Univerzitet u Kragujevcu organizuje novi kurs: Holokaust u Srbiji – istorijska perspektiva

I ove akademske 2023/2024. godine, Centar za studije sećanja pri Univerzitetu u Kragujevcu, kao i dve prethodne godine, uspešno organizuje kurseve u okviru programa Studija Holokausta. Polaznici kurseva u prethodnoj akademskoj godini prepoznali su značaj ovih studija i priliku da dopune, prošire svoja znanja iz raznih oblasti koje su ponuđeni kursevi pružili – o tome […]

Continue Reading

Studije Holokausta na Univerzitetu u Kragujevcu

I ove akademske 2022/2023.godine Centar za studije sećanja pri Univerzitetu u Kragujevcu organizuje kurseve u okviru programa Studija Holokausta. Polaznici kurseva u prethodnoj akademskoj godini prepoznali su značaj ovih studija i priliku da dopune, prošire svoja znanja iz raznih oblasti koje su ponuđeni kursevi pružili – o tome svedoči veliko interesovanje i 96 položenih ispita. […]

Continue Reading

Suočavanje sa prošlošću drugih ali i svojom – Jedinstvene studije o holokaustu na kragujevačkom Univerzitetu

Pitanje kolektivne krivice, empatije prema nevinim žrtvama, getoizacije, (ne)tolerancije prema drugima… samo se neke od tema koje se obrađuju na Studijama Holokausta, pri kragujevačkom Univerzitetu na FILUM-u. Ovaj jedinstveni program, kakav do sada nije postojao ni na jednoj visokoškolskoj ustanovi u Srbiji pokrenut je od ovog, zimskog semestra pri Centru za studije sećanja na Univerzitetu […]

Continue Reading

Besplatne studje Holokausta na Kragujevačkom univerzitetu

Od zimskog semestra školske 2021/22. studenti Kragujevačkog univerziteta moći će da pohađaju i studije Holokausta. Ovaj novi program će se realizovati u okviru Centra za studije sećanja kojim rukovodi profesorka Katarina Melić, šefica Katedre za romanistiku na Filološko-umetničkom fakultetu. Centar za studije sećanja osnovan je 2020. godine, s ciljem da se u Srbiji, po ugledu […]

Continue Reading