„Zapošljavanje mladih – potrebe privrede i mogućnosti Univerziteta“

Pripreme za organizaciju foruma „Zapošljavanje mladih – potrebe privrede i mogućnosti Univerziteta“, započete su danas na inicijativu grada Kragujevca, a u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Šumadije i Pomoravlja i Univerzitetom u Kragujevcu. Cilj foruma je da mladi steknu određena saznanja koja će uticati na njihovu odluku o budućem obrazovanju i stručnom usavršavanju. Forum je […]

Continue Reading