Oformljen kratki studijski program „Rukovalac divljim životinjama u specifičnim uslovima” na PMF-u

Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu oformljen je kratki studijski program „Rukovalac divljim životinjama u specifičnim uslovima”. Ovaj program je namenje pojedincima koji rade u institucijama koje se bave neki vidom zaštite životinja, pored toga, program je namenjen i polaznicima koji žele da steknu dodatno znanje i veštine za rukovanje životinjama u specifičnim uslovima. Cilj programa […]

Continue Reading

Može li PMF da opstane ako ga država tretira kao privredno društvo? (VIDEO)

Prirodno-matematički fakulteti Univerziteta u Beogradu suočavaju se sa brojnim finansijkim problemima, te kruže priče i o mogućem zatvaranju zgrade zbog neplaćenih računa, a slični se prepoznaju i na kragujevačkom PMF-u. Finansiranje po uredbi koja je doneta pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, neusklađenost cene rada, visoki računi, stari objekat, neki su od problema […]

Continue Reading

Četiri predloga za prvu dodelu priznanja „Kragujevački slezˮ

Na Javni poziv Prirodno-matematičkog fakulteta i udruženja PRVI PRVI NA SKALI za dostavljanje predloga za prvu dodelu godišnjeg priznanja u oblasti zaštite životne sredine – „Kragujevački slezˮ, prispela su četiri predloga: Odluka o dobitniku „Kragujevačkog slezaˮ biže objavljena na portalu udruženja PRVI PRVI NA SKALI i sajtu Ekologija Kragujevca 20. maja 2023. godine. Predsednik Žirija […]

Continue Reading