Radna zona Cvetojevac: Previđeno više od 200 ha građevinskog područja, celokupna vodovodna i kanalizaciona infrastruktura

Grad

Grad Kragujevac oglasio je javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije radna zona Cvetojevac uz Severnu obilaznicu, sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu. Površina obuhvata plana iznosi 243 ha 66a 90m2.

U budućoj radnoj zoni planirana je gradnja industrijskih, poslovnih i proizvodnih objekata, kao i saobraćajne i komunalne infrastrukture. Predviđena spratnost poslovnih i aneksnih objekata je max P+2, dok se za proizvodne hale i radionice, visina definiše na osnovu vrste delatnosti i tehnoloških zahteva.

Predviđeni maksimalni indeks zauzetosti na parceli je 60%.

Područje plana obuhvata delove katastarskih opština Jovanovac, Cvetojevac, Novi Milanovac i Kragujevac 4 i neposredno se naslanja na Severnu obilaznicu (I faza).

Glavna obeležja prostora su, kako se navodi, neizgrađenost, zaravnjen, blago valovit teren koji se koristi kao poljoprivredno zemljište i fragmenti šuma, pretežno u južnom delu obuhvata, mali broj porodičnih stambenih objekata i objekata seoskih domaćinstava uz obodne saobraćajnice i ispresecanost obuhvata mrežom magistralne infrastrukture.

Osnovni koncept uređenja prostora zasnovan je na planiranju centralne saobraćajnice za opsluživanje radne zone sa pristupom sa planiranog kružnog toka tj. petlje na severnoj obilaznici.

Planiranu namenu zemljišta u građevinskom području čine površine i objekti javne i ostale namene. Površina građevinskog područja iznosi 213ha 56a 33m.

Zona komunalnih delatnosti locirana je u ulaznom delu industrijske zone, neposredno uz petlju severne obilaznice, a u okviru je Urbanističke zone Jug. Ovaj prostor ukupne površine 41ha 02a 92m2 namenjen je za razvoj zimske službe za održavanje puteva, parkiranje vozila i mašina Javno Komunalnog Ppreduzeća (JKP), rasadnik, stočno/ kvantašku/ auto pijacu, pijacu polovne robe, bazu za deponovanje materijala koji se koristi u delatnostima JKP – kamen, agregat, grebani asfalt.

Baza za održavanje severne obilaznice, površine 4ha 02a 47m2, planirana je neposredno uz severnu obilaznicu i naslanja se na zonu petlje.

Uz južnu granicu planskog područja (van zahvata plana) planirana je severna obilaznica grada Kragujevca dok je uz jugozapadnu granicu planskog područja planirana petlja preko koje se radna zona povezuje na severnu obilaznicu. Preko severne obilaznice radna zona ostvarivaće veze sa širim okruženjem preko mreže državnih puteva.

Centralno, paralelno severnoj obilaznici, planirana je osnovna saobraćajnica radne zone, koja se preko kružnog toka i petlje Petrovac povezuje na severnu obilaznicu.

Na stacionaži Severne obilaznice km 3+125 planiran je nadvožnjak, kojim se spajaju atarski putevi sa dve strane Severne obilaznice.

Parkiranje vozila planirano je unutar kompleksa radne zone, prema važećim normativima.

Zona za izgradnju objekata infrastrukture za potrebe opremanja radne i komunalne zone, površine 7ha 49a 72m2, planirana je u centralnom delu obuhvata plana, a u okviru Urbanističke zone Sever. Ovaj prostor je namenjen za izgradnju objekata infrastrukture neophodnih za realizaciju tj. infrastrukturno opremanje radne zone (GMRS, MRS, TS 110/35/10 kV, objekti vodosnabdevanja i odvođenje otpadnih voda, objekti telekomunikacije, TE-TO).

Snabdevanje vodom Radne zone Cvetojevac vršiće se sa Gružanskog vodovodnog sisitema što podrazumeva igradnju novog distributivnog cevovoda. Približna dužina cevovoda je oko 7 km. Prečnik cevovoda odrediće se na osnovu planirane strukture i broja potrošača. Izgradnjom ovog cevovoda omogući će se snabdevanje vodom i potrošača u selima Cvetojevac i Jovanovac.

Za odvođenje otpadnih voda predviđena je izgradnja separatnog sistema. Deo sanitarnih otpadnih voda će se mrežom uličnih instalacija fekalne kanalizacije sakupljati i glavnim sekundarnim kolektorom odvesti do Glavnog gradskog fekalnog kolektora. Dužina sekundarnog kolektora je približno 4.5km. Zbog konfiguracije terena drugi deo fekalnih otpadnih voda, usmeren je ka budućim kolektorima, lociranim van kompleksa, i njima će biti odveden u Glavni gradski fekalni kolektor. Za deo terena koji gravitira ka potoku Aleksina jaruga, predviđena je izgradnja, u gornjem delu toka, dva sekundarna fekalna kolektora.

Prostor obuhvata plana podeljen je na urbanističke zone Sever i Jug.

Urbanistička zona Sever se raspRostire severno od planirane osnovne saobraćajnice radne zone koja se razvija od planiranog kružnog toka na zapadnoj strani, dok se zona Jug rasptostire južno od planirane osnovne saobraćajnice.

Nosilac izrade plana i izveštaja o strateškoj proceni uticaja je Gradska uprava za razvoj i investicije grada Kragujevca, a plan je obradilo JP Urbanizam iz Kragujevca.

Javni uvid trajaće do 22. maja 2023. godine.

Izvor: eKapija
Foto: Nacrt plana detaljne regulacije Radna zona Cvetojevac uz Severnu obilaznicu/ JP Urbanizam Kragujevac
Tagovi:

1 thoughts on “Radna zona Cvetojevac: Previđeno više od 200 ha građevinskog područja, celokupna vodovodna i kanalizaciona infrastruktura

  1. A kolika je dozvoljena, maksimalna,zauzetost u centru grada? Kako se gradi izgleda 99%! Upropašćen grad.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.