPNO ZAGREVANOM PROSTORU U ZGRADI ili gde se greje i hodnik i drugi zajednički prostor iznosi 97,5868 kwh/m2 god, a te podatke korisnici ne znaju, jer se ovi podaci ne zakonito ne prikazuju u računima. Jasno je da ako se sa iznosom 84,14 din/m2 god kupuje 204,5501 kwh/m2 stana godišnje a isporučuje se prosečno 90,5228 kwh/m2 god , tada je svako godišnje kupovao 2 dejne sezone ili ga je isporučeni kwh koštao dvostruko više oko 10,859 din.
  Sa novim cenovnikom i iznosom od 104,79 din/m2 mes x 12 mes= 1.257,48 din/m2 god + 10%PDV= 1.383,228 din/m2 god . Ovo povećanje iznosi 24,54%. Kako je cena kwh nešto smanjena sada je količina kwh sa kojom je formiran iznos 1.383,228 din/m2 god podeljen sa cenom (4,54 din/kwh+10%PDV= 4,994 din/kwh) daje 276,9779 kwh/m2 god . Znači sa novom cenom je uvećana količina kwh sa kojom je dobijen iznos 1.383,228 din/m2 god. Ako
  276,9779 kwh/m2 god uporedimo sa prosečnom količinom kwh koja se godišnje isporučuje od 90,5228 kwh/m2 god, jasno je da je novi iznos za paušalnu naplatu formiran sa 3 puta većom količinom kwh nego što se isporučuje godišnje, a to znači da korisnik plaća 3 grejne sezone godišnje pošto se OBRSAČUN NE PRIKAZUJE.
  Ovo što ću izneti građani su ZNAČENJA IZRAZA koje građani treba da znaju kako bi shvatili na koji način je Vlast uvela ovu nezakonitu naplatu izmenama U ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA kako bi ozakonila ovu kriminalnu radnju.

 5. Kako je novi cenovnik usvojen tek krajem Marta, naplata sa novim cenama će se svakako primenjivati za utrošene kwh od 1.Aprila. Ali korisnici bi morali dobiti OBRAČUN za akontaciono kupljene kwh pre primene nove cene kao i koliko su kupili više kwh od isporučenih jer su očigledno u velikoj preplaćenosti što se od njih krije. Da bi ukazao na podatke o ovoj prevari i krađi , prikazaću obračun za stan površine 60 m2 za period do 1.Aprila 2023 god. Očitavši stanje kalorimetra u zgradi i podelom na ukupjnu stanbenu površinu (koju korisnici plaćaju) dobijeno je da je u Martu isporučeno do 16 .03 6,6053 kwh/m2 a do kraja meseca još 4,5718 kwh/m2 , tako da je u Martu ukupno isporučeno 11,1771 kwh/m2 stana (za plaćanje). Ako saberemo sa ranije isporučenim kwh do 1.Marta od 60,6351 kwh/m2 stana + 11,1771 kwh/m2 = 71,8122 , UKUPNO je isporučeno 71,8122 kwh/m2 stana za plaćanje. Kako su sa cenom 84,14 din/m2 +10%PDV= 92,554 [din/m2 stana] x 11 meseci platili 1.018,094 din a stan od 60 m2 je platio x 60m2 = 61.085,64 din i time kupio akontaciono (podeljeno sa cenom kwh sa PDV) od 5,42971 din/kwh = 11.250,2583 kwh. Ako od kupljenih kwh 11.250,2583 kwh oduzmemo količinu isporučenu od 60 m2 x 71,8122 kwh = 4.308,732 kwh dobija se koliko je više akontaciono kupljeno kwh = 6.041,5263 kwh. Toplana bi morala da ovu količinu kwh isporuči pre primene nove cene jer je novac naplatila. Ono što se krije od korisnika je da se prosečno godišnje isporuči objektu građenim po JUS STANDARDIMA namenjenih za daljinsko grejanje 90 do 92 kwh/m2 UKUPNO ZAGREVANOG PROSTORA U ZGRADI. Prosek dobijen za zgradu, gde se greje hodnik i druge zajedničke prostorije iznosi, od 17 zadnjih sezona 90,5228 [kwh/m2 god] po ukupno zagrevanoj površini , dok je za plaćanje više jer je manja stanbena površina i iznosi 97,5865 [kwh/m2 stana god]. To znači da ako stan od 60 m2 prosečno godišnje prima makcimum 97,5865 kwh/m2 stana x 60 m2 stan je preplatio (kupio kwh i za narednu grejnu sezonu jer se prosečno isporuči 60 m2 x 97,5865 kwh/m2 stana ˙(za plaćanje) = 5.855,19 kwh. Građani ne shvataju da je AKONTACIJA koju plaćaju cele godine sačinjena sa više od dvostruko većom količinom kwh nego što se prosečno godišnje isporuči pa krijući podatke o stanjima na mernim instrumentima (kalorimetru kao i ukupnu stanbenu površinu u zgradi koja plaća grejanje ova prevara se primenjuje decenijama unatrag. Tako primena starog cenovnika, za koji Vlast tvrdi da nije menjala zadnjih 10 god, je razlog jer se sa njm svake sezone naplaćivalo 2 grejn2 sezone pa i nije bilo potrebno da se menja ali je bilo potrebno da se ispravno zadužuju građani. Komentar o novom cenovniku daću kako bi građani shvatili ovu decenijsku prevaru .

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.