Rok za uključivanje u dualno obrazovanje produžen do 15. decembra

Svi zaintersovani poslodavci koji žele da se uključe u model dualnog obrazovanja za narednu školsku godinu mogu podneti prijavu do 15. decembra ove godine. Poslodavci se prijavljuju putem specijalizovanog veb portala Privredne komore Srbije http://portal.dualnoobrazovanje.rs/ na kojem kreiraju profil kompanije i na jednostavan način, u tri koraka, podnose prijavu za uključivanje u model dualnog obrazovanja. […]

Continue Reading

„Zapošljavanje mladih – potrebe privrede i mogućnosti Univerziteta“

Pripreme za organizaciju foruma „Zapošljavanje mladih – potrebe privrede i mogućnosti Univerziteta“, započete su danas na inicijativu grada Kragujevca, a u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Šumadije i Pomoravlja i Univerzitetom u Kragujevcu. Cilj foruma je da mladi steknu određena saznanja koja će uticati na njihovu odluku o budućem obrazovanju i stručnom usavršavanju. Forum je […]

Continue Reading